Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Eckartcollege: pilot uitval/thuiszitters

Begin dit schooljaar is het Eckartcollege in Eindhoven gestart met een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het onderwijs dreigen uit te vallen of reeds thuis zitten. Het gaat om leerlingen die naast hun hoogbegaafdheid een nevenproblematiek hebben, waardoor hun ondersteuningsbehoefte dusdanig complex is dat zij op dit moment niet mee kunnen doen met hun klas. Binnen de voorziening wordt via maatwerkbegeleiding in een kleinschalige en veilige omgeving, geprobeerd om deze leerlingen zover te krijgen dat naar school gaan weer mogelijk wordt. Het liefst op de eigen school.

Het initiatief voor de voorziening is genomen door het Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs in de regio Eindhoven (RSV-PVO), dus alle deelnemende scholen uit de regio kunnen leerlingen melden voor deelname. Om toegelaten te worden moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Zo moet er intelligentieonderzoek worden aangeleverd, een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat leerling baat heeft bij een benadering vanuit hoogbegaafdheid en een ondersteuningsperspectiefplan (OPP). In het OPP schetst de school waar een leerling vandaan komt, welke begeleiding reeds is geboden en wat daarbij wel en niet werkte. Ook zijn in het OPP duidelijke doelen geformuleerd waaraan gewerkt zal worden binnen de hoogbegaafden voorziening. Een adviescommissie buigt zich over iedere aanmelding.

De voorziening is opgezet als pilot. Regelmatige evaluaties zorgen ervoor dat de koers helder blijft voor betrokken partijen en dat tussentijds bijsturing kan plaatsvinden: doen we de juiste dingen en doen we die op de juiste manier? Na een half jaar is de voorziening nu echt operationeel. De ruimte is ingericht en leerlingen lopen in en uit. De een komt om te leren hoe hij om kan gaan met de drukte in de klas; een ander komt leren voor de testweek omdat dat thuis nu even niet lukt. Met een derde leerling wordt gezocht naar motivatie voor school en naar het moment waarop de hersenen ‘aan’ gaan. Ook aan thema’s als ‘fixed’ en ‘growth’ mindset, executieve functies en studievaardigheden, kan in de voorziening gewerkt worden. De inhoud van de begeleiding als ook de planning ervan, worden afgestemd op de behoeften van de individuele leerling. Maatwerk dus.

Met de voorziening voor hoogbegaafden werken we aan iets nieuws, in ieder geval in deze regio. Soms is het zoeken naar de juiste weg. De interesse die er is voor de voorziening is groot en groeit; we doen duidelijk iets waar behoefte aan is!

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement