Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Stedelijk Gymnasium Schiedam

“SALITE ALTIUS”

Contactgegevens
Adres: Valeriusstraat 31, 3122 AM Schiedam / Website

Over het Stedelijk Gymnasium Schiedam
Eeuwenoude traditie (sinds 1346) en voortdurende vernieuwing zorgen op deze kleine (637 leerlingen) begaafdheidsprofielschool (sinds 2009) voor dynamiek. Leerlingen stromen in vanuit alle lagen van de bevolking en hebben een breed spectrum aan culturele achtergronden. De school geeft veel leerlingen
een kans en is er trots op dat er tussentijds maar weinig leerlingen uitstromen.

Onderwijsvisie
Onderwijs is een spel tussen wat je in je hebt en wat je laat zien. Het schoolmotto ‘Salite altius’ (spring hoger) prikkelt niet alleen alle leerlingen, maar ook alle medewerkers van de school. Het niveau van de leerlingen verhogen is een standaard uitgangspunt. Ken elkaar en ken jezelf vormen de basis van een
onderzoekende instelling. Om ervoor te zorgen dat een leerling optimaal kan presteren, verdiept de school zich erin wat deze leerling in huis heeft. Het Stedelijk Gymnasium Schiedam maakt veel werk van de intake en test alle leerlingen uitgebreid in klas 1 (door middel van testen als IST, TCTDP, FES
en SVL) en in klas 3 (DAT en SVL). De school investeert in individuele leerlingbespreking.

Elke les duurt 90 minuten. Dat zorgt niet alleen voor rust en diepgang, maar ook voor afwisseling binnen de les zelf. Er is in de les niet alleen tijd voor verdieping en verbreding, maar ook voor de ontwikkeling van het denkvermogen en metacognitieve vaardigheden. Met wekelijkse B-uren en T-uren komt de school alle leerlingen tegemoet in hun behoefte aan extra begeleiding (facultatief) en extra verdieping (verplicht keuzeprogramma).

Good Practice: GO-project
Door docenten en coördinatoren in de gelegenheid te stellen zich onderzoekend bezig te houden met ‘lastige aspecten’ van de schoolpraktijk, verrijken wij jaarlijks onze waaier van onderwijskundige mogelijkheden in het zogenaamde ‘GO-project’. Het principe hierbij is: “Het startpunt van een leerproces ligt bij het ervaren van de vraag”. Een belangrijke vraag voor deze school is: “Waardoor laat je mensen (leerlingen, docenten) beter presteren?” De bijbehorende drijfveer is dat leren volgens het Stedelijk Gymnasium Schiedam beter zou moeten kunnen. Met het GO-project geeft de school dus een impuls aan de school als lerende organisatie.

De schoolleiding bevordert dat docenten aspecten van hun eigen lespraktijk onderzoeken. Docenten signaleren dat onderpresteren van leerlingen ook bij collega’s voorkomt. Door onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk en de resultaten daarvan met elkaar te delen, leren docenten van elkaar. Dit heeft uiteindelijk effect op de benadering van (hoogbegaafde) leerlingen. Een docent doet bijvoorbeeld onderzoek naar de succesfactoren van de kunstklas en presenteert de uitkomsten aan een groep collega’s.
Uit het onderzoek bleek dat de succesformule van de kunstklas voldoet aan de criteria van de ideale les voor de hoogbegaafde leerling. Het GO-project is niet speciaal opgezet om hoogbegaafde leerlingen beter te begeleiden, maar door het project krijgen docenten het nodige inzicht in aspecten die bijdragen aan een goede les die uitdaagt tot presteren.

Good Practice: TOP-project
De leerlingen hebben gelegenheid om gedeeltelijk buiten het curriculum om te leren en worden daarbij begeleid. Zo creëert de school kansen voor het leveren van buitengewone prestaties (door middel van onder andere het persoonlijk plusprogramma, projectplus en project-sirius). Voor leerlingen die zich willen bezinnen op hun drive, is er het TOP-project (toekomstgericht ontwikkelingsplan).

Kritische succesfactoren
– Verdieping/verbreding heeft vooral zin als expliciet duidelijk is wat de school ermee wil bereiken en als het serieus is verankerd in de visie van de school en in het schoolbeleid.
– Verdieping/verbreding wordt eerder een succes als het zich niet beperkt tot leerstof en leerlingen, maar juist zichtbaar maakt hoe medewerkers hun werk doen.
– De kwaliteit van excellent onderwijs wordt bepaald door de mate waarin er een beroep wordt gedaan op metacognitieve vaardigheden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement