Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Expertmeeting SLO Talentnetwerk Limburg

Het SLO Talentnetwerk Limburg nodigt u graag uit voor de expertmeeting op woensdag 30 januari 2019, vanaf 14.00 uur op basisschool de Driesprong, Haesselderstraat 9, 6166 EG Geleen.

Het SLO Talentnetwerk Limburg biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het landelijke SLO Talentnetwerk, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren. Regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor de regio Limburg van het Netwerk zijn: Jo Verlinden (oud BCO Onderwijsadvies Venlo) en Jan Koster (oud SLO Enschede). Dit zijn vrijwilligers, zonder budget.

Wij leggen de focus op hoogbegaafdheid in het PO en VO. Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Wij willen leerkrachten ondersteunen zodat er innovatieve ideeën over (hoog)begaafdheid ontstaan. Om die verder te ontwikkelen, te delen en uit te werken. Zodat anderen er weer gebruik van kunnen maken. Wij willen het onderwijs en het bedrijfsleven uitdagen, ideeën stimuleren en verder te brengen, met elkaar aan de slag te gaan. Om zo een duurzame beweging in te zetten waarin het hele onderwijs een lerende organisatie vormt. Een beweging van, door en met Limburgers, op weg naar een toekomstbestendig onderwijs in Limburg.

Wij denken medewerkers in het PO en VO te kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe concepten rondom met name doorlopende leerlijnen PO-VO, talentontwikkeling en digitalisering. Het daagt ons uit om met ruwe ideeën aan de slag te gaan, ideeën met een duidelijke onderbouwing, maar nog niet helemaal uitgewerkt. Om ze verder te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk. Wij kunnen met deelnemers initiatieven delen en dilemma’s oplossen. Om uiteindelijk de ontwikkelde initiatieven een praktische plek in de klas te geven en ze desgewenst verder te laten groeien.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Jan Koster (janjkoster1@gmail.com).

 

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement