Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Inventarisatie onder leden november 2023

Als bestuur willen we weten wat er speelt onder de leden. Dat heeft twee kanten, enerzijds willen we een beeld hebben van een aantal gegevens (zoals aantal hb-leerlingen, hoeveel fte’s in hb-voorzieningen, et cetera. Anderzijds willen in beeld brengen welke vragen en welke expertise jullie hebben. Daarmee kunnen we beter inspelen op jullie behoeftes en wensen. En kunnen we naar buiten toe goed laten zien wat er gebeurt binnen onze vereniging.

Daarom vragen we om onderstaande vragen in te vullen. Naast een aantal feitelijke vragen vragen we jullie ook naar wat jullie zouden willen halen en wat jullie kunnen brengen. Denk daarbij aan thema’s als: organisatie (rol schoolleiding, betrekken collega’s, et cetera), samenwerken (bv met andere onderwijssectoren, met experts, met ouders, et cetera), inhoud (bv doorlopende leerlijnen, aanbod, et cetera), persoonlijke ontwikkeling van de leerling en professionalisering van medewerkers.

We bedanken jullie alvast heel erg voor jullie tijd en inbreng.

Inventarisatie leden november 2023

Hoe is het aanbod voor de hb-leerlingen op de school georganiseerd?

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement