Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Actie Centrum voor Creatief Leren

Het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) ondersteunt van harte het initiatief om een netwerk van Centra voor Creatief Leren in Nederland te laten ontstaan. Het is een bekend gegeven dat de opvang van zg. dubbel gelabelde onderpresteerders het moeilijkste onderdeel van het begeleidingspakket voor hoogbegaafden is. De expertise die inmiddels door het CCL in Sterksel is ontwikkeld, is van grote waarde voor onze scholen. Het CCL fungeert ook als expertisecentrum voor onze BPS Academie. De kennis die daar inmiddels is gegenereerd, mag in geen geval verloren gaan.

Het bestuur van de Vereniging BPS roept dan ook alle actoren (politiek, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, SLO, enz.) die in het kader van de brief van de staatssecretaris aan zet zijn op, om alles in het werk te stellen om het model ‘Talent in ontwikkeling’, zoals dat bij het CCL in Sterksel is ontwikkeld, voor het onderwijsveld te behouden en de spreiding over het land mogelijk te maken.

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring