Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het bestuur #9: Odilia Heetman

Wie zitten er in het bestuur van de Vereniging BPS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Odilia Heetman zich voor. Zij was onder andere conrector op het Haagse Aloysius College, waar zij ook een afdeling 1 t/m 6 voor (hoog)begaafde leerlingen, Gifted Education, heeft opgericht. Zij is ECHA-specialist en was bestuurslid bij Pharos (vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen). Inmiddels is zij met pensioen. Sinds 2021 is zij bestuurslid bij de Vereniging BPS.

Motivatie

“Van oorsprong ben ik docent aardrijkskunde, op het Aloysius. Ik werd altijd al gegrepen door de vraag waarom sommige kinderen geen stappen zetten in hun ontwikkeling en anderen wel, zowel aan de onderkant als de bovenkant. Op school kwam ik leerlingen tegen met een CITO-score van 550, maar die toch in klas 3 op doubleren stonden. In mijn eigen lessen probeerde ik daar veel aandacht aan te besteden.

Dat is ook de reden dat ik een afdeling vwo en een regionale klas groep 7/8 voor de gifted heb geïnitieerd. In de regionale klas kwamen zo’n 100 groep 7/8-leerlingen per week. Vanaf 2008 hadden we ook een hb-afdeling, vanaf 10 jaar tot en met 6 vwo, van zo’n 150 leerlingen. Nieuwe leerplannen en leerdoelen met heel veel maatwerk. Een van de belangrijkste aspecten van onderwijs is naar mijn mening: onderwijs toegespitst op de leervraag, niet in vaste systemen denken, loslaten, durven proberen.

Omdat mijn eigen kinderen ook hoogbegaafd bleken te zijn, ben ik meer en meer in het hb-circuit terecht gekomen. Ik ben me gaan inzetten voor deze leerlingen, bijvoorbeeld als bestuurslid van Pharos. De ECHA-studie deed ik om wetenschappelijke kennis te vergaren zodat het onderwijs met de keuzes die je maakt, beter kon worden onderbouwd.”

De vereniging
“Al toen het BPS-project in 2004 werd opgericht, vond ik dat erg interessant en fascinerend. OCW wilde valide scholen, op basis van bepaalde criteria. De richtlijnen die werden ontwikkeld, en later door de vereniging werden overgenomen, heb ik gebruikt voor het gifted-onderwijs.

Toen Aloysius lid werd van de Vereniging BPS ben ik naar veel bijeenkomsten geweest. Dat was erg leuk: kennis delen, ervaringen uitwisselen, samen praten over uitdagingen. Na mijn pensionering ben ik visitatie-secretaris geworden. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan.”

Bestuur

“Ik ben altijd scheppend en sturend bezig geweest. Toen ik werd gevraagd om tot het bestuur toe te treden, heb ik dat met veel plezier gedaan. Wat ik sterk vind aan BPS zijn de prachtige, creatieve oplossingen die in onze scholen zichtbaar zijn. Dat is een groot goed, daar kunnen en mogen de scholen trots op zijn. Te weinig mensen weten dat, zelfs als bestuur weet je niet alles.”

Ideaal
“Dat is maatwerk, zoals ik al eerder zei. Maatwerk in het hele onderwijssysteem. Geen drempels tussen niveaus en sectoren. Neem bijvoorbeeld de samenwerking tussen kinderopvang/basisschool en basisschool/voortgezet onderwijs, daar zitten allerlei wettelijke en financiële beperkingen tussen. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar personeel uitwisselen. Een kortere verblijfsduur in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs met maatwerk is een verliespost voor de scholen, omdat zij voor die leerlingen een jaar minder bekostiging ontvangen. Laat maatwerk voor scholen meer opleveren, ook in financieel opzicht. Datzelfde geldt voor de grenzen tussen middelbare scholen en hoger onderwijs. Met als doel: autonomie voor de leerlingen, en de juiste aanpak per kind.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement