Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Drie nieuwe leden Vereniging BPS stellen zich voor

De Vereniging BPS verwelkomt drie scholen als nieuw aspirant-lid:
– Bataafs Lyceum, Hengelo
– Titus Brandsmalyceum, Oss
– OBS Jan Antonie Bijloo, Rotterdam

Op dit moment heeft de vereniging in het primair onderwijs 19 leden en 7 aspirant-leden, in het voortgezet onderwijs zijn er 35 gecertificeerde leden en 10 aspirant-leden.

Hieronder stellen de nieuwe leden zich kort voor.

————————————————————————————————-

Bataafs Lyceum, Hengelo
Bas Smies, teamleider onderbouw vwo

“Wij zijn ongeveer twaalf jaar bezig met hoogbegaafdheid, dat heeft geresulteerd in het opzetten van een specifiek onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van het vwo: De Masterclass. Leerlingen volgen een speciaal samengesteld programma met extra vakken zoals filosofie en kunstzinnige vorming. Daarnaast zijn ze tien lesuren per week, zelfstandig en in een groep, bezig met verschillende projecten. Die tijd halen we door te zorgen dat de leerlingen minder uren hoeven te volgen bij bepaalde vakken. Dit jaar vieren we het 10-jarig jubileum van De Masterclass.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“Omdat we altijd bezig zijn met het ontwikkelen van ons concept en graag inspiratie opdoen bij andere scholen, zijn we lid geworden van BPS. Daarnaast vinden we het lidmaatschap vanuit pr-technisch oogpunt ook een meerwaarde hebben.”

Wat wil je leren van de andere leden, en wat kunnen zij van jullie leren?
“Het lijkt ons interessant om te zien hoe de andere leden hun onderwijs aan hoogbegaafden vormgeven, tegen welke problemen zij zijn aangelopen en welke oplossing ze daarvoor hebben gevonden. Uiteraard zijn scholen ook welkom bij ons, bijvoorbeeld om te zien hoe wij vorm en inhoud hebben gegeven aan een totaalconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en hoe we als kernteam van de Masterclass een professionele leergemeenschap vormen. Ook hebben we inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het monitoren van vaardigheidsontwikkeling binnen het Masterclass-projectonderwijs.”

————————————————————————————————-

Titus Brandsmalyceum, Oss
Marink van Kessel, orthopedagoog

“We zijn als Titus Brandsmalyceum al jarenlang bezig met extra ondersteuning voor onze hoogbegaafde leerlingen. Ruim vijf jaar geleden is er een beleidsnotitie geschreven en zijn er talentbegeleiders aangesteld. Zij hebben allen een scholing gevolgd op dit gebied. We vinden het belangrijk om talent te stimuleren. Daarnaast besteden we in het schoolse leren veel aandacht aan het relatieve en absolute onderpresteren. In de brugklas geven we bijvoorbeeld standaard een training metacognitieve vaardigheden die draait rondom goed studeren voor alfa-, bèta- en gammavakken. Hierbij houden we rekening met de voorkeur voor topdown-informatieverwerking in relatie tot het bottom up-aanbod van informatie via de verschillende methodes.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“We zijn nu lid geworden, omdat we onze begeleiding in een breder kader willen inbedden. We zien dat we in de begeleiding aan de leerlingen al veel gewonnen hebben, maar door ons te toetsen aan de richtlijnen van de Begaafdheidsprofielscholen, zien we duidelijker waar de volgende ontwikkelpunten liggen. Daarnaast vinden we het prettig om kennis uit te wisselen en te delen met andere scholen.”

Wat wil je leren van de andere leden, en wat kunnen zij van jullie leren?
“Van andere scholen zouden we graag willen leren hoe ze omgaan met de natuurlijke drang van pubers om zich aan te passen aan de groep, terwijl wij graag willen dat ze zich durven onderscheiden. We ervaren dat jongeren niet altijd het beste uit zichzelf willen halen. We zijn ook benieuwd hoe we met elkaar een stimulerende omgeving kunnen zijn voor docenten en leerlingen; leren is een dynamisch proces waarbij het steeds normaler wordt dat klasdeuren openstaan voor extra activiteiten.

Ons brugklasarrangement draait al jaren met succes. Daarnaast hebben we een arrangement in het gymnasiumteam ontwikkeld om beter talen te studeren, die bij uitstek een bottom up-aanbod hebben. Op dit moment zijn we druk met het ontwikkelen van een tussenjaar, in co-creatie met het primair onderwijs. Dit is tot nu toe een mooi samenwerkingsproject gebleken. We starten volgend schooljaar met de eerste leerlingen in ons Titus Tussenjaar. Het samen optrekken met het primair onderwijs is zeer waardevol gebleken voor hoogbegaafde leerlingen.”OBS Jan Antonie Bijloo, Rotterdam


Iris Ouwerkerk, directeur

“We zijn nu 10 jaar bezig met hoogbegaafdheid. Toen waren we een kleine, multiculturele school, inmiddels hebben we 250 leerlingen. We zien dat begaafdheid en hoogbegaafdheid niet cultuurafhankelijk is. In 2013 werden wij de eerste Minerva-school van Rotterdam. Dat predicaat is in het leven geroepen door ons bestuur BOOR om te laten zien dat een school passend onderwijs heeft voor de begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Sinds 2015 werken we door de gehele school met een portfolio, waarin de kinderen doelen opstellen voor een volgende periode, werkstukken bewaren en waarin ze hun werk en doelen ook evalueren. Verder bieden wij een dag per week extra onderwijsmodules aan in onze Leertuin. De modules zijn zeer divers en leerlingen nemen hier in kleine groepen, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, aan deel.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“Ik kwam in contact met Dick van Hennik, de voorzitter van BPS. Hij vertelde wat de vereniging doet. Het leek me een mooie verrijking van wat we al doen. We hebben het als team besproken en ons toen aangemeld.”

Wat wil je leren van de andere leden, en wat kunnen zij van jullie leren?
“Binnen Rotterdam zijn we een van de voorlopers op dit gebied. We zijn druk bezig met portfolio’s, leren zichtbaar maken, doelen stellen, et cetera. We zouden graag met andere voorloperscholen in contact komen om nieuwe kennis en inzichten op te doen. We willen niet op onze lauweren rusten, het is immers nooit af.

Andere leden zijn bij ons van harte welkom om mee te kijken, bijvoorbeeld als het gaat om leren zichtbaar maken door middel van doelenborden in alle klassen. Maar ook het werken met portfolio’s.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement