Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nieuw lid Huygens Lyceum stelt zich voor

Het Huygens Lyceum is sinds deze maand nieuw aspirant-lid. Marieke van Beek is Begaafdheidscoördinator en ECHA-specialist. Zij stelt de school voor.

Over de school
Het Huygens Lyceum is een school waar ruim 1200 leerlingen op de havo, het atheneum en het gymnasium onderwijs volgen. Op het Huygens Lyceum leren leerlingen individueel en samen de wereld en zichzelf kennen. De missie van de school is leerlingen te laten groeien tot jongvolwassenen die zich bewust zijn van wat er in de wereld gebeurt en die hieraan een positieve bijdrage willen leveren. De kernwaarden van onze school zijn betrokkenheid, duidelijkheid en warmte met respect voor de diversiteit en veelzijdigheid van leerlingen en collega’s.

De school is gelegen in het zuidwesten van de stad Eindhoven. Vanwege de nabijheid van de High Tech Campus en de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven op hoger opgeleiden vormt de populatie een goede voedingsbodem voor het Huygens Begaafdheidsprogramma.

Onze hb-aanpak
In 2011 is het Huygens Lyceum gestart met het excellentieprogramma Denkkracht. Met dit programma bieden we leerlingen, die meer aankunnen dan de reguliere lessen, de mogelijkheid om vaklessen te missen om aan hun eigen Denkkrachtproject te werken.

Zij worden hierbij begeleid door docenten die het proces in de gaten houden. Ook helpen zij de leerlingen hun sterke kanten te ontdekken. Door deze sterke kanten in te laten zetten helpen zij de leerlingen hun leerkuilen door te komen en deze niet te omzeilen.

Om de (hoog)begaafde leerlingen aan het begin van de brugklas in beeld te krijgen worden alle brugklasleerlingen getest op intelligentie, leergierigheid en welbevinden. Deze informatie wordt besproken in het team van mentoren, leerlingcoördinator en begaafdheidscoördinator om per leerling een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De leerlingen worden daarna door de jaren heen gevolgd. De taak om dit bij te houden en zo nodig begeleiding te regelen ligt bij de begaafdheidscoördinator.

Begeleiding kan betekenen dat de betreffende leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen aan Denkkracht (hierboven beschreven), individuele begeleiding door gesprekken, groepstraining of in samenspraak een individuele leerlijn krijgen. Er wordt steeds gekeken wat het beste bij de leerling past in overleg met ouders, mentoren en leerlingcoördinatoren of afdelingsleiders.

Daarnaast wordt er gebouwd aan een vast docententeam voor de begeleiding: deze docenten hebben de leerlingen in beeld. Er worden trainingen gegeven om de kennis over (hoog)begaafdheid te verspreiden en zo te bouwen aan een pedagogisch begaafdheidsklimaat.

Missie en doelen
De missie van het Huygens begaafdheidsprogramma is ervoor te zorgen dat (hoog)begaafde leerlingen zichzelf ontdekken en hun talenten durven in te zetten. Op die manier willen we hen doen groeien en bloeien, zodat zij met zelfkennis en zelfvertrouwen hun bijdrage kunnen leveren aan de wereld.

 • Leerlingen zich bewust laten worden van de voor- en nadelen van hun intelligentie en daarnaar kunnen handelen. Ze herkennen hun eigen sterke kanten en kunnen die inzetten. Ze leren niet alleen vertrouwen op hun hoofd, maar ook op hun gevoel.

-Leerlingen zich thuis laten voelen in een groep van gelijkgestemden waarbinnen ze respect hebben voor de diversiteit van ieders intelligentie. In deze groep durven de leerlingen zichzelf te zijn. In deze groep helpen de leerlingen elkaar.

-Leerlingen leerstrategieën aanbieden die passen bij hun brein (breinleren), waarbij zeker aandacht besteed wordt aan het creatief leren denken.

-Leerlingen leren hun eigen gekozen project vorm te kunnen geven en kunnen afronden. Ze worden gestimuleerd om met begeleiding buiten hun comfortzone te gaan en om fouten te durven maken.

De kennis in school over het (hoog)begaafdheids onderwerp vergroten: er is een vast docententeam dat getraind is om leerlingen bij hun project te begeleiden, voor de komende jaren staat op het programma dit team verder uit te breiden.

Waarom zijn jullie lid geworden van de vereniging?
Binnen Eindhoven lopen we voorop in het begeleiden van leerlingen binnen het begaafdheidsprofiel. Door het lidmaatschap tonen we onze aandacht voor deze doelgroep aan de buitenwereld. Ook willen we graag in uitwisseling met andere scholen op ideeën komen om ons programma verder uit te breiden.

Wat zouden andere leden van jullie kunnen leren en wat zouden jullie van andere leden willen leren?
Waar wij ons de afgelopen tijd op gericht hebben, is om ons Denkkrachtprogramma schoolbreed te maken. Dat wil zeggen dat het voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6 openstaat (onder bepaalde voorwaarden: zie antwoord op vraag 1) en dat de kennis over (hoog)begaafdheid verspreid wordt onder zoveel mogelijk collega’s.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement