Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Actie Centrum voor Creatief Leren

Het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) ondersteunt van harte het initiatief om een netwerk van Centra voor Creatief Leren in Nederland te laten ontstaan. Het is een bekend gegeven dat de opvang van zg. dubbel gelabelde onderpresteerders het moeilijkste onderdeel van het begeleidingspakket voor hoogbegaafden is. De expertise die inmiddels door het CCL in Sterksel is ontwikkeld, is van grote waarde voor onze scholen. Het CCL fungeert ook als expertisecentrum voor onze BPS Academie. De kennis die daar inmiddels is gegenereerd, mag in geen geval verloren gaan.

Het bestuur van de Vereniging BPS roept dan ook alle actoren (politiek, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, SLO, enz.) die in het kader van de brief van de staatssecretaris aan zet zijn op, om alles in het werk te stellen om het model ‘Talent in ontwikkeling’, zoals dat bij het CCL in Sterksel is ontwikkeld, voor het onderwijsveld te behouden en de spreiding over het land mogelijk te maken.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement