Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Christelijk College Nassau-Veluwe

“ONDERWIJS MET AANDACHT”

Contactgegevens
Adres: Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk / Website

Over de school
Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een open christelijke school van bijna honderd jaar oud, gevestigd in Harderwijk. Naast de reguliere havo- en atheneumopleidingen biedt het CCNV ook een theaterhavo (met eigen theaterzaal) en gymnasiumafdeling. Hierin is de middelbare school uniek in de regio. Tevens kunnen leerlingen bij ons in de onderbouw kiezen tussen Kunst+, Sport+ of Beta+. Zij krijgen dan extra verdieping waardoor hun interesses nog beter worden bediend. In de bovenbouw kunnen leerlingen die economie en management en organisatie in hun vakkenpakket hebben, tevens kiezen om deel uit te maken van de Bizz-school.

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een BPS-school en maakt deel uit van het UNESCO-scholennetwerk. Het Christelijk College Nassau-Veluwe en UNESCO passen goed bij elkaar. Vanuit onze christelijke identiteit hechten we veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid, dichtbij en veraf. We willen dat leerlingen verder leren kijken dan de schoolmuren, dat ze duurzaam leren omgaan met de omgeving en ervaren wat (internationale) verbondenheid en solidariteit is. Het Christelijk College Nassau-Veluwe is Topsport Steunpunt Gelderland en aangesloten bij het Olympisch netwerk. Het ministerie van OC&W heeft het Christelijk College Nassau-Veluwe toestemming verleend om de vwo-opleiding in vijf schooljaren aan te bieden, waardoor leerlingen het diploma een jaar eerder behalen.
Het Christelijk College Nassau-Veluwe heeft ruim 1.300 leerlingen.

Onderwijsvisie
Het Christelijk College Nassau-Veluwe staat voor hoogwaardig onderwijs om jongeren optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Een toekomst waarin een internationaal perspectief steeds belangrijker wordt en het streven naar excellentie steeds meer ruimte krijgt.
Het motto van de school is: ‘Onderwijs met aandacht’. De school wil de talenten die iedere leerling heeft tot ontwikkeling brengen. Er is veel aandacht voor cultuur, bèta en sport, ook buiten de lessen.
Het Christelijk College Nassau-Veluwe wil zich blijvend inzetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hierbij gaat het zowel om leerlingen voor wie hun meer- of hoogbegaafdheid ‘een feestje’ is, als om leerlingen bij wie dit niet het geval is.

We willen uitstralen dat leerlingen kunnen en mogen excelleren, zowel op school als daar buiten. We willen leerlingen leren over grenzen heen te kijken. Bij deze processen willen we hen actief betrekken, zodat zij zich succesvol naar de maatschappij van de toekomst kunnen ontwikkelen. Daarbij gaan wij uit van een ‘Growth Mindset’ (Dweck), zowel bij leerlingen als docenten.

Good Practices

Activiteit 1: Peer-/ plusgroup ‘Intervisie, Executieve Vaardigheden en Verrijking’
Hierin zitten leerlingen waarvan we bij de aanmelding al weten dat zij hoogbegaafd zijn (het gaat hierbij om de leerlingen die van de Leonardo basisschool komen of die aan bovenschoolse plusgroepen hebben meegedaan). In de peer-/plusgroup worden de volgende onderwerpen besproken: Kennismaken met elkaar en met het voortgezet onderwijs als nieuw systeem / executieve vaardigheden waarvan metacognitie onderdeel uitmaakt / intervisie voor deelnemers/ (samen) werken aan verrijkingstaken.

Activiteit 2: Ouderresonansgroep
In de ouderresonansgroep wordt geluisterd naar de input van ouders waar het gaat om de vraag hoe het Christelijk College Nassau-Veluwe het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden kan blijven verbeteren.

Activiteit 3: Versneld vwo
Voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, bieden we de mogelijkheid het vwo in 5 schooljaren af te ronden i.p.v. in 6. In leerjaar 3 wordt de eerste helft van leerjaar 4 gedaan en in leerjaar 5 wordt de tweede helft van leerjaar 4 gedaan.

Activiteit 4: Individuele trajecten voor leerlingen in alle leerjaren

Kritische succesfactoren
– Wees flexibel waar het gaat om verplichte aanwezigheid bij lessen.
– Zorg voor een goede communicatie met alle betrokkenen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement