Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

NTCN organiseert jaarlijkse conferentie op 16 november 2022!

Op woensdag 16 november organiseert NTCN bij De Werelt in Lunteren de jaarlijkse conferentie over begaafdheid, creativiteit & talentontwikkeling. Dit jaar met een greep uit de meest inspirerende keynotes en workshops van de ECHA2022. Na een korte inleiding over “Empowering Every Talent Together” heb je de keuze uit 2 keynotes en 9 workshopsessies.

Save the date 16 november 2022 van deze conferentie!
Als je deze conferentie niet wil missen noteer 16 november dan vast in je agenda. Er zullen onder andere bijdragen zijn van Mariska Poelman, Anouke Bakx, Tijl Koenderink, Nora Steenbergen-Penterman, Minka Dumont en vanuit de onderzoekswerkplaats Point. Midden oktober zal het complete programma zichtbaar zijn via de agenda van talentstimuleren.nl en gaat de inschrijving open.

Nieuw lid Huygenslyceum stelt zich voor

Het Huygenslyceum Eindhoven is sinds deze maand nieuw aspirant-lid. Marieke van Beek is Begaafdheidscoördinator & Denkkrachtcoördinator en ECHA-specialist. Zij stelt de school voor.

Het Huygens Lyceum is een school waar ruim 1200 leerlingen op de havo, het atheneum en het gymnasium onderwijs volgen. Op het Huygens Lyceum leren leerlingen individueel en samen de wereld en zichzelf kennen. De missie van de school is leerlingen te laten groeien tot jongvolwassenen die zich bewust zijn van wat er in de wereld gebeurt en die hieraan een positieve bijdrage willen leveren. De kernwaarden van onze school zijn betrokkenheid, duidelijkheid en warmte met respect voor de diversiteit en veelzijdigheid van leerlingen en collega’s.

De school is gelegen in het zuidwesten van de stad Eindhoven. Vanwege de nabijheid van de High Tech Campus en de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven op hoger opgeleiden vormt de populatie een goede voedingsbodem voor het Huygens Begaafdheidsprogramma.

Onze hb-aanpak

In 2011 is het Huygens Lyceum gestart met het excellentieprogramma Denkkracht. Met dit programma bieden we leerlingen, die meer aankunnen dan de reguliere lessen, de mogelijkheid om vaklessen te missen om aan hun eigen Denkkrachtproject te werken.

Zij worden hierbij begeleid door docenten die het proces in de gaten houden. Ook helpen zij de leerlingen hun sterke kanten te ontdekken. Door deze sterke kanten in te laten zetten helpen zij de leerlingen hun leerkuilen door te komen en deze niet te omzeilen.

Om de (hoog)begaafde leerlingen aan het begin van de brugklas in beeld te krijgen worden alle brugklasleerlingen getest op intelligentie, leergierigheid en welbevinden. Deze informatie wordt besproken in het team van mentoren, leerlingcoördinator en begaafdheidscoördinator om per leerling een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De leerlingen worden daarna door de jaren heen gevolgd. De taak om dit bij te houden en zo nodig begeleiding te regelen ligt bij de begaafdheidscoördinator.

Begeleiding kan betekenen dat de betreffende leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen aan Denkkracht (hierboven beschreven), individuele begeleiding door gesprekken, groepstraining of in samenspraak een individuele leerlijn krijgen. Er wordt steeds gekeken wat het beste bij de leerling past in overleg met ouders, mentoren en leerlingcoördinatoren of afdelingsleiders.

Daarnaast wordt er gebouwd aan een vast docententeam voor de begeleiding: deze docenten hebben de leerlingen in beeld. Er worden trainingen gegeven om de kennis over (hoog)begaafdheid te verspreiden en zo te bouwen aan een pedagogisch begaafdheidsklimaat.

Missie en doelen
De missie van het Huygens begaafdheidsprogramma is ervoor te zorgen dat (hoog)begaafde leerlingen zichzelf ontdekken en hun talenten durven in te zetten. Op die manier willen we hen doen groeien en bloeien, zodat zij met zelfkennis en zelfvertrouwen hun bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Hieruit komen de volgende doelen naar voren:

 • Leerlingen zich bewust laten worden van de voor- en nadelen van hun intelligentie en daarnaar kunnen handelen. Ze herkennen hun eigen sterke kanten en kunnen die inzetten. Ze leren niet alleen vertrouwen op hun hoofd, maar ook op hun gevoel.
 • Leerlingen zich thuis laten voelen in een groep van gelijkgestemden waarbinnen ze respect hebben voor de diversiteit van ieders intelligentie. In deze groep durven de leerlingen zichzelf te zijn. In deze groep helpen de leerlingen elkaar.
 • Leerlingen leerstrategieën aanbieden die passen bij hun brein (breinleren), waarbij zeker aandacht besteed wordt aan het creatief leren denken.
 • Leerlingen leren hun eigen gekozen project vorm te kunnen geven en kunnen afronden. Ze worden gestimuleerd om met begeleiding buiten hun comfortzone te gaan en om fouten te durven maken.

De kennis in school over het (hoog)begaafdheids onderwerp vergroten: er is een vast docententeam dat getraind is om leerlingen bij hun project te begeleiden, voor de komende jaren staat op het programma dit team verder uit te breiden.

Waarom bent u lid geworden van de vereniging?
Binnen Eindhoven lopen we voorop in het begeleiden van leerlingen binnen het begaafdheidsprofiel. Door het lidmaatschap tonen we onze aandacht voor deze doelgroep aan de buitenwereld. Ook willen we graag in uitwisseling met andere scholen op ideeën komen om ons programma verder uit te breiden.

Wat zouden andere leden van u kunnen leren als het gaat om hb en wat zou u van andere leden willen leren?
Dit is natuurlijk afhankelijk van wat de andere leden doen (waarop ik nog geen zicht heb), maar waar wij ons de afgelopen tijd op gericht hebben, is om ons Denkkrachtprogramma schoolbreed te maken. Dat wil zeggen dat het voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6 openstaat (onder bepaalde voorwaarden: zie antwoord op vraag 1) en dat de kennis over (hoog)begaafdheid verspreid wordt onder zoveel mogelijk collega’s.

 

Column #6 Marko Otten: 25.000 kinderen

Inderdaad, 25.000. Dat zal ongeveer de instroom zijn van Oekraïense kinderen in ons land; alleen al in 2022. We zullen ze verdelen over inderhaast opgerichte Oekraïense schooltjes, over bestaande basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en mbo. Daar zullen ook BP-scholen bij zitten. Als hun verblijf hier langer gaat duren, kunnen de kinderen hopelijk terecht in de internationale schakelklas van Juf Kiet en haar collega’s. Er zitten onder de jonge Oekraïners ongetwijfeld HB-kinderen, maar dat is nu niet meteen een prioriteit.

Mijn hart klopt nu voor onze collega’s die achterbleven in Oekraïne. Ik ken er een aantal van. In de periode 2009-2012 was de leiding over een internationaal uitwisselingsprogramma aan mij toevertrouwd. Oekraïense, Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen werkten samen rond het thema ‘Lesgeven over de Holocaust’.

De herinneringseducatie was in geen van de aangesloten landen op orde. Historici, lerarenopleiders en hun studenten dachten na over manieren om de situatie te verbeteren. Zo leerden we dat destijds op veel scholen in Oekraïne uit pure armoede nog lesboekjes uit de Sovjettijd gebruikt werden. De holocaust was dan een voetnootje bij de grote vaderlandse oorlog tegen de fascisten. Op andere scholen was Oekraïens nationalisme de reden om de holocaust te vermijden. Men besteedde daar de lestijd liever aan de holodomor, waarmee de hongersnood werd aangeduid die was veroorzaakt door Stalins met geweld afgedwongen collectivisatie van de landbouw en die miljoenen levens kostte.

We werkten samen met een nieuwe vereniging voor leraren geschiedenis en sociale vakken, Nova Doba (De Nieuwe Tijd). Onze collega’s daar verwijderden zich inhoudelijk van de sovjet-pedagogiek en een al te sterk aangezet nationalisme. Ook hun didactiek vernieuwde zich; geen autoritaire Drill & Practice, maar creatief en onderzoekend leren vanuit de historische bronnen. We hebben in hun lijn gewerkt met lesbrieven, pedagogische overwegingen, praktische didactiek, geschiedschrijving, historische en culturele beschouwingen. Het idealisme bij Nova Doba was ook toen al om van Oekraïne een open, modern en democratisch land te maken.

Nova Doba-collega’s waren niet de enigen met een dergelijk idealisme. Deelnemers aan de uitwisseling waren eind 2013 niet verrast dat er een Euromajdan-protest ontstond. En eigenlijk ook niet hoe het hele land te hoop loopt tegen de Russische agressie. Dit land heeft vanaf de oprichting in 1991 nooit zitten te wachten op hernieuwde overheersing uit Moskou. Misdaad en destructie woekeren voort om een kolossale en waarlijk historische misrekening verhullen.

Wij kunnen er iets tegenover stellen. Namelijk de misrekening onthullen; al was het alleen al uit solidariteit met collega’s zoals die van Nova Doba. En we gaan de aan ons toevertrouwde Oekraïense kinderen natuurlijk zo goed mogelijk onderwijs verschaffen.
 
Marko Otten

Evaluatie BPS-conferentie 2019

We hopen dat jullie een mooie dag hebben gehad. Uiteraard kunnen er dingen altijd beter. Of zijn er zaken die je echt volgend jaar terug wilt zien. Daarom vragen we je onderstaande evaluatie in te vullen. We zijn erg benieuwd naar jouw mening.

  Wat is je naam?

  Wat is de naam van je school?

  Ik ben.... (verplicht)
  Docent/begeleiderLeerling

  Als je een leerling bent: hoe oud ben je?

  Algemene vragen over de conferentie

  Kun je in een paar woorden zeggen wat je van de conferentie vond? (verplicht)

  Wat zijn de drie beste/mooiste/interessantste onderdelen van de conferentie (kan ook iets anders zijn dan een lezing)?

  Wat heb je gemist?

  Welk cijfer geef je de conferentie? (verplicht)

  Opening

  Welk cijfer geef je de opening? (verplicht)

  Wat vind je goed aan de opening? Wat vond je minder aansprekend?

  Ronde 1

  Welke lezing heb je in ronde 1 gevolgd?

  Welk cijfer geef je deze lezing? (verplicht)

  Wat vind je goed aan deze lezing? Wat vond je minder aansprekend?

  Ronde 2

  Welke lezing heb je in ronde 2 gevolgd?

  Welk cijfer geef je deze lezing? (verplicht)

  Wat vind je goed aan deze lezing? Wat vond je minder aansprekend?

  Ronde 3

  Welke lezing heb je in ronde 3 gevolgd?

  Welk cijfer geef je deze lezing? (verplicht)

  Wat vind je goed aan deze lezing? Wat vond je minder aansprekend?

  Hoe gebruik je de lezingen die je hebt gevolgd? Bijvoorbeeld, voor je studiekeuze, voor een project, voor iets anders?

  Locatie, catering en studenten

  Wat vind je van de locatie en de catering (koffie/thee, lunch, borrel)?

  Hier kun je je overige opmerkingen kwijt, en eventuele ideeën voor een eventuele volgende conferentie.

  Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

  © Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring