Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Zuider Gymnasium

“TE IPSUM SUPERA!”

Contactgegevens
Adres: Grift 30 3075 SB Rotterdam / website / Facebook

Over de school
Het Zuider Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid en heeft ruim 400 leerlingen. Als onderdeel van de Scholengemeenschap Calvijn verzorgt onze school al meer dan 80 jaar uitstekend onderwijs in Rotterdam-Zuid en omstreken. Steeds meer leerlingen van buiten Rotterdam weten onze school te vinden. Aan de hand van moderne onderwijsmethoden worden jonge mensen geholpen om een perspectiefrijke plaats in onze dynamische samenleving te vinden. Christelijke waarden helpen ons om leerlingen meer dan het gewone te bieden.

Onderwijsvisie
Voor het ontwikkelen van toptalent is maatwerk nodig en is het van belang om hier vroeg mee te beginnen. Leerlingen kunnen deelnemen aan speciale workshops als zij nog op de basisschool zitten en nemen in het eerste jaar op het Zuider Gymnasium direct plaats in onze masterclass. Hier wordt hun talent geïdentificeerd en ontwikkeld. Naast het reguliere gymnasiumprogramma volgen de masterclasses extra vakken zoals psychologie en nemen zij deel aan Traject Op Maat. Hier verdiepen zij zich naar keuze in techniek, ruimtevaart, cultuur, taal en internationalisering. Omdat wij veel belang hechten aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, wordt een versterkt dagelijks mentoraat ingezet. Door onze masterclass realiseren jonge mensen hun potentieel en vervullen wij een toenemende maatschappelijke behoefte. In 2012 is onze school aspirant-lid geworden van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). In 2015 zijn we vervolgens gevisiteerd om officieel lid te worden. De visitatiecommissie was heel enthousiast over de school en noemde ons ‘De parel van Rotterdam-Zuid’. Uiteraard zijn we erg trots op onze titel, omdat dit betekent dat wij zijn toegerust om meer- en hoogbegaafde kinderen op een goede manier uit te dagen! Ook andere slimme kinderen zijn natuurlijk bij ons van harte welkom.

Good practice 1
In de derde klas realiseren leerlingen een 24-uurssimulatie van een ruimtemissie. Dit doen zij aan boord van een ISS-module bij Space Expo in Noordwijk. De leerlingen ontwerpen elke missie zelf, dragen alle verantwoordelijkheid en leren goed samen te werken. Jonge mensen bewijzen dat ze tot veel in staat zijn en ontwikkelen een grotere belangstelling voor bètaonderwijs. Behalve als een van de zes astronauten bemannen leerlingen het grondstation, verzorgen ze logistiek en catering, pers&media en zijn ze wetenschapper. De missie wordt geleid door 4 leerlingen. Het Zuider Gymnasium is uniek qua ruimtevaartonderwijs en onze ruimtemissies zijn een uitstekend voorbeeld van moderne activerende didactiek De ruimtemissies staan symbool de lancering van toptalent.

Good practice 2
Voor het succes van de masterclass is een verzwaard mentoraat essentieel. Het Zuider Gymnasium verzorgt een dagelijks mentoruur waarbij het ontwikkelen van studievaardigheden gecombineerd wordt met sociaal-emotionele ontwikkelen van leerlingen. Hierbij is er zowel aandacht voor de individuele leerling als voor het groepsproces. Het uitgangspunt is hierbij dat iedere leerling uniek en waardevol is en gewenst in de groep. Daarnaast worden speciale projecten vanuit het mentoraat geïnitieerd en begeleid. Het mentoraat van de masterclass zorgt er bovendien voor dat de ouders en begeleiders van de leerlingen veel directer bij het onderwijsproces betrokken zijn.

Kritische succesfactoren
– Identificeren van toptalent
– Engageren en ontwikkelen van toptalent
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Onderwijsvernieuwing op maat
– Een flexibele en faciliterende schoolorganisatie
– Samenwerking met externe partijen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement