Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Ludger College

LUDGER COLLEGE: ‘JOUW TALENT IS ER THUIS’

Contactgegevens
Adres: Vondelstraat 5, 7002 AN Doetinchem / Website

Over de school
Het Ludger College is een moderne school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De school heeft ongeveer 1900 leerlingen. De visie van de school richt zich op talentontwikkeling: het maximale uit elke leerling halen en deze tot groei brengen door hem een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit gebeurt in alle afdelingen.

Onderwijsvisie
Om dit doel te bereiken is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van leerjaar 1 t/m 6 een uitdagend en verdiepend traject op maat (TOM) ingericht. De TOM leerlingen volgen ongeveer 5 lessen per week een verdiepend programma dat in elk leerjaar bestaat uit denklessen, modules en individuele projecten. Dit programma volgen ze i.p.v. reguliere vaklessen. Er wordt onderscheid gemaakt in TOM1 (getest hoogbegaafden) en TOM2 (slimme leerlingen die meer aankunnen en die graag willen).

Kritische succesfactoren
Het hebben van een heldere visie op onderwijs en op leren. Het hoogbegaafden beleid moet passen binnen de schoolvisie.
– Het hebben van een heldere structuur.
– Durf te experimenteren en vraag regelmatig feedback aan de doelgroep.
– Het scholen van docenten in het bedienen van hoogbegaafde leerlingen.

Good Practice 1: Een heldere structuur.
De wijze waarop TOM tot stand is gekomen en is georganiseerd behoort tot ‘good practice’. Na overleg met leerlingen en ouders van slimme leerlingen is TOM ontstaan. De leerlingen wilden in een ‘reguliere’ klas zitten en niet iets ‘er bovenop’ doen, maar in plaats van. Toch wilden ze ook gedeeltelijk met gelijkgestemden aan het werk.
Elk leerjaar heeft een speciaal opgeleide TOM-docent die veel kennis heeft van hoogbegaafdheid en leerlingen kan uitdagen om een stap verder te zetten dan ze zelf denken. Zij verzorgen de denklessen en begeleiden de (individuele) projecten. Daarnaast is er een TOM-coördinator die het traject rondom scholing van docenten, informatievoorziening naar alle geledingen, testen, voortgang en doorontwikkeling coördineert. Dit alles in nauwe samenwerking met de conrector onderwijs.

Good Practice 2
Het TOM traject biedt écht onderwijs op maat. Er os een grote verscheidenheid aan activiteiten.
– In de denklessen ontwikkelt de leerling kennis over zichzelf en zijn eigen leren. Deze kennis kan hij inzetten bij de ontwikkeling van zijn eigen vaardigheden.
– De modules zijn allemaal uitdagend en kennen een grote verscheidenheid waarvan het maken van een film, filosofie, wetenschapsgeschiedenis en presentatietechnieken enkele voorbeelden zijn.
– De projecten zijn meestal individueel waarbij de belangstelling van het kind leidend is. Soms besluit een TOM groep om gezamenlijk een project uit te voeren. Elk jaar is er een presentatieavond waarvoor familie, docenten en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Elke leerling presenteert zijn project op die avond.
– Leerlingen worden gestimuleerd om mee te doen aan Olympiade wedstrijden, aan uitdagende projecten/onderzoeken vanuit bedrijven (bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk) en om deel te nemen aan het zogenaamde proefstuderen.
-Versnellen behoort ook tot de mogelijkheden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement