Actueel

 • 1 juli 2022

  ECHA2022: speciaal Nederlandstalig programma

  Lees meer…

 • 24 juni 2022

  Column #7 Marko Otten: “Nou ja, ik ben hoogbegaafd”

  Lees meer…

 • 20 juni 2022

  Nieuw Landelijk Kenniscentrum Begaafdheid

  Lees meer…

 • 2 juni 2022

  Speciaal programma tijdens ECHA2022 voor Nederland en Vlaanderen

  Lees meer…

 • 31 mei 2022

  Ook volgend schooljaar CBO groepsscreening

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

ECHA2022: speciaal Nederlandstalig programma

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 organiseert NTCN tijdens ECHA2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden op het gebied van begaafdheid. Je kunt dan de internationale en nationale keynotes bijwonen, zoals Matt Zakreski, Alexander Minnaert, Tessa Kieboom, Niamh Stack, Tijl Koenderink en Desirée Houkema.

En workshops en sessies van organisaties als SLO, CBO Talent Development, Novilo, Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, IMAGE, POINT, NTCN, Talentissimo, Expertisecentrum Talent en Exentra.

Tijdens het Nederlandstalige programma laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben. Laat je ook inspireren door onderbouwde inzichten en ervaringen vanuit onderzoek en praktijk.

Over ECHA2022
Van 31 augustus tot en met 3 september 2022 organiseert NTCN in Den Haag de internationale, tweejaarlijkse, ECHA-conferentie. Centraal staat de ontwikkeling van mensen met een hoog ontwikkelpotentieel. Deskundigen, professionals en geïnteresseerden uit heel Europa en daarbuiten komen samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Meer weten? Kijk op de site!

Column #7 Marko Otten: “Nou ja, ik ben hoogbegaafd”

Misschien is het een taaldingetje met dat ‘hoog’ erin? De wat ik noem ‘zelfverklaarde’ hoogbegaafden vind ik vaak behoorlijk aanmatigend overkomen. Anderen mogen je natuurlijk wel voor hoogbegaafd uitmaken, maar dat doe je niet zelf. Het Engelse equivalent ‘gifted’ roept veel minder weerstand op. Maar het probleem is zeker niet alleen talig. De suggestie in het begrip ‘hoogbegaafd’ van een ijdele verheffing boven de norm, een overtreffende trap van de gewone medeburger, laat zich slecht verenigen met allerlei vormen van gelijkheidsdenken.

In de meeste emancipatoire ideologieën gaat de aandacht vooral uit naar de underdog of naar de onderkant van de samenleving. Waar het om verstandelijke vermogens gaat, is de Dennendal-affaire (1974) de radicale aftrap in Nederland voor de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. De televisiezenders van de jaren tachtig brachten de Jostiband op het scherm en weer wat later creëerde de programma’s van Paul de Leeuw een populair podium voor jongens en meiden met het syndroom van down.

Vervolgens zagen we een ware optocht voorbij trekken van documentaires, films, commercials en televisieshows waarin een hoofdrol was weggelegd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij werkten zich naar het middelpunt van de belangstelling; de mensen met een beperking en juist niet de mensen met een verstandelijk surplus.

Maar sinds 2000 kwam er een emancipatiebeweging op gang van en voor hoogbegaafden. Onze vereniging BPS, opgericht in februari 2007, maakte er deel van uit. Toch moest ik er wel even aan wennen, toen ik niet lang daarna directeur werd van een lyceum dat zich – zij het ietwat aarzelend – afficheerde als begaafdheidsprofielschool. Eerlijk is eerlijk, ik was er kennelijk altijd van uitgegaan dat die hoogbegaafde mensen niets tekort komen. Ze hebben toch alles mee?

Maar als zo vaak hebben de leerlingen mij de weg gewezen uit het bleke circus van de blinde vlekken. Met enig vallen en opstaan leerde ik een goede schoolleider voor deze school te zijn. Ik omhelsde de emancipatie van de uiterst slimme kinderen. Ik prees onder docenten het uitdagend verweer tegen onderpresteren. Ik was blij met het zorgteam dat allerlei maatwerkbegeleiding aanbood aan dubbel bijzondere leerlingen.

De samenleving deed er wat langer over om volwassenen hoogbegaafden te accepteren. Vanwege misschien de gedachte dat ze niets tekort komen. Maar op webinars blijkt vaak het tegendeel: blokkades, frustraties en pijn, het gevolg van een eenzame reis langs scholen (soms ook BP-scholen) en zorginstellingen, liggen aan de basis van hun emancipatie. Dan is hoogbegaafd wel wat anders dan een label waarmee je jezelf boven anderen verheft. Recent volgde ik online een seminar op de Fontys Hogeschool. Tom (21) nam eraan deel, een jongen die na struikelpartijen in het regulier onderwijs in de zorg terecht gekomen is. Hij vatte het zo samen: ‘Als je jezelf hoogbegaafd noemt, betekent dat niet dat je beter bent dan anderen… Hoogbegaafdheid is een staat van zijn en niet van beter zijn dan anderen.’

Onze BP-scholen doen zoals we weten buitengewoon goed werk, maar van het getraumatiseerd geluid kunnen we veel leren. Dat gaan we doen na de mooie en welverdiende vakantietijd die ik iedereen van harte toewens.

Marko Otten

Nieuw Landelijk Kenniscentrum Begaafdheid

Deze zomer start het nieuwe Landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid, uitgevoerd door NTCN. De komende jaren zal het Kenniscentrum vanuit een verbindende en aanjagende rol de samenwerking met andere partijen versterken. Het NTCN neemt ook het kennis- en communityplatform TalentStimuleren.nl over van SLO. Vanaf het najaar van 2022 start NTCN met het organiseren van diverse bijeenkomsten.. Ook worden er praktische hulpmiddelen en diverse media ontwikkeld die ingaan op actuele vraagstukken, geïnspireerd door onderbouwde inzichten vanuit onderzoek en praktijk.

Lees verder….

Speciaal programma tijdens ECHA2022 voor Nederland en Vlaanderen

Samen elk talent versterken
Speciaal programma tijdens ECHA2022 voor Nederland en Vlaanderen

Tijdens ECHA 2022 organiseert NTCN op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden. Je kunt dan de internationale en nationale keynotes bijwonen en workshops en sessies volgen van vele organisaties. Tijdens het programma laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben. Laat je ook inspireren door inzichten en ervaringen vanuit onderzoek en praktijk.

In het kort
– Speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden over begaafdheid en talentontwikkeling
– Keynotes: Matt Zakreski, Ionica Smeets, Tessa Kieboom, Alexander Minnaert, Niamh Stack, Tijl Koenderink en Desirée Houkema
– Workshops en sessies door o.a. SLO, CBO Talent Development, Novilo, Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, IMAGE, POINT, Talentissimo, Expertisecentrum Talent en Exentra
– Onderzoeksresultaten uit de Nederlandse en Vlaamse context, bijvoorbeeld Monitoronderzoek, IMAGE en project Talent
– Netwerkplein met stands van o.a. Nederlandse en Vlaamse organisaties, netwerken, verenigingen, stichtingen en gespecialiseerde instanties
– Veel ruimte om elkaar te ontmoeten en te spreken

Over ECHA2022
Empowering Every Talent Together. Creative Ways to Enable Personal Growth
Van 31 augustus tot en met 3 september 2022 organiseert NTCN in Den Haag de internationale, tweejaarlijkse, ECHA-conferentie. Centraal staat de ontwikkeling van mensen met een hoog ontwikkelpotentieel. Deskundigen, professionals en geïnteresseerden uit heel Europa en daarbuiten komen samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Het congres biedt een gevarieerd programma van hoog niveau met topsprekers en een breed aanbod van parallelsessies.

Meer weten en aanmelden?
Kijk op: www.echa2022.org/nl

Over het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
NTCN is als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit en Talentontwikkeling één van de European Talent Centres van het European Talent Support Network (ETSN). Onze missie is om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland. Lees meer op www.nationaltalentcentre.nl

Ook volgend schooljaar CBO groepsscreening

Afgelopen jaar hebben meer dan tachtig scholen gebruik gemaakt van de CBO Groepsscreening. Ook komend schooljaar (2022-2023) biedt CBO scholen de mogelijkheid om leerlingen groepsgewijs te laten screenen, om bijvoorbeeld de intellectuele capaciteiten in kaart te brengen, vast te stellen of er sprake is van onderpresteren en/of om zicht te krijgen op de creativiteit, motivatie of het zelfbeeld van de leerlingen. Dit alles met als doel om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van leerlingen en het meer op maat kunnen maken van de begeleiding die een leerling mogelijk nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van deelname aan een verbredingstraject, een faalangstreductietraining of andersoortige begeleiding.

Na de afname van de groepsscreening worden de ingevulde formulieren door de medewerkers van het CBO geanalyseerd, verwerkt en weergegeven in een leerlingprofiel. Deze leerlingprofielen worden na de screening met de betrokken onderwijsprofessionals, van de leerlingen, besproken.

Interesse in de CBO Groepsscreening of wil je meer informatie? Mail naar Rinske Zurhorst via r.zurhorst@cbo-nijmegen.nl.

Onderzoekswerkplaats POINT komt naar Noord-Nederland

In de onderzoekswerkplaats vinden en verbinden praktijk en wetenschap (met) elkaar. Leerkrachten, docenten en wetenschappers werken samen aan kennis en onderzoek omtrent het thema hoogbegaafdheid.

Wil jij meer weten over wat dit voor jouw school zou kunnen betekenen?
Op 14 juni van 19:30-20:30 is er een online informatiebijeenkomst. Deze is bedoeld voor scholen/leerkrachten/docenten die deel willen nemen. Na een korte inleiding is er ruimte voor vragen.

De avond wordt verzorgd door Ragnild Zonneveld (ECHA netwerk), Christine Vis MEd (Windesheim), Alexander Minnaert (RUG) en Elise Samsen (POINT 013, Brabant).

Je kunt je aanmelden door middel van het aanmeldformulier: https://lnkd.in/eyyE5d2g

Lezing kansengelijkheid en hb-onderwijs Het Noordik

Op 9 juni geeft Lineke van Tricht, oprichter en directeur van Bureau Talent, de BPS-lezing over kansengelijkheid in het begaafdenonderwijs bij CSG Het Noordik, Het Noordik Lyceum in Almelo.
Kansengelijkheid is een actueel thema in het onderwijs. Ook in het begaafdenonderwijs speelt dit. Kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status worden minder gauw (h)erkend als begaafd. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, maar wel dat we anders moeten zoeken en kijken. Na deze lezing, waarin we ingaan op de factoren die een rol spelen bij het herkennen van cognitief talent in minder bevoordeelde groepen, ga je anders kijken. Want: je ziet het pas als je het doorhebt.

Meer informatie en aanmelden…

Lees hier ons artikel over Het Noordik…

 

Congres: Hoogbegaafd van wieg tot werk

Hoogbegaafd van wieg tot werk: iedere fase van je hoogbegaafde leven vraagt om andere kennis en tools. Talentissimo organiseert dan ook een driedaags evenement met deze verschillende doelgroepen in gedachten. De eerste dag, 31 mei, is een verdiepende studiedag voor ervaren professionals. Op 1 juni is er een congresdag voor iedereen die zich wil verdiepen in hoogbegaafdheid. Op 2 juni is er een tweede verdiepende studiedag voor ervaren professionals.

Kijk hier voor meer informatie…

SLO: bijeenkomst 1 juni Samen de doelen voor elkaar

Op woensdag 1 juni organiseren de projecten Maatwerk en Curriculumontwikkeling op School de netwerkbijeenkomst ‘Samen de doelen voor elkaar!’ bij NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Chief of Failure Prof. Paul Iske van de Universiteit van Maastricht is de keynote. Het programma is gericht op doelen ten behoeve van het stimuleren van:
– talentontwikkeling en maatwerk;
– het welbevinden van kinderen en jongeren;
– ontwikkeling executieve vaardigheden;
– verrijkingsonderwijs;
– curriculumontwikkeling op school; en
– creativiteit en denkvaardigheden.

Deze bijeenkomst is voor leraren en begeleiders in po en vo met een parallel programma voor schoolleiders po en vo. Nora Steenbergen-Penterman (de dagvoorzitter) opent om 10.00 uur met een inleiding over maatwerk en het welbevinden van leerlingen en leraren in po en vo. Dit wordt gevolgd door een interactieve lezing van Prof. Paul Iske van de Universiteit van Maastricht over “Briljante mislukkingen of toch anders…”.

Naast deze keynote is er een informatiemarkt, een inspiratieronde met 12 bijdragen vanuit het onderwijsveld en in de middag twee workshoprondes met elk 11 workshops. Ook kunt u in de middag kiezen voor één van de twee masterclasses over vaardigheden in het po en vo.

Meer weten…?

 

Nieuw lid Montessori+ stelt zich voor

Montessori+ Breda/Prinsenbeek is sinds deze maand nieuw aspirant-lid. Kim Bongers is teamleider fulltime hb-onderwijs en stelt de school voor.

“We zijn een school met twee locaties, eentje in Breda en eentje in Prinsenbeek. En we hebben twee afdelingen: montessori en voltijds hb-onderwijs. Elf jaar geleden zijn we met de hb-afdeling begonnen als Leonardo-school. Onder de vleugels van de stichting zijn we groot geworden, uiteindelijk zijn we wel ons eigen pad gaan volgen. Er waren veel voorschriften waaraan je moest voldoen en de eigen bijdrage voor ouders was hoog. We willen voor alle leerlingen bereikbaar zijn.

Inmiddels zijn we elf jaar verder, we hebben ons curriculum omgeschreven en zijn ons steeds verder gaan ontwikkelen. We begonnen met twee groepen, dat zijn er inmiddels negen.

We willen onze leerlingen helpen te worden wie ze zijn, dat ze kunnen uitstromen op het niveau dat bij hen past. Dat betekent dat we hen cognitieve uitdaging geven en dat we veel aandacht hebben voor vaardigheden. Bij veel van onze activiteiten gaat het niet om het resultaat, maar om het proces. We doen bijvoorbeeld veel met smart games en coöperatieve spellen.

Naast kennis en vaardigheden is de persoonsontwikkeling een belangrijke pijler van ons onderwijs. Het is belangrijk dat een leerling weet wie hij of zij is, en hoe je jezelf verhoudt tot de rest van de wereld. Op basis van de positieve psychologie geven we levenshoudingsgericht onderwijs, we geven levenslessen.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“Je ziet steeds meer hb-initiatieven in onze regio ontstaan. Dat is natuurlijk mooi. Wel willen we laten zien dat we al meer dan tien jaar ervaring hebben. We weten wat we doen. Er is geen landelijk keurmerk voor hb-onderwijs, BPS komt daar nog het meest in de buurt, met de zelfscan, de gedragscode, de rode draad en de visitaties.

En het is belangrijk om kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen met andere scholen. Dat houd je scherp. We hoeven ook niet allemaal apart dingen te bedenken, we moeten meer samenwerken.”

Wat kunnen jullie halen en wat brengen?
“Ik denk dat ons levenshoudingsgericht onderwijs voor veel scholen nieuw is. We laten graag zien hoe we dat aanpakken en welke meerwaarde dat heeft.

Een van onze grote uitdagingen is het aannamebeleid: welke kinderen kun je wel en welke niet bedienen? En die je niet kunt plaatsen, wat gebeurt daarmee? Ik weet niet hoe het in andere regio’s is, bij ons is dat lastig. We zijn een reguliere school, maar we krijgen kinderen die een speciaal onderwijs-behoefte hebben. Alleen is daar in de regio geen plek voor. Hoe ga je daarmee om? Je wilt niet te ver afwijken van je onderwijsvisie en aanpak.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring