Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

*Regiobijeenkomsten (West)* | po


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Staan vast

School/organisatie

BPS Academie

Contactpersoon

Dhr. B. Mulder

Thema

Intervisie

Onderwerpen

De concrete thema’s worden door de intervisiegroep zelf bepaald. Op de bijeenkomst van 16 oktober heeft Linda de Wekker, HB-coördinator van De Fontein ons e.e.a. verteld over de wijze waarop het samenwerkingsverband Haaglanden (SPPOH) komend schooljaar zal starten met een SBO-speciaal voor HB/TE leerlingen. Met het subsidiegeld en investering van SPPOH zal er komende 4 jaar stevig geïnvesteerd worden in het verbeteren van het passende onderwijs aan begaafde leerlingen binnen Haaglanden. Daarnaast is een sterkte-zwakteanalyse besproken zoals die is opgesteld door Agnes Burger, over de SIDI po (positieve verbetering t.o.v. de SIDI 3), over vroege signalering.

Beschrijving

De vereniging BPS heeft jaarlijks twee verenigingsdagen voor alle aangesloten scholen op een centrale plek in het land. Op deze dagen staat altijd een stevig inhoudelijk programma op de agenda en is er ruimte voor onderlinge uitwisseling. De behoefte om samen te leren is groot, maar reisafstanden beperken de mogelijkheden. Daarom stimuleert en faciliteert de BPS Academie regionale bijeenkomsten voor direct betrokkenen in de aangesloten begaafdheidsprofielscholen. Onder de titel ‘regionale of thematische intervisie’ ontmoeten de deelnemers elkaar en bepalen zij zelf de agenda. De BPS Academie verzorgt desgewenst een lichte vorm van ondersteuning bij organisatie en agendering.

De deelnemers committeren zich aan deelname aan de bijeenkomsten die voor het lopende schooljaar worden afgesproken. Deelname staat open voor leidinggevenden, interne en hb-begeleiders en leerkrachten met en zonder ervaring met het BPS-gebeuren op de eigen school en tegen vragen aanlopen als: hoe bestendigen wij of vernieuwen wij de energie, hoe verdiepen wij het reeds bereikte, hoe bouwen wij een actieve begaafdheidsprofielschool en andere vraagstukken waar je als bevlogen bps-er tegenaan loopt.

Deze intervisiegroep is een regionaal initiatief en werkt op basis van een agenda die door de leden wordt opgesteld. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor eventuele aansluiting via de coördinator van de BPS Academie. De contactpersoon vanuit de BPS Academie is Ninette Verheul. Bert Mulder roept de bijeenkomsten bijeen.

Octantschool Fontein; CBS Het Kompas; De Kralingsche School; Het Pluspunt; IKC Floriant; OBS Jan Antonie Bijloo; IKC Prins Claus; Prins Florisschool

Wat levert het op

Reflectie en inspiratie

Doelgroep en eisen

Directeuren, interne begeleiders, leerkrachten, HB-coördinatoren primair onderwijs.

Omvang

Twee klokuren

Kosten

Geen kosten

Datum

13 mei 2020 13.30-15.30 uur.

Locatie

De locatie voor de bijeenkomst van 13 mei 2020 is de Kralingsche school, Rozenburglaan 27 in Rotterdam.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement