Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nieuwe school: RSG De Borgen – Lindenborg/Woldborg

Sinds september 2020 hebben we een nieuw lid bij de Vereniging BPS. Eigenlijk twee, want het Groningse RSG De Borgen is lid geworden met twee locaties. Daisy Smit is directeur onderwijs bij een van die locaties, de Lindenborg.

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
“Als school nog niet zo lang, er was altijd wel de ambitie om meer te doen voor onze hoogbegaafde leerlingen. Ikzelf ben al enige jaren bezig met hoogbegaafdheid, onder andere als directeur van een basisschool waar we een voltijd hb-afdeling hadden. Toen ik hier werd benoemd was dat het begin om verder te gaan met de schoolambitie. Ook omdat in deze regio van Nederland weinig aanbod is voor hoogbegaafde leerlingen. We voelen het als een plicht om dit te doen.

Het is een ambitie van de hele school, directie en bestuur zien dit als een speerpunt. We doen dus mee met twee van onze vijf locaties. Voor alle locaties willen we dat de signalering op orde is: dat we weten welke leerlingen extra behoeftes hebben. Op de Woldborg in Grootegast, een kleine locatie, gaan we het onderwijs inrichten voor deze groep, waar ze al op jonge leeftijd (vanaf 10 jaar) terecht kunnen. Op de Lindenborg – een locatie met havo, atheneum en gymnasium – maken we het curriculum voor hoogbegaafde leerlingen passend. Meer eigenaarschap en zelfstandigheid voor de leerlingen. Voor de andere drie locaties geldt: als we daar onderwijs op maat kunnen verzorgen, doen we dat.

Waarom zijn jullie lid geworden?
“Als beginnende school is het natuurlijk erg interessant om deel uit te maken van het BPS-netwerk. De leidraad voor de visitatie is bijvoorbeeld een perfecte start om te zien waar je aan moet werken. Ook om onze aanpak duurzaam te maken, niet een los project binnen twee van onze scholen. En daarnaast zijn we erg benieuwd naar de kennis en inzichten van de andere scholen.”

Wat zouden jullie willen leren van andere scholen?
“Waar ik erg benieuwd naar ben is hoe de andere vo-scholen het onderwijs vormgeven. Je ziet twee stromingen. De ene zegt: hb-onderwijs past naadloos in regulier onderwijs. De andere stroming ziet liever aparte hb-klassen. Hoe doe je dat, inclusief onderwijsaanbod? Ik ben zelf enigszins sceptisch dat dat kan, maar ik laat me graag overtuigen van het tegendeel.
Daarnaast willen we graag leren hoe je je mensen meekrijgt.”

Wat komen jullie brengen?
“We hebben al jaren een Technasium. Dat denken gaan we doorvoeren in het hb-onderwijs. En daarnaast zijn we steeds verder om ons curriculum op maat te maken. Andere scholen zijn van harte welkom om hierover met ons te praten.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement