Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Vechtdal College

“GYMNASIUM XTRA”

Contactgegevens
Adres: Burg. Schuitestraat 3, 7772 BS Hardenberg / Website

Over het Vechtdal College
Het Vechtdal College is een brede streekschool (vmbo t/m gymnasium Xtra) waar leerlingen vanuit de verre omtrek met veel plezier naartoe komen.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
Het Vechtdal College wil een school zijn waar elke leerling wordt gekend en waar leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Vanuit deze visie geeft het Vechtdal College als gecertificeerde begaafdheidsprofielschool nadrukkelijk ruimte aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school krijgt deze leerlingen in beeld door bij aspirant-brugklasleerlingen met een onderbouwd
vwo-advies een aantal CBO-testen af te nemen en door een goed contact te onderhouden met hun basisschool. Mede op basis daarvan wordt een leerling in de Gymnasium Xtra-klas geplaatst. Een behoorlijk deel van deze leerlingen heeft als leerling van groep 8 al deelgenomen aan het programma van de Talentenklas van het Vechtdal College. Voor uitstekend presterende havo/vwo-leerlingen is het mogelijk om gedurende het schooljaar over te stappen naar de Gymnasium-Xtraklas.

Good Practice: Xtra-programma

Brugklas
In de brugklas bestaat het Xtra-programma uit de volgende vakken: Antieke Cultuur, Project Gestuurd Onderwijs en Latijn. Bij Antieke Cultuur draait het om de vergelijking van de moderne en de antieke wereld. Leerlingen doen zelf onderzoek naar enkele aspecten hiervan. Het maken van een brugklasmagazine, een exhibit en lokaal historisch onderzoek maken deel uit van het Project Gestuurd Onderwijs. Hieraan gekoppeld zijn er excursies naar een drukkerijmuseum, NEMO en een pittoresk kerkje. De leerlingen hebben veel keuzevrijheid bij deze vakken. In de tweede helft van het schooljaar
starten alle Xtra-leerlingen met het vak Latijn.

Klas 2 t/m 6
Vanaf klas 2 krijgen de Xtra-leerlingen een programma op maat, waarbij ze kiezen uit een gevarieerd aanbod. Bij de samenstelling van het aanbod heeft de school gelet op spreiding over de aandachtsgebieden cognitief, creatief en sociaal.
Leerlingen kunnen kiezen voor individuele projecten, projecten die in duo’s worden uitgevoerd of ze kunnen vakken volgen die in grotere groepen worden aangeboden. Drie keer per week kunnen deze leerlingen (middels een les-uit-kaart) in plaats van de reguliere les te volgen, aan hun eigen Xtra-programma gaan werken.
De Xtra-leerlingen in klas 2 t/m 6 worden begeleid door een drietal docenten, die het onderwijsplan bewaken en zich richten op de coaching en de begeleiding van de Xtraprojecten. Ongeveer eens per maand spreekt de begeleider met de leerling. Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling onderpresteert, dan wordt een POPtraject ingezet, eventueel aangevuld met externe expertise.

Kritische succesfactoren
Het is erg belangrijk om de kennis over en de activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen goed te borgen.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement