Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het bestuur #4 – Ninette Verheul

Wie zitten er in het bestuur van de Vereniging BPS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Ninette Verheul zich voor. Zij was onder andere hb-specialist op het Stedelijk Gymnasium Schiedam en heeft nu haar eigen adviesbureau.

Motivatie
“Op mijn 42e ben ik pas in het onderwijs gaan werken, dat was begin jaren 90. Op het Stedelijk Gymnasium Schiedam ben ik begonnen als docent geschiedenis en maatschappijleer, daarnaast heb ik ook in het management gewerkt. Het was toen een kleine school en stond op de nominatie te verdwijnen. De toenmalig wethouder onderwijs heeft zich sterk gemaakt om de school te behouden.

Een belangrijk uitgangspunt was om elke leerling die bij ons kwam voor de school te behouden. Dat betekende dat we veel meer naar de individuele leerling gingen kijken. We hadden bijvoorbeeld Bart, hij zat in de vierde, was erg slim, het begrip “hoogbegaafdheid” was op onze school nog niet echt bekend. Hij was ook lastig in de klas en wilde een klas overslaan. Die kans hebben we hem gegeven; in de zomervakantie heeft hij zelfstandig de stof van klas 5 bestudeerd en voldoende afgrond. Wij, de docenten, dachten dat hij in klas 6 weer gewoon de lessen zou volgen en huiswerk maken, maar dat was een denkfout van onze kant.

We zijn toen op schoolbezoek geweest bij de Dalton Voorburg. Bart heeft daar een vwo-diploma gehaald. Deze ervaring heeft ons de motivatie en kennis gegeven om ons meer te gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Ik heb cursussen en opleidingen gedaan en ben de hb-coördinator geworden.

Mijn doel destijds als coördinator en nu als bestuurder en adviseur is om te kijken hoe je hb-leerlingen voor de school kunt motiveren, maar ook leren dat ze werk moeten doen dat saai is en in hun ogen niet nodig. Hoe begeleid je hen naar een eindexamen? In de jaren 90 keken we vooral naar de cognitieve kant, de lesstof, zoveel mogelijk uitdaging geven. Nu zie je naast het cognitieve steeds meer de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling: de totale hb-leerling.”

De Vereniging
“In 2005 zijn we aspirant-lid geworden van de Vereniging BPS, in 2007 volwaardig lid. Het paste goed in de groei van onze school, om meer te doen met hb-leerlingen. Het lidmaatschap van de vereniging is vooral goed voor kennisuitwisseling over hoogbegaafdheid en de mogelijkheden voor de scholen: van elkaar leren we veel.”

Bestuur
“De rector van het Stedelijk Gymnasium Schiedam zat destijds in het bestuur. Zij vroeg mij om haar plaats in te nemen.? Dat was denk ik heel wat, want er zaten toen voornamelijk schoolleiders in het bestuur.

Ik vond en vind het bestuurswerk erg boeiend. We hebben in het begin van de vereniging de visitatie-systematiek opgezet. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen was de eerste school die op die manier werd gevisiteerd, ik was voorzitter van die visitatiecommissie. Dat was erg leuk en leerzaam. Naast mijn activiteiten voor het bestuur maak ik deel uit van de werkgroep van de BPS academie. Het mede-organiseren van een jaarlijkse visitatie trainingsdag is een van mijn activiteiten. Vanuit het bestuur doe ik nog steeds veel visitaties; ik vind het interessant en leerzaam hoe andere scholen omgaan met hoogbegaafdheid. Hoeveel ruimte en vrijheid krijgen de leerlingen? Kunnen ze zich binnen het schoolkader ontwikkelen?”

Ideaal
“Dat hoogbegaafdheid een aspect is waar we aandacht aan blijven besteden. Het is niet zo dat bij hb-leerlingen alles vanzelf gaat; ook zij hebben net als iedereen goede begeleiding nodig. Hoogbegaafdheid is onderdeel van jou als mens. Niet alleen aandacht geven en dan loslaten, zoals bij Bart. Ik denk dat nog te veel mensen denken van hb-leerlingen dat ze alles zelf kunnen omdat ze zo slim zijn. Het zijn mensen met heel veel talenten; we kunnen als school veel bijdragen aan hun ontwikkeling.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement