Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nieuwe aspirant-leden stellen zich voor

De Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden:
– Atheneum College Hageveld, Heemstede
– Markland College, Oudenbosch
– Basisschool De Elzenhoek, Zoetermeer

Op dit moment heeft de vereniging in het primair onderwijs 23 (aspirant-)leden, in het voortgezet onderwijs zijn er 50 (aspirant-)leden.

—————————————————————————————————-

Basisschool De Elzenhoek, Zoetermeer
Lianne Leukfeldt – van Hermelen, directeur

Kun je kort vertellen over jullie school?
“We zijn een katholieke basisschool met iets meer dan 200 leerlingen. We hebben als team de GROEI-visie ontwikkeld: Gezamenlijkheid, Relatie, Ontwikkeling, Eigenaarschap en Identiteit. Aan deze kernwaarden hechten we grote waarde en alles wat we doen, staat in het teken van deze kernwaarden.

Samenwerken en samen leren neemt bij ons een belangrijke plaats in. Zowel kinderen als teamleden kunnen veel van en met elkaar leren. Vanuit ‘erkende ongelijkheid’ hechten wij waarde aan het inzetten en delen van specifieke kennis. Leerkrachten leren van elkaar door klassenbezoeken af te leggen en feedbackgesprekken te voeren.

We vinden het belangrijk dat wat we doen, zinvol is. We kijken kritisch naar ons handelen en de verwachtingen die we hebben van de kinderen. Zodra kinderen de meerwaarde van het leren zien, raken ze intrinsiek gemotiveerd voor het leren. Het gaat hierbij om het vergroten van het gevoel van eigenaarschap over het eigen leerproces. De komende jaren gaan we hier steeds meer de focus op leggen door doelgericht te werken. Aan ieder doel koppelen we succescriteria zodat kinderen goed kunnen zien welke stappen zij moeten maken om hun doelen te behalen en hoe ver ze al zijn in het behalen van hun doelen. Leren leren staat daarbij centraal.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“We zijn lid geworden omdat we als school hebben gekozen voor de profilering op het gebied van Talent, waarbij hb-onderwijs een duidelijke ’tak’ binnen ons onderwijs gaat worden. We staan dus nog aan het begin van het traject. De kennis en ervaring binnen de vereniging kan ons in het proces helpen.”

————————————————————————————————-

College Hageveld, Heemstede
Ronald Haak, onderwijskundig begeleider VIA

Kun je kort vertellen over jullie school en jullie visie op hoogbegaafdheid?
“We zijn het enige zelfstandige atheneum dat Nederland telt. We hebben ongeveer 1450 leerlingen die van zo’n honderd basisscholen uit de regio Zuid-Kennemerland en uit de regio Haarlemmermeer komen. De school is gehuisvest in een sfeervol monumentaal gebouw op het landgoed Hageveld. Het landgoed ligt in Heemstede en is omringd door bos en weiland.

Sinds 2010 kijken we steeds meer naar de behoeftes van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een groot deel van deze leerlingen heeft moeite met de reguliere “bottom-up”- lesmethodes in het onderwijs. Dat betekent dat er wordt geleerd van de delen naar het geheel: eerst de woordjes en de grammatica en daarna pas het verhaal, eerst het oefenen van eenvoudige sommen, dan de moeilijke opgaven en tenslotte een toepassing. Veel meer- en hoogbegaafde leerlingen leren liever omgekeerd, vanuit het geheel naar de delen. Dat noemen we “top-down”. Dus eerst de grote verbanden, dan de losse feiten. Het top-down leren geven we vorm middels het onderzoekend en ontwerpend leren. Dit geeft mogelijkheden om te differentiëren: in onderwerp, aanpak en product.

We hebben ontzettend veel geleerd in de afgelopen jaren in VIA Hageveld, een voltijds vwo-stroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Allereerst dat het ‘peer-effect’ enorm sterk is. Leerlingen kunnen zich (weer) in elkaar herkennen. Ze delen de humor en (niet altijd) de leerhonger. Ze werken graag aan de grote top-down-opdrachten via de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Zelfsturing is erg belangrijk bij deze werkwijze. In de loop van de tijd zijn we tot het besef gekomen dat expliciete aandacht voor leerstrategieën essentieel is. Sinds dit schooljaar zijn we bezig met een traject om de aandacht hiervoor te verweven in onze didactiek.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“We willen meer contact en uitwisseling met andere scholen, we denken dat leren van en met elkaar ons weer verder zal helpen. Wij zijn al heel wat jaren bezig en daardoor zie je niet altijd goed je eigen blinde vlekken.”

Wat zouden jullie van andere leden willen leren? Wat kunnen ze van jullie leren?
“Er is veel kennis en kunde bij ons in huis, we zijn benieuwd hoe andere scholen invulling geven aan het hb-onderwijs. Ook hoe we in ons reguliere onderwijs meer aandacht kunnen hebben voor hoogbegaafdheid. Ik denk dat we voor andere scholen interessant kunnen zijn omdat wij al veel ervaring in huis hebben en al veel doen.”

——————————————————————————

Markland College, Oudenbosch
Jeroen Wiegeraad, docent biologie en coördinator meer- en hoogbegaafdheid

Kun je kort vertellen over jullie school en jullie visie op hoogbegaafdheid?
“We zijn een brede school, we geven onderwijs van basis/kader tot en met gymnasium. We zijn ook een echte regio-school, onze leerlingen komen van Roosendaal tot Etten-Leur, en alle dorpen daartussen.
Sinds een jaar of twee is de school bezig met hb-onderwijs, daarvoor werd er wel gekeken naar cognitieve capaciteit van leerlingen. De begeleiding was minimaal. Er was dus een impuls nodig. Het Markland heeft samen met andere scholen in het samenwerkingsverband de eis geformuleerd dat de basisondersteuning op orde moest zijn, ook voor hb-kinderen. Toen is er ook een plan geschreven.

Zelf kwam ik 1,5 jaar geleden hier, daarvoor werkte ik op Huizermaat, een van de eerste lichtingen BPscholen. De ideeën en aanpak heb ik meegenomen. Een kernpunt is dat je kinderen eerst persoonlijke aandacht geeft, eerst laat groeien en ontwikkelen, voordat je je gaat verdiepen en verbreden. Je moet je eerst een goed beeld vormen van een hb-leerling en wat de aandachtspunten zijn. Daarom is het tweede kernpunt zo belangrijk: het portfolio. Dat maakt zichtbaar welke voortgang een leerling boekt. En dan is de derde pijler de cognitieve aandacht. En ook in die volgorde.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“Ten eerste willen we een onafhankelijke partij die de kwaliteit van ons hb-onderwijs kan beoordelen. En feedback kan geven waarmee we verder kunnen. Verder zou ik graag met scholen in onze regio willen praten of we samen een netwerk met het hoger onderwijs kunnen vormen. En het is mooi dat we via de Vereniging bij andere scholen binnen kunnen kijken. Daar leer je veel van. Het fijne is dat de BPS landelijk opereert, in de regio is bij elkaar kijken soms lastig vanwege het concurrentie-idee.”

Wat zouden jullie van andere leden willen leren? Wat kunnen ze van jullie leren?
“Als ik kijk naar de drie pijlers (persoonlijke aandacht, portfolio en uitdaging) ben ik benieuwd hoe anderen dat hebben vormgegeven. En zoals ik al zei, ik wil graag de verbinding met het hoger onderwijs. Dat onze leerlingen daar al van kunnen proeven.

Vanuit het samenwerkingsverband hebben we geld gekregen voor ondersteuning. Daar zijn we mee aan het stoeien. Wat is basisondersteuning? Wanneer start je breedteondersteuning? Hoe faciliteer je dat? Ik ben heel benieuwd hoe andere scholen dat doen.

Bij ons kunnen scholen kijken naar onze mooie aanpak voor persoonlijke aandacht. En hoe we laten zien welke ontwikkeling leerlingen doormaken.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement