Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Tjongerschool

“OP EIGEN WIJZE ONDERWIJS”       

Contactgegevens
Adres: Schoterlandseweg 95, 8454KD Mildam / Website

Over de school
O.B.S. Tjongerschool is een dorpsschool met een regio functie onder de rook van Heerenveen. De school is een leefgemeenschap, waar kinderen veel leren. Waar ook ruimte is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De kinderen gaan met plezier naar school. Er wordt gewerkt aan een goede sfeer in de groepen, waarin ieder kind zoveel mogelijk aan zijn/haar trekken kan komen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen: 1/ 2, 3/ 4, 5/6 en 7/8 . Wij zijn sinds mei 2011 BegaafdheidProfielschool. Dit betekent dat onze leerkrachten hebben geleerd ook een open oog en oor te hebben voor talenten en interesses van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze schoolorganisatie is afgestemd op dit vertrouwen in de leerlingen. Dit komt tot uiting in de principes Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerken hoog in ons vaandel staan.

Als middel hanteren wij o.a. het takensysteem, waarbinnen de leerlingen zelf keuzemogelijkheden hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de volgorde van de verwerking van de vakken, de dag waarop een taak wordt afgemaakt, de plaats van werken en het al of niet samenwerken met andere leerlingen. De leerkracht begeleidt de kinderen daarbij in hun ontwikkeling. Naast de beoordeling van kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties ligt de nadruk op de controle van het proces.
Onze schoolvisie voor (hoog)begaafde leerlingen
We streven ernaar dat er op de Tjongerschool voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, intelligente en (hoog)begaafde leerlingen, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Als school willen wij tegemoet komen aan de specifieke ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Naast de begeleiding van kinderen met onderwijsachterstanden en gedragsproblemen signaleren en begeleiden wij ook kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Wij hebben doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8. Deze leerlijnen zijn niet meer of minder zichtbaar dan andere leerlijnen in school.

Wat doen wij om dit te realiseren?

PIENTER OPDRACHTKAARTEN groep 1 en 2
De leerkracht staat open voor creatieve uitingsvormen van leerlingen. Hij/zij herkent de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht geeft de leerling opdrachten op een ‘ander niveau’. O.a. door middel van Pienter Opdrachtkaarten. Deze doen een beroep op creatief denken, handelend bezig zijn volgens een stappenplan. De opdrachten worden in de hele groep nabesproken. Doordat kinderen op jonge leeftijd worden gerespecteerd voor wie ze zijn en wat ze doen en alle leerlingen bij het leerproces worden betrokken, heeft dat een positieve werking op de sociale omgang met elkaar in de groep Deze opdrachtkaarten zijn ontwikkelt door twee groepsleerkrachten van onze school en worden uitgegeven door Eduforce.

DENKWERK groep 3 t/m 8

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben wij een doorgaande leerlijn Denkwerk.
Bij de overgang naar groep 3 wordt gekeken welke kinderen al kunnen lezen/rekenen en worden direct in de doorgaande leerlijn gezet.
Vanaf groep 4 hebben wij tablet onderwijs en werken leerlingen op eigen niveau (doel). Naast tablet onderwijs werken ze ook in de Denkwerkleerlijn die verdiepend is.
Wij houden het onderpresteren nauwgezet in de gaten en nemen, wanneer dit noodzakelijk is de vragenlijst onderpresteren af.

TÛK (Tjongerschool Uitdagende Klas) voor de kleuter

Hierbij vinden begeleidingsgesprekken plaats met een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Ontwikkelen is veel spiegelen. Wanneer je geen sparringpartner ontmoet op hetzelfde niveau leer je niet goed spiegelen. Op jonge leeftijd moet het kind hierin worden begeleid, want een kleuter denkt dat iedereen hetzelfde is en de volwassene moet hem vertellen dat het anders is. Door deze houding leren de kinderen respectvol om te gaan met de medeleerling. Dit gebeurt in samenhang met uitdagende opdrachten.
MEET & GREET voor leerlingen van groep 3 t/m 8
Tijdens de Meet & Greet vinden begeleidingsgesprekken plaats met een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Het accent bij de Meet & Greet ligt op het bevorderen van de sociale en emotionele weerbaarheid van leerlingen en hun eigen handelen in het leerproces. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van de Mindset theorie. Daarnaast krijgen ze samenwerkingsopdrachten maar ook individuele opdrachten.
De HB-specialist stimuleert het zelfstandig plannen en organiseren bij leerlingen en wordt het eigenaarschap van het eigen leren bevorderd via  een POP. Verder wordt er aandacht geschonken aan talentontwikkeling op een hoger denkniveau.

Good Practice

“Onze zoon van 5 jaar was vastgelopen in het onderwijs en zat thuis. Hij gaat nu weer met plezier naar school!! Dit alles in goed overleg.”

“Wij zijn zeer positief over deze school en ook zeer dankbaar. Onze (zHB) zoon is totaal vastgelopen op zijn vorige school. Hij zit sinds een half jaar op de Tjongerschool en bloeit helemaal op. Er is goede afstemming tussen school en ouders, ze staan open voor onze zoon, leveren maatwerk en ‘zien’ hem. We wensen alle (hb) kinderen in Nederland en daarbuiten zo’n school en zulke prettige docenten toe!”

Kritische succesfactoren

– Ouders feedback vragen en vervolgens zelf de regie houden op het schoolbeleid met het oog op het belang van de leerlingen.
– Trots is de school op het op gang en op school krijgen van een thuiszittende (HB-) leerling
– De spin-off van het Meet en Greet-programma naar andere leerlingen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement