Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Vechtdal College

“GYMNASIUM XTRA”

Contactgegevens
Adres: Burg. Schuitestraat 3, 7772 BS Hardenberg / Website

Het Vechtdal College Hardenberg is sinds 2006 een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Meer- en hoogbegaafde leerlingen komen bij ons op school in aanmerking voor een aangepast programma. Het onderwijs en de begeleiding op het Vechtdal College Hardenberg worden gekenmerkt door een zorgvuldige intake en plaatsing, inhoudelijk verrijkt aanbod, een flexibel programma en passende begeleiding.

Gymnasium/atheneum-Plus
Voor de meer- of hoogbegaafde leerlingen is er de gymnasium-Plusklas. In deze klas ligt het tempo hoger en krijgen de leerlingen een andere vorm van begeleiding.

Het versnelde programma voor het eerste leerjaar bevat twee extra vakken, namelijk Latijn en Onderzoekend Leren. De lesstof wordt bij veel vakken op een andere manier aangeboden, waarbij er aandacht is voor compacten en verrijken. De ruimte voor deze manier van werken is gecreëerd door voor enkele andere vakken iets minder lestijd in te roosteren.

Al deze leerlingen starten dus met het volgen van de gymnasiale leerroute. Dit komt niet alleen bij het vak Latijn terug, maar ook in bijvoorbeeld een excursie of onderwerpen bij verwante schoolvakken.
Onderzoekend Leren gaat uit van de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerling. De centrale gedachte is om leerlingen zelf onderzoeker/ontwerper te laten zijn. Daarom komen verschillende onderzoeksvaardigheden bij dit vak op systematische wijze aan bod. In deze lessen is ook aandacht voor creatief denken, kritisch nadenken en samenwerken. Deze leerlingen werken regelmatig in hun mooie studieruimte, L209. Ze volgen daar het vak Onderzoekend Leren en werken er aan hun Persoonlijke Plus, het leerlinggestuurde gedeelte van het Plustraject. Een deel van de leerlingen wordt al in klas 1 door middel van de zogenaamde CBO-screening geselecteerd voor de Persoonlijke Plus.

De coachlessen zijn gericht op de meer- en hoogbegaafde leerling en bevatten thema’s als leren leren, executieve functies en de werking van het brein. De meer- of hoogbegaafde leerling kan als het nodig is ook gecoacht worden door een Talentbegeleider of meedoen aan de groepscoaching onderpresteerders. Daarnaast bieden we een Peergroup Hoogbegaafdheid aan.

Plustraject in vwo 2 t/m 6
Na leerjaar 1 te hebben gevolgd in de gymnasium-Plusklas, stroomt de leerling door naar het gymnasium of het atheneum, met of zonder Plustraject, het programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook voor leerlingen die doorstromen vanuit havo/atheneum 1 is het mogelijk om hieraan deel te nemen.

Het Plustraject bestaat uit twee delen: het vak Onderzoekend Leren en de Persoonlijke Plus. Tijdens de Persoonlijke Plus gaan de leerlingen aan de slag met dat wat zij graag willen leren, binnen of buiten de school. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een zelfgekozen onderzoek, een zogenaamd Plusproject, maar ook uit het aanbod van de Universiteit Twente, het kiezen van een extra vak zoals Anglia of Spaans, het volgen van een VC-academie of een andere activiteit. Zo blijven de leerlingen gemotiveerd en worden ze uitgedaagd. De leerlingen ontvangen na afronding van het Plustraject in klas 3 een certificaat en kunnen vervolgens kiezen voor een vervolg in de bovenbouw, waarbij er meer ruimte is om een eigen invulling aan Plus te geven.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement