Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Actie Centrum voor Creatief Leren

Het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) ondersteunt van harte het initiatief om een netwerk van Centra voor Creatief Leren in Nederland te laten ontstaan. Het is een bekend gegeven dat de opvang van zg. dubbel gelabelde onderpresteerders het moeilijkste onderdeel van het begeleidingspakket voor hoogbegaafden is. De expertise die inmiddels door het CCL in Sterksel is ontwikkeld, is van grote waarde voor onze scholen. Het CCL fungeert ook als expertisecentrum voor onze BPS Academie. De kennis die daar inmiddels is gegenereerd, mag in geen geval verloren gaan.

Het bestuur van de Vereniging BPS roept dan ook alle actoren (politiek, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, SLO, enz.) die in het kader van de brief van de staatssecretaris aan zet zijn op, om alles in het werk te stellen om het model ‘Talent in ontwikkeling’, zoals dat bij het CCL in Sterksel is ontwikkeld, voor het onderwijsveld te behouden en de spreiding over het land mogelijk te maken.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement