Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Titus Brandsmalyceum

“JE MAG ZIJN WIE JE BENT!”

Contactgegevens
Adres: Molenstraat 30, 5341 GD Oss / website

Over het Titus Brandsmalyceum
Het Titus Brandsmalyceum is een school voor havo- en vwo-onderwijs. Leerlingen kiezen voor een van de vier teams: havo/vwo masterclass, havo/vwo Expeditie, atheneum masterclass of gymnasium masterclass. Wij geven les aan circa 1400 leerlingen. Op het Titus Brandsmalyceum willen we recht doen aan verscheidenheid.

Het Titus Brandsmalyceum is gecertificeerd cultuurprofielschool en onderscheidt zich door breed in te zetten op de verschillende talenten van leerlingen. Er is er veel aandacht voor hoogbegaafde leerlingen, waardoor de school zich heeft aangemeld als aspirant lid begaafdheidsprofielschool. Het Titus Brandsmalyceum moedigt leerlingen aan tot onderzoeken, ontdekken en zich een mening vormen. We willen leerlingen helpen hun grenzen te verkennen en verleggen en er is ruimte voor eigen initiatief en talent. Om dit mogelijk te maken biedt het Titus Brandsmalyceum voor alle leerlingen en medewerkers op het individu afgestemde, persoonsvormende ontwikkelingsmogelijkheden.

Onderwijsvisie
Het Titus Brandsmalyceum verzorgt eigentijds, innovatief onderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We werken relatiegericht. Er is ruimte voor ieders talent en aandacht om dit talent tot zijn recht te laten komen. We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling en medewerker. Vanuit de wens om recht te doen aan verschillen, geven we op het Titus Brandsmalyceum vorm aan gepersonaliseerd leren. We bieden begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen, waarbij we rekening houden met hun hoogbegaafde zijnsluik.

Kritische succesfactoren
– We hebben kennis van hoogbegaafdheid en blijven ons inzetten voor bij- en nascholing. We nemen deel aan Professionele Leergemeenschappen en krijgen scholing over executief functioneren.
– Iedere meer- en hoogbegaafde leerling heeft een talentbegeleider, die de leerling samen met de mentor volgt.
– Vakdocenten worden blijvend geïnformeerd over beleid en inhoud van hoogbegaafdheid en worden nauw betrokken bij het uitvoering geven aan een onderwijsarrangement. Er zijn compacte leerroutes ontwikkeld en er wordt structureel verbreding/verrijking aangeboden. We onderhouden contact met de Radbouduniversiteit Nijmegen voor extra aanbod voor bovenbouwleerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen internationaal erkende examens behalen voor de vakken Engels (Cambridge), Frans (DELF) en Spaans (DELE).
– We zoeken actief de relatie met ouders op, om samen op te kunnen trekken.
– We hebben een Open Leercentrum (OLC) ingericht als ontmoetingsplek voor leerlingen onderling en tussen leerlingen en hun talentbegeleider. Hier kunnen de leerlingen ook werken aan het verbredings-/verrijkingsaanbod.
– We zijn bekend met relatief en absoluut onderpresteren. We werken met Persoonlijke Ontwikkelingsplannen voor hoogbegaafden (de zogeheten POP-trajecten) en hebben voor de bovenbouwleerlingen die onderpresteren een POP-groep. In deze POP-groep ontmoeten ze elkaar en wisselen ze persoonlijke ervaringen uit. Aan de ouders van onderpresterende hoogbegaafde leerlingen wordt een oudertraining aangeboden.
– Talent centraal: ook leerlingen die niet meer- of hoogbegaafd zijn mogen compacte leerroutes volgen voor vakken waarin ze talentvol zijn.
– We werken nauw samen met Stichting SocratOss, die zich al jaren inzet voor goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen door rekening te houden met hun hoogbegaafde zijnsluik.
– We hebben een doorgaande leerlijn PO-VO ingericht in de vorm van het Titus Tussenjaar (zie ook good-practices.
– We hebben verschillende brugklasarrangementen ingericht (zie good-practices)

Good Practice(s)
– Ons brugklasarrangement voor meer- en hoogbegaafden draait al jaren met succes. Hierin wordt een training metacognitieve vaardigheden/executief functioneren aangeboden, waarbij aandacht is voor het verschil tussen studeren in het PO en VO.
– Daarnaast hebben we een (brugklas)arrangement in het gymnasiumteam ontwikkeld om beter te studeren voor talen. Dit omdat talen bij uitstek een bottom up aanbod hebben en talentvolle leerlingen een voorkeur voor top down informatieverwerking hebben.
– Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het Titus Tussenjaar. Dit tussenjaar is ontwikkeld in co-creatie met het Primair Onderwijs en ook in de uitvoering werken we samen: er wordt zowel lesgegeven door docenten uit het basisonderwijs als door docenten van onze school. Op die manier zetten we ons in voor een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit project wordt ondersteund door beide samenwerkingsverbanden: SWV PO 3006 en SWV VO 3006. Er is ook een werkgroep PO-VO ingericht om de doorgaande leerlijn verder te bekrachtigen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement