Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nieuwe regio-indeling van de BPS-netwerken positief ontvangen

Op de afgelopen Verenigingsdag heeft Margreet Dijkstra (bestuur en BPS Academie) iedereen ingelicht over de nieuwe regio-indeling. Er komen vier netwerken. In de middag gingen de vier netwerken meteen aan de slag. Een korte impressie.

Regio West

Gepko Wolters (BPS Academie): “Het gesprek met Regio West was geslaagd. De leden gaven aan dat er meer behoefte is om elkaar in de regio beter te leren kennen, bijvoorbeeld om te kunnen sparren over een casus van de eigen school.

Voor de regiobijeenkomsten is de voorkeur uitgesproken om te proberen elkaar fysiek te ontmoeten. In het voorjaar 2024 zal de eerste bijeenkomst worden gepland op ONC Parkdreef in Zoetermeer. De presentatie van Bert Sierink van Het Noordik [hier link maken naar artikel Bert Sierink] werd goed ontvangen, er waren veel aanknopingspunten om ook op de eigen school toe te passen.”

Regio Zuid

Marlies Barthel (BPS Bestuur): “Regio Zuid en Zuid-Zuid zijn gefuseerd tot regio Zuid. De verkennende gesprekken op de verenigingsdag zijn aan beide kanten goed bevallen. Regio Zuid gaat maandelijks digitaal bij elkaar komen van 16:00 tot 18:00 uur in een Teams-omgeving. Het eerste uur bespreken we een thema en het tweede uur besteden we aan casuïstiek. Mocht een thema zich lenen voor het fysiek bij elkaar komen, dan gaan we dat regelen.

Thema’s die voorbij zijn gekomen om met elkaar te bespreken zijn: samenwerking po-vo, beleid BPS, inzet subsidies, opzetten leerlingenconferentie PO ism de universiteiten van Tilburg, Eindhoven, Maastricht, signaleringfacilitering vanuit de scholen, POINT-onderzoek, kunnen we van HPG een BPS-versie maken? Voldoende stof om met en van elkaar te leren.”

Regio Noord

Margreet Dijkstra (BPS Bestuur en BPS Academie): “Ook in regio-Noord is er veel enthousiasme om elkaar te ontmoeten, liefst op een van de scholen. Digitaal is ook een optie. Het streven is twee regionale ontmoetingen per jaar. We hebben concreet een moment in februari 2024 afgesproken, Stedelijk Gymnasium Piter Jelles is dan de gastschool.
Gespreksthema’s: overgang po-vo, doorgaande leerlijn scholing personeel (welke scholing is ‘goed’) en de praktische uitwerking van evt goedgekeurde subsidie-aanvragen SWV.

Regio Oost

Harrie van Steen (BPS Bestuur): “Over het algemeen is de voorkeur bij algemene onderwerpen om elkaar digitaal te spreken. Bij specifieke onderwerpen is het interessant om fysiek elkaar ergens op een BPschool uit Regio Oost te ontmoeten. Scholen kunnen zelf bepalen of het onderwerp aansluit bij de interesses van de eigen school. Onderpresteren wordt genoemd als mogelijk onderwerp voor een vervolgbijeenkomst. Ergens begin 2024 zullen we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een bijeenkomst organiseren over Intermezzo.

Er zijn twee basisscholen in dit BPS-netwerk, er is dus ruimte voor uitbreiding. Er wordt verkend hoe PO-VO-samenwerking werkt bij de verschillende BPS-middelbare scholen. Over het algemeen verloopt de samenwerking goed, de constatering is wel dat er verschillende vormen van samenwerking zin. Soms ‘schuurt’ het bij bijvoorbeeld voltijds HB scholen in het PO. Zij hebben in hun ogen voldoende te bieden aan de HB-leerling en hebben een faciliteit als Intermezzo niet nodig. Er is ook een groot verschil in toeleverende scholen PO (zowel in aantal als ook in profiel).

De nieuwe subsidieronde samenwerkingsverbanden hebben we ook besproken. Ook hier zien we grote verschillen als het gaat om initiatieven en om de verdeelsleutel. Onderwerpen die ook worden genoemd zijn: aanstellen projectleiders, netwerk vergroten, bestaande voorzieningen onderhouden, scholing en de dubbel bijzondere leerling als aandachtspunt.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement