Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Zaanlands Lyceum

LAAT ZIEN WAT JE KUNT!

Contactgegevens
Adres: Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam / Website

Over de school
Het Zaanlands Lyceum is een openbare school met ambitie. De school heeft een havo-, een atheneum- en een gymnasiumafdeling. De hoog begaafde leerlingen kiezen van oudsher meestal voor de gymnasiumafdeling. Op alle afdelingen worden leerlingen echter uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Daartoe worden in bijna alle leerjaren speciale talentlessen georganiseerd.
De school faciliteert niet allen cognitief talent. Leerlingen die kunst of sport op een zeer hoog niveau bedrijven, krijgen hierbij van school hulp in de vorm van een persoonlijke mentor en in sommige gevallen een persoonlijk rooster. De school is op grond van deze aanpak door het Olympisch Netwerk Noord Holland uitgeroepen tot topsportvriendelijke school.

Onderwijsvisie
Van leerlingen die meer begaafd zijn, worden betere prestaties verwacht. Zij worden op verschillende manieren gestimuleerd om te laten zien wat ze kunnen. De school biedt een individueel Traject op Maat aan leerlingen die zeer goed presteren of van wie wordt vermoed dat ze onderpresteren. Voor hoog begaafde leerlingen betekent dit in de praktijk dat zij de school niet kunnen voltooien op intelligentie alleen, maar dat ze worden gedwongen zich in te spannen, doordat in bepaalde gevallen onvoldoendes voor toetsen worden gevolgd door een verplicht inhaalprogramma. Het voorkomen en wegwerken van hiaten in kennis is dan ook een kernthema op school.
In de onderbouw van het gymnasium en het atheneum kunnen leerlingen op verzoek worden geplaatst in de bèta-plus-klas.

Kritische succesfactoren
– Goed onderwijs begint met goede docenten. De school neemt zo veel mogelijk eerstegraads docenten aan, liefst met een universitaire opleiding. Zij kunnen de leerlingen die een traject op maat volgen goed begeleiden.
– Regelmatige schoolbrede bijscholingen over onderwerpen die te maken hebben met hoogbegaafdheid, zorgen ervoor dat het team alert is op onderpresteren.
– Een screaning op hoogbegaafdheid aan de poort zorgt ervoor dat onderpresteerders snel worden opgespoord.

Goodpractice 1
Leerlingen die voor een of meer vakken sneller willen werken, goede resultaten behalen en een jaar eerder het examen willen afronden, krijgen daartoe de mogelijkheid. Ze volgen vanaf de vierde klas de lessen voor dit vak/deze vakken in een hogere klas. Om dit te realiseren wordt voor hen een speciaal rooster samengesteld. In de examenklas volgen deze leerlingen vaak al cursussen aan de universiteit.

Good practice 2
Goed presterende leerlingen worden in de gelegenheid gesteld zo veel extra vakken te kiezen als ze willen en aankunnen. Die voltooien ze veelal in eigen beheer. Dit betekent dat zij de lessen niet of slechts zeer ten dele volgen, maar dat ze wel de toetsen maken. Indien nodig wordt een speciaal rooster voor hen samengesteld.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement