Actueel

 • 19 oktober 2020

  Nieuwe school: RSG De Borgen – Lindenborg/Woldborg

  Lees meer…

 • 2 oktober 2020

  SEO-rapport: Langetermijneffecten van plusklassen

  Lees meer…

 • 29 september 2020

  Het bestuur #2: Harrie van Steen

  Lees meer…

 • 14 september 2020

  Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen!

  Lees meer…

 • 26 augustus 2020

  NPO3 – Ik durf het bijna niet te vragen: hoogbegaafden

  Lees meer…

OBS De Tweemaster

Contactgegevens
Oude Lombardstraat 21, 4201 HR Gorinchem / Website

Over de school
Obs De Tweemaster is een school met ongeveer 150 leerlingen. Ongeveer 80% van onze leerlingen komt uit de binnenstad van de gemeente Gorinchem. De overige 20% van de leerlingen is afkomstig uit de naastgelegen wijken van de binnenstad. De leerlingenpopulatie van onze school is divers.

Onderwijsvisie
Onze school spant zich in om de talentontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dat was en is de kern van goed onderwijs. Onderwijs bieden dat aantoonbaar bijdraagt aan die talentontwikkeling vormt de rode draad in alles wat we doen. Dat kan alleen maar wanneer ons onderwijs kinderen raakt en inspireert.  Kinderen zijn uniek en wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Vanuit deze acceptatie willen we zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande, individuele ontwikkelingslijn voor de leerlingen binnen de kaders van de 1-zorgroute. Deze lijn start vanuit de sociaal-emotionele basis en gaat door in de cognitieve ontwikkeling, waarbij we rekening houden met de wisselwerking tussen beide zaken.

We realiseren ons daarbij steeds dat we kinderen voorbereiden voor de maatschappij van de toekomst. Wat hebben kinderen nodig om met vertrouwen in die maatschappij van morgen te functioneren? Waar onderwijs vroeger vooral kennisoverdracht was, vraagt onderwijs voor morgen veel meer focus op het zelfstandig verwerven, verwerken en presenteren van informatie. De rol van ICT valt daarin niet meer weg te denken. Het gaat daarin niet enkel om “digitale vaardigheden”, ICT moet bijdragen aan betekenisvol onderwijs.

Een school moet kinderen een stevige basis bieden op het gebied van lezen, taal en rekenen. Minstens even belangrijk is de ontwikkeling van de sociale competentie van kinderen. Sociaal competente kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om hen heen, met de leerstof en de wereld waarin zij leven. Wij doen dit door kinderen op een open manier betekenissen te laten ontdekken en praten over hoe zij zelf in het leven staan. De school geeft de ruimte voor persoonsvorming, met respect voor de eigen sociale, culturele en religieuze achtergrond.

Onze ambitie in notendop:

1.    een krachtig effect hebben op het leren van leerlingen
2.    bevlogen en vakbekwame leerkrachten
3.    een inspirerende leeromgeving
4.    inspirerend partnerschap
5.    leren zichtbaar maken op elk niveau

Wij hebben aandacht voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Hieronder vallen ook onze 2% toptalenten: kinderen die naast de reguliere leerstof om meer uitdaging, verbreding en verdieping van de leerstof vragen. We hebben op onze school voor meer begaafden een kangoeroegroep voor de jongere kinderen en een plusgroep voor de midden- en bovenbouw. De werkelijk hoogbegaafden gaan 3 dagdelen in de week naar een bovenschoolse voorziening van stichting OVO. De school wil zich verder ontwikkelen tot expertisecentrum van de stichting op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement