Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Drie nieuwe leden stellen zich voor: Roelof van Echten College

De Vereniging BPS verwelkomt deze maand drie nieuwe aspirant-leden: het Dollard College (Winschoten), Greijdanus (Zwolle) en het Roelof van Echten College (Hoogeveen). Daarmee heeft de vereniging nu in het primair onderwijs 25 leden en in het voortgezet onderwijs 55 leden. In beide groepen hebben enkele leden de aspirant-status.

Hieronder stelt Nanda van Voorst, ECHA-specialist, hb-mentor en Deltacoördinator bij het Roelof van Echten College, de school voor.

Over de school
Het Roelof van Echten College (RvEC) is een school waar je groeit als leerling én als mens. Je kunt bij ons terecht voor: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en ISK. Je krijgt les in nieuwe schoolgebouwen met moderne (praktijk)lokalen. Dankzij onze keuzevakken en -uren, talentprogramma’s, unieke onderwijscombinaties en persoonlijke begeleiding krijg je onderwijs dat bij past jou en jouw toekomstdromen. Wij helpen jou zelfstandig keuzes te (leren) maken en je weg te vinden. Maar onderwijs is bij ons meer dan een diploma. Jouw persoonlijke en sociale ontwikkeling zijn minstens zo belangrijk. We werken met jou aan vertrouwen in jezelf, in anderen, in het leven en in de toekomst. Daarbij laten we ons inspireren door christelijke normen en waarden. Wat je ook tegenkomt, samen zorgen we voor een succesvolle leerloopbaan!

Onderwijsvisie
Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen. Wij bieden onderwijs aan voor ieder kind: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind – dat is ons doel. We doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat jij het onderwijs krijgt dat bij jou past. Of je nu heel goed kunt leren, of als je juist wat extra hulp nodig hebt – wij helpen je de beste plek te vinden.

Visie en aanpak hoogbegaafdheid
Sinds 2011/ 2012 zijn we hoogbegaafdheid meer op de kaart gaan zetten.

 • Sinds die tijd hebben we ons verbrederstraject Delta steeds meer geïmplementeerd binnen ons aanbod voor cognitief sterke leerlingen. Dit zijn projecten van 10 weken waarin leerlingen 2 (soms meer) uren van cognitieve vakken mogen missen om aan een eigen project te werken. Leerlingen werken hierin onder andere aan executieve vaardigheden, onderzoek doen en omgaan met frustratie.
 • Daarnaast hebben we op school TOP-training. Dit is een training voor leerlingen uit klas 3 en 4 havo en 3, 4, 5 vwo die het onderwijs cognitief gezien aan zouden moeten kunnen, maar die het door een gebrek aan motivatie niet redden. We werken met deze leerlingen in kleine groepen (van 6 tot 8 leerlingen en twee trainers per groep) gedurende 8 bijeenkomsten van twee blokuren aan het stellen van haalbare doelen, het elkaar voorzien van support en tips, het SMART maken van de doelen en aan het vieren van successen. Hierdoor vindt een deel van deze leerlingen de schoolse motivatie toch weer terug en kunnen deze leerlingen hun havo of vwo carrière succesvol voortzetten.
 • Sinds vier jaar hebben wij binnen school de hb-mentor als vaste mentor voor hoogbegaafde leerlingen (leerlingen die getest binnenkomen, maar ook voor leerlingen bij wie een vermoeden is van begaafdheid. De begeleiding is vaak sterk individueel van karakter, soms voegen wij leerlingen samen tot een groep, wanneer een zelfde issue speelt. We hebben één enthousiaste autodidact als begeleider van onze begaafde brugklasleerlingen, een ECHA/RITHA specialist voor de tweede en derde klassen en een Novilo Talentbegeleider voor de bovenbouw.
 • Voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid die het prettig vinden om met ontwikkelingsgelijken in gesprek te gaan en te werken aan dingen hebben we ons HB-café. Dit is een informele setting waarin we praten over begaafdheid, waarin we soms filosoferen, het hebben over maatschappelijke thema’s of projecten doen.
 • Docenten zijn de afgelopen jaren een aantal keren geïnformeerd over begaafdheid. Zowel over wat dat betekent voor het “zijn” als wat het betekent voor het onderwijs dat we zouden moeten geven aan deze groep leerlingen. Dit kan beter, maar we delen onze kennis met de collega’s.
 • Ook zijn we kartrekker binnen het SWV2203 betreffende HB en hebben we nu korte lijntjes met drie scholen in de regio. Daarnaast zoeken we verbinding met het primair onderwijs.
  We werken nauw samen met de zorgstructuur van de school en we overleggen regelmatig met buitenschoolse hulpverlening.
 • Er is (sinds vorig jaar) twee keer per jaar een klankbordgroep voor ouders van begaafde leerlingen, begaafde leerlingen en we hebben hier ook een oud- leerling in zitten.

Waarom lid geworden van de vereniging?
We zouden heel graag verder willen groeien in ons aanbod aan deze leerlingen. Vanuit de begeleiding doen we echt al mooie dingen met deze leerlingen, maar binnen het reguliere aanbod is het onderwijs nog weinig toegespitst op het denken van onze begaafde leerlingen. Het zou mooi zijn om complexere opdrachten te bieden met ruimte voor autonomie, waarin ze niet helemaal losgelaten worden, maar het enthousiasme voor de vakken kunnen delen met de docent. Het hogere orde denken lijkt niet heel erg een ding te zijn bij veel vakken. We denken dat we daar wist kunnen behalen, dat zouden we dan ook graag doen met de kennis die binnen de vereniging te vinden is. 

Ook het verankeren van het beleid op dit gebied heeft, met de vereniging op de achtergrond, meer een stok achter de deur. Daarnaast zijn we als onderdeel van het netwerk veel actiever bezig met HB binnen de school en kunnen we de kennis en ervaringen van andere scholen ook gebruiken.

Wat zouden andere leden van je kunnen leren als het gaat om hb en wat zou je van andere leden willen leren?

Van ons zou men kunnen leren hoe de begeleiding aan deze leerlingen vorm zou kunnen krijgen. Ook samenwerking met instanties, ouders, mentoren, afdelingsleiders en zorgstructuur heeft bij ons een stevige basis. 

Wat wij graag zouden willen leren is het verankeren en ontwikkelen van ons onderwijs aan begaafde leerlingen (ik schrijf nu een beleidsplan, maar ik vind dit heel lastig, dus het goed verwoorden en formaliseren kan ik ook echt wel hulp bij gebruiken). Graag zouden we willen weten hoe men docenten in scholen anders laat denken en laat werken aan hogere orde denken en compacten en verrijken. Alles wat we van de vereniging kunnen leren is mooi meegenomen. Zowel de dingen die wij nog niet doen, als de dingen die wij al wel doen. Het is ook goed om ons de spiegel te blijven voorhouden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement