Actueel

 • 17 januari 2020

  INFODAG Data Science en AI voor hoogbegaafden

  Lees meer…

 • 24 december 2019

  AD: Jari (17) won beurs bij Apple en bouwt nu apps voor Wehkamp

  Lees meer…

 • 16 december 2019

  Column #18 – ‘Anders vasthouden’

  Lees meer…

 • 29 november 2019

  Artikel Waarom een nieuwe gedragscode voor de vereniging?

  Lees meer…

 • 19 november 2019

  Nieuwe gedragscode BPS

  Lees meer…

School op de Berg

“SCHOOL OP DE BERG: EEN BERG AAN ERVARING”

Contactgegevens
Adres: Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort / website

Over de school
School op de Berg is een katholieke basisschool in Amersfoort en telt op dit moment 470 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Wij werken met een gematigd klassikaal systeem in jaargroepen. Wij hebben in januari 2017 het predicaat excellente school ontvangen op het gebied Kwaliteitszorg. Onze specifieke kenmerken zijn:

Kwalitatief hoogstaand onderwijs: Het kind geniet het optimale van het onderwijs omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leer strategieën van het kind. De leerresultaten zijn hoog. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten en het werken met kwaliteitsgroepen.

Positief pedagogisch klimaat: de belangrijkste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is dat het kind zich prettig en veilig voelt. Ons onderwijs begint met het scheppen van een veilige sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijsbehoeften van ieder kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft.

Rijke duurzame en digitale leeromgeving: de leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en geestelijk gebied. Daarnaast willen we kinderen ook voorbereiden op hun rol in de maatschappij.

Onderwijsvisie
Bij het formuleren van onze visie op begaafdheid hanteren wij de visie van Renzulli/Mónks over begaafdheid. Daarbij gaan wij ervan uit dat bij begaafdheid aanleg een rol speelt, maar de leerling en de omgeving ook belangrijk zijn voor het eindresultaat. Deze opvatting resulteert in aanpassingen in de leerstof en het aanbieden van verdieping. Wij werken met een kwaliteitsgroep begaafdheid. Veel van onze teamleden hebben scholing op het gebied van begaafdheid gevolgd en deze kennis wordt met het gehele team gedeeld. Er is een beleidsplan begaafdheid, dat is vorm gegeven vanuit het beleidsplan op stichtingsniveau. Op stichtingsniveau hebben wij hierin een voortrekkersrol.

Good Practice
Wij hebben sinds 1999 een Plusklas voor leerlingen uit de groepen 5-8. Deze leerlingen werken aan ‘leren leren, leren leven en samenwerken met ontwikkelingsgelijken’. Dit doen zij wekelijks één dagdeel. Zij werken dan aan Spaans, filosofie en projecten. Deze plusklas staat ook open voor leerlingen van buiten onze school.
Er is een kangoeroegroep voor leerlingen uit groep 1/2  en een plusgroep voor leerlingen uit groep 3/4. Zij werken aan kortere projecten op vakoverstijgende gebieden. Deze groepen worden gevormd door leerlingen van onze eigen school.

Kritische succesfactoren
Wij gebruiken de lijst van BPS om ons beleid up to date te houden.
Daarnaast werken wij samen met het VO in projecten voor onze groep 8 leerlingen en om de overstap naar het VO zo klein mogelijk te maken en om ideeën uit te wisselen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement