Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

16 maart 2016: Symposium Profielenberaad

Sinds 2011 organiseert het Profielenberaad tweemaal per jaar een symposium voor de aangesloten profielorganisaties: de Stichting Technasium, het Europees Platform/Nuffic (ELOS en TTO), de Cultuurprofielscholen, TopSporttalentscholen/LOOT, Begaafdheidsprofielscholen, WONakademie, Platform Bèta Techniek, de iScholengroep en CV Entreprenasium. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van schoolleiders en theoretische inleidingen van wetenschappers, wisselen scholen en vertegenwoordigers van de organisaties inzichten en ervaringen uit die inspireren om de talentontwikkeling van v.o.-leerlingen te bevorderen.

Op woensdagmiddag 16 maart (van 12.30 – 15.30 uur in Utrecht) houden we ons negende Symposium.
Thema van deze keer is “Ons Onderwijs 2032 – een nieuw curriculum – worden leerlingen daar beter van?”

Merlijn Verstraeten van het Comenius College in Hilversum (o.a. WON- en LOOT-school) vertelt over haar ervaringen met curriculum-ontwikkeling, Renée van Eijk van het Platform Ons Onderwijs 2032 gaat in op het (binnenkort te verschijnen) advies voor een nieuw curriculum, en prof dr Sietske Waslander, lid van de Onderwijsraad, deelt met ons haar visie op de rol van praktijkonderzoek bij innovatie. Er is ruim gelegenheid voor gedachtenwisseling met elkaar.

Locatie: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang via een smalle straat, rechts opzij van de voordeur) te Utrecht.

De deelname is kosteloos voor scholen die aangesloten zijn bij een van de profielorganisaties.

Wilt u in verband met de catering voor vrijdag 4 maart a.s. via info@publiekleiderschap.nl bevestigen of en met welke collega’s u aanwezig zult zijn?

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en enkele achtergronddocumenten (w.o. Manifest Profielenberaad, Advies Platform Ons Onderwijs 2032 en de reactie van het Profielenberaad daarop).

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement