Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

Bij de meeste leerkrachten is de taxonomie van Bloom inmiddels bekend, zeker bij diegenen die met begaafde leerlingen werken. Toch komen veel mensen niet verder dan ‘hogere orde denkvaardigheden’. Dat is jammer, want de taxonomie van Bloom biedt een prachtig kader voor differentiatie en rijk onderwijs.

In dit artikel van het tijdschrift Talent neemt Ragnild Zonneveld je graag mee in hoe de taxonomie is ontworpen en welke mogelijkheden dat ontwerp biedt.

 

Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

Trentham (Vic) 19-11, 2022

De grote ECHA-conferentie, begin september in Den Haag gehouden, gaf er opnieuw blijk van dat de educatieve bemoeienis met hoogbegaafde leerlingen een internationaal gegeven is. Ondanks de grote verschillen die er tussen landen bestaan in bijvoorbeeld schoolsystemen was de herkenning groot waar het ging om de specifieke noden van kinderen uit de doelgroep.

Op familiebezoek in Australië heb ik een equivalent gevonden van onze begaafdheidsprofielschool: de Mac.Robertson Girls High School for high ability students in Melbourne, ter plaatse bekend en beroemd als MacRob. Het is een van de vier staatsscholen voor hoogbegaafde kinderen die wordt gefinancierd door de deelstaat Victoria en die moeten concurreren met private instellingen.

Ik word er ontvangen en rondgeleid door de rector, Mrs. Sue Harrap. Zij is tijdens de covid-lockdowns aangetreden als schoolleider en heeft pas sinds kort een begin gemaakt met de realisatie van haar ambities voor de school. Ik heb goede herinneringen aan ons gesprek over die ambities, het wezen van hoogbegaafdheid en de systeemverschillen die meteen in het oog springen.

Op het eerste gezicht kunnen er bijna niet meer verschillen bestaan tussen haar school en de BP-scholen van onze leden. Ten eerste zouden bij ons aparte scholen voor (geüniformeerde) jongens en meisjes niet erg modern overkomen. Maar in Melbourne kijkt niemand er van op. Een ander verschil is de identificatie van MacRob’s hoogbegaafde kinderen door middel van ‘selective entry’, een toelatingsexamen. Dit examen wordt buiten de school afgenomen door een soort cito-instituut en is extreem hoog afgesteld. Het bestrijkt een breed scala aan vakken en alleen de allerbeste leerlingen komen over de drempel.

Na voorselectie door de middenscholen melden zich honderden meiden uit heel Victoria aan en slechts een beperkt deel ervan wordt toegelaten. Zij zijn dan 14 en moeten zich in 4 jaar voorbereiden op een internationaal baccalaureaat of de Victoriaanse versie ervan (VCE). Het streven naar excelleren en prestatiedruk zijn respectievelijk positieve en negatieve uitwerkingen van het academische aanbod in de klas: literatuur, taal, wiskunde, zaakvakken en exacte vakken. Een pocket uitgegeven door de leerlingenraad gaat over ervaringen van leerlingen met het programma en geeft handreikingen hoe om te gaan met de stress. Het boekje doet echter geen concessies. De ondertitel luidt: ‘Firm in striving, fine in action’.

In het gesprek over de ambities van Sue Harrap komen er ineens bekende begrippen op tafel want ja, men kampt op de school met een percentage onderpresteerders en ja men heeft ook programma’s voor dubbel bijzondere kinderen die hier gewoon autistisch genoemd worden. Sue legt – voor het eerst op deze school – accenten bij niet-academische programmaonderdelen die gericht zijn op welzijn en emotionele en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Misschien is dit extra belangrijk omdat de kinderen afkomstig zijn uit een veelvoud van etnische en culturele achtergronden.

Zij wil van MacRob een belangrijke speler maken op het gebied van inclusiviteit in de staat Victoria en daarom streeft zij ernaar ‘to provide a deep sense of connection and belonging for our students. MacRob is a school where you can be yourself and be celebrated for that.’ Meer differentiatie is mogelijk een volgend doel en de leraren moeten wat haar betreft ertoe bijdragen dat leerlingen worden toegerust ‘to fulfill their definition of succes and happiness.’ Het lijkt me een hele uitdaging om dat te combineren met die hoge cognitieve standaarden van de school.

Ik heb een voorschot genomen op jullie instemming en gezegd dat ze welkom is om een of meer BP-schoolbezoeken af te leggen, mocht ze ooit besluiten naar Nederland af te reizen.

Video-registraties ECHA2022 online

Afgelopen zomer vond van 31 augustus t/m 3 september de internationale ECHA2022 Conferentie plaats in Den Haag. Met als thema ‘Empowering Every Talent Together. Creative Ways to Enable Personal Growth’.

De presentaties van de internationale keynotes en van de sprekers op het Nederlandstalige Programma zijn nu terug te kijken op het NTCN YouTube kanaal:

– Matthew Zakreski, Failure is Fun..damental
– Ndondo Mutua, Engaging every child and youth to thrive and shine
– Niamh Stack, More than the sum of its parts
– Alexander Minnaert, Inclusive support in favor of twice-exceptional students
– Susan Baum, Five key pieces to the 2e puzzle: what I learned from the students

En de Nederlandstalige keynotes:
– Alexander Minnaert, De dubbelbijzondere stem
– Tessa Kieboom & Kathleen Venderickx, Impact van embodio’s op jongeren met een sterk ontwikkelpotentieel
– Desirée Houkema, Betekenisvol leren en zin-gevend leven
– Tijl Koenderink, De zeven fases

NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) organiseert op 24 en 30 november (op 4 verschillende locaties per dag) regionale conferenties over het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen. Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling, ook voor mensen met kenmerken van begaafdheid? Meld je dan aan voor een regionale conferentie op 24 en/of 30 november a.s. De verdiepingssessies die je kunt volgen, zijn op beide data per locatie verschillend.

‘(H)erken talent’ sluit aan bij het thema ‘Samen elk talent versterken’ van de internationale ECHA2022 Conferentie die deze zomer in Den Haag werd gehouden. Deze regionale conferenties zijn een voortzetting van de kennisdeling die daar plaatsvond. Deelnemers aan het Nederlandstalige Programma van ECHA2022 ontvangen per mail een ticket voor gratis deelname aan één van deze follow-up bijeenkomsten. Voor alle andere geïnteresseerden zijn de kosten €75,- per persoon inclusief koffie/thee, soep/broodjes, borrel en materialen.

Kijk hier voor alle informatie…

Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

Op 10 november van 16:00-17:00 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en IMAGE onderzoekers een webinar over professionalisering m.b.t. begaafdheid. 

Het landelijke onderzoek ‘IMpact of Activities in Gifted Education’ (IMAGE) brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’. Centraal staan de vragen: Wat werkt? En waardoor werkt het?

Kijk hier voor meer informatie…

Webinar Asynchrone onderpresteerders in de klas

Talentissimo organiseert 3 november een webinar over asynchrone onderpresteerders. Leerlingen die meer aankunnen kom je in iedere klas tegen. Maar hoe slim ook, dat betekent niet dat ze op alle gebieden even ver ontwikkeld zijn. Deze asynchroniteit zien we bij veel hoogbegaafde kinderen terug: er zijn dan als het ware verschillende leeftijden binnen één kind te vinden op gebieden als cognitie, sociale skills, emotionele volwassenheid, motoriek en executieve vaardigheden. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden in de klas, kijken we tijdens deze workshop naar hun kenmerken en onderwijsbehoefte en hoe je hieraan in je onderwijsaanpak en aanbod tegemoet kunt komen.

Kijk hier voor meer informatie…

NTCN organiseert jaarlijkse conferentie op 16 november 2022!

Op woensdag 16 november organiseert NTCN bij De Werelt in Lunteren de jaarlijkse conferentie over begaafdheid, creativiteit & talentontwikkeling. Dit jaar met een greep uit de meest inspirerende keynotes en workshops van de ECHA2022. Na een korte inleiding over “Empowering Every Talent Together” heb je de keuze uit 2 keynotes en 9 workshopsessies.

Save the date 16 november 2022 van deze conferentie!

Als je deze conferentie niet wil missen noteer 16 november dan vast in je agenda. Er zullen onder andere bijdragen zijn van Mariska Poelman, Anouke Bakx, Tijl Koenderink, Nora Steenbergen-Penterman, Minka Dumont en vanuit de onderzoekswerkplaats Point. Midden oktober zal het complete programma zichtbaar zijn via de agenda van talentstimuleren.nl en gaat de inschrijving open.

Nieuw Landelijk Kenniscentrum HB en Talentstimuleren.nl

Vanaf 1 september 2021 wordt TalentStimuleren.nl uitgevoerd door NTCN, als onderdeel van de activiteiten die zij als nieuw Landelijk Kenniscentrum op het gebied van begaafdheid uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder…

Twee nieuwe publicatie RATiO

Er zijn twee nieuwe publicaties verschenen van leden van RATiO (Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling).

 • De eerste publicatie gaat over het zelfbeeld van begaafde basisschoolleerlingen. Hoe beschrijven zij en hun klasgenoten zichzelf? Zitten er verschillen tussen deze twee groepen leerlingen? Deze vragen stonden centraal in onderzoek van Anouke Bakx met collega’s in de POINT-werkplaats. Door leerlingen op een open manier te bevragen, konden kinderen zichzelf in hun eigen woorden beschrijven. Verschillen en overeenkomsten zijn gevonden.
 • De tweede publicatie gaat over de ervaringen van (hoog)begaafde leerlingen in de plusklas en de thuisklas ten aanzien van de psychologische basisbehoeften en motivatie. Deze leerlingen gaven aan dat ze in de plusklas meer autonomie, competentie en relaties ervaren. In zowel de plusklas als de thuisklas bleken de basisbehoeften en de manier waarop de leerkracht hiermee omgaat samen te hangen met motivatie.

ECHA2022: speciaal Nederlandstalig programma

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 organiseert NTCN tijdens ECHA2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden op het gebied van begaafdheid. Je kunt dan de internationale en nationale keynotes bijwonen, zoals Matt Zakreski, Alexander Minnaert, Tessa Kieboom, Niamh Stack, Tijl Koenderink en Desirée Houkema.

En workshops en sessies van organisaties als SLO, CBO Talent Development, Novilo, Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, IMAGE, POINT, NTCN, Talentissimo, Expertisecentrum Talent en Exentra.

Tijdens het Nederlandstalige programma laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben. Laat je ook inspireren door onderbouwde inzichten en ervaringen vanuit onderzoek en praktijk.

Over ECHA2022
Van 31 augustus tot en met 3 september 2022 organiseert NTCN in Den Haag de internationale, tweejaarlijkse, ECHA-conferentie. Centraal staat de ontwikkeling van mensen met een hoog ontwikkelpotentieel. Deskundigen, professionals en geïnteresseerden uit heel Europa en daarbuiten komen samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Meer weten? Kijk op de site!

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring