Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het Noordik Lyceum

“IK KRIJG DE RUIMTE OM MEZELF TE ONTWIKKELEN”

Contactgegevens
Noordikslaan 68, 7602CG Almelo / http://www.noordik.nl

Over de school
De vestiging de Noordikslaan is een school voor havo, atheneum en gymnasium met circa 1300 leerlingen. De vestiging maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap CSG Het Noordik. Op onze vestiging dagen we je uit om op ontdekkingstocht te gaan op zoek naar jouw talenten. Dit kunnen talenten zijn op wetenschappelijk, artistiek of sportief gebied. De Noordikslaan is hiermee het ontdekken waard. Het schoolgebouw is vernieuwd en helemaal van deze tijd, zodat wij je nog beter kunnen helpen ontdekken wie je bent en uiteindelijk wie je wil zijn. Bij ons krijg je de ruimte en alle kans om jezelf te ontwikkelen, zodat je je eigen studieroute kunt bepalen en een goede keuze kunt maken voor het bij jou passende profiel voor de bovenbouw.

Onderwijsvisie
De onderwijsvisie kenmerkt zich door 5 basiselementen:
– Oefen- en leerplaats voor het leven;
– Leren en ontwikkelen;
– Leren met resultaat;
– Vanuit een professionele organisatie;
– Midden in de samenleving.

Voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen betekent dit het volgende: CSG Het Noordik is een aspirant-begaafdheidsprofielschool. Hoogbegaafde leerlingen beschikken door hun creatieve denkvermogen en grote gedrevenheid over een sterke mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat dit leidt tot uitzonderlijke prestaties. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig waarin uitdagend onderwijs aangeboden wordt die aansluit bij de specifieke behoefte van deze leerlingen. Op CSG Het Noordik willen we dit onderwijs bieden. Hierbij maken we gebruik van de ‘Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling’ van het SLO. Met dit hulpmiddel kiezen leerlingen persoonlijke leerdoelen voor een bepaalde periode.

De Doorstroomklas is er voor leerlingen uit groep 8  (van vier meewerkende besturen) en de brugklas van CSG Het Noordik. In twee periodes van acht weken zijn de leerlingen een ochtend per week bezig met ‘smartgames’, samenwerkingsopdrachten, drama en een speciaal project. Deze projecten komen uit de wereld van wetenschap en technologie. Tijdens de projecten werken de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen. Hierbij moeten ze regelmatig reflecteren hoever ze zijn met het bereiken van hun doelen. Tijdens de Doorstroomklas gaan de leerlingen niet naar de gewone lessen.

In de Doorstroomklas zitten 24 leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs. Er zijn twee begeleiders, mevrouw Bos (vanuit het PO) en meneer Sierink (vanuit het VO). Beide begeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen bij het werken aan persoonlijke leerdoelen.  

Vanaf klas 2 krijgt de Doorstroomklas een meer individueel karakter. Leerlingen volgen een project op maat en worden meer individueel begeleid. Voorbeelden van projecten zijn onder andere het leren van een vreemde taal, deelnemen aan Olympiades, leren debatteren of programmeren et cetera. Net als in groep 8 en de brugklas wordt er in klas 2 (en hoger) wederom gewerkt met de ‘Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling’.

CSG Het Noordik is een partnerschool van de Universiteit van Twente (UT) en neemt actief deel aan het zogenaamde ‘Pre-U Programma’. In dit programma worden Masterclasses aangeboden voor klas 2 en hoger. (Hoog)begaafde leerlingen worden speciaal uitgenodigd om deze Masterclasses op de UT te volgen.

Als het voor de ontwikkeling van een leerling goed is, wil het CSG Het Noordik bovendien meewerken aan de mogelijkheid het onderwijsprogramma versneld te doorlopen. Deze ‘versnellers’ worden individueel begeleid en krijgen een traject op maat aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een of meerdere vakken vervroegd examen te doen.

Kritische succesfactoren
De succesfactoren van CSG Het Noordik zijn:
– Een breed gedragen beleid en heldere afspraken tussen management en het BPS-team (bestaande uit enkele docenten uit onder- en bovenbouw);
– Uitstekende contacten ouders(klankbordgroep);
– Een variatie aan activiteiten voor diverse leeftijden;
– Uitstekende contacten met het basisonderwijs (Kwaliteitskringen);
– Uniek Doorstroomprogramma groep 8/brugklas.

Good Practice(s)
De Doorstroomklas. De Doorstroomklas is er voor leerlingen uit groep 8  (van vier meewerkende besturen) en de brugklas van CSG Het Noordik. In twee periodes van acht weken zijn de leerlingen één ochtend per week bezig met smartgames, samenwerkingsopdrachten, drama en een speciaal project. Tijdens deze activiteiten werken de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen ((Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling van het SLO). Hierbij moeten de leerlingen regelmatig nadenken en verslag doen over hoever ze zijn met het bereiken van hun doelen. Tijdens de Doorstroomklas gaan de leerlingen niet naar de gewone lessen.

Kwaliteitskringen. Drie keer per jaar komen collega’s uit PO en VO samen om via een lezing, training of workshop expertise te delen en ervaringen uit te wisselen.

Klankbordgroep BPS. Drie keer per jaar komen ouders van BPS-leerlingen samen om met BPS-begeleiders na te denken over het beleid en de uitkomsten van dat beleid betreffende BPS. De derde avond is een lezing gegeven door een specialist op het gebied van hoogbegaafdheid.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement