Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Prins Clausschool

“DE BASIS VOOR DE TOEKOMST”

Contactgegevens
Straspad 1, 2719 VG Zoetermeer / Website

Over de school
In de Prins Clausschool staat het woord “samen” centraal. Samen met kinderopvangorganisatie De Drie Ballonnen bieden we onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Door samen te leren, te spelen, te vieren en vooral heel veel plezier te hebben, vormen wij een stevige en veilige basis voor de toekomst van elk kind. Dit doen wij samen en in goed contact met leerlingen en hun ouders.
Onze school biedt een plek waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Ieder kan zijn eigen top bereiken. Rust en structuur in het leerklimaat zijn kenmerkend.
Speerpunten in ons onderwijs zijn:
•    Uitdagende leerdoelen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
•    Engels in groep 1 t/m 8
•    Techniek en natuur in groep 1 t/m 8
•    Onderwijs aan leerlingen met (kenmerken van) dyslexie

Wij zijn gevestigd in een modern, duurzaam en transparant schoolgebouw met multifunctionele lokalen en ruimtes. In deze omgeving kunnen wij eigentijds onderwijs en passende opvang bieden.

Onderwijsvisie
Het team van de Prins Clausschool:
•    biedt kinderen een sfeer van veiligheid, vertrouwen en bescherming;
•    respecteert het unieke van ieder kind en beschermt zijn/haar gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen;
•    leert kinderen te leren van hun fouten en conflicten;
•    geeft kinderen de kans en stimuleert ze om zich te ontwikkelen door ook zelf ontdekkend om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen;
•    spreekt kinderen aan op hun eigen verantwoordelijkheid;
•    daagt kinderen uit kinderen creatief om te gaan met hun eigen mogelijkheden, beperkingen en met de dingen om hen heen;
•    stimuleert mondigheid en weerbaarheid bij kinderen en leert ze voor hun mening uit te durven komen, zodat zij goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen.

Leerlingen die meer aan kunnen, krijgen uitbreidings- en/of verdiepingsstof voor de diverse vakgebieden. De meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden wij vanaf de kleutergroepen extra uitdaging door middel van het structureel inzetten van materialen van bijvoorbeeld de leskisten van Levelwerk. Hierdoor krijgen zij uitdaging en worden geprikkeld. Er zijn voor hen wekelijks aparte instructiemomenten buiten de groep ingeroosterd om ervoor te zorgen dat hun ontwikkeling optimaal kan worden begeleid.

Ons uitgangspunt is “dat elke leerling elke schooldag naar huis gaat met de overtuiging dat het iets heeft bijgeleerd!”. Dit geldt dus ook voor onze hoogbegaafde leerlingen.

Good Practice
De Prins Clausschool verzorgt een extra aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerling van groep 1 tot en met 8. Naast hun werk op niveau in hun eigen groep, gaan de leerlingen in peergroups wekelijks aan de slag samen met een talentbegeleider. Andere vaardigheden dan cognitieve staan centraal. Ze leren onderzoeken, reflecteren en evalueren, op hun eigen niveau. Spannend om je eigen grenzen op te (leren) opzoeken of zoals een hoogbegaafde leerling het verwoordt: “Ik was eerst nog bang om met een moeilijke opdracht te gaan starten, maar door anderen kan ik nu de hoge zandberg wegscheppen en gewoon beginnen”

Kritische succesfactoren
Op de Prins Clausschool werkt een team dat in de breedte vaardig is in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in theorie en de praktijk. Binnen de school is een expertisegroep Hoogbegaafdheid actief in het coachen van leerkrachten, het uitzetten van beleid en het organiseren en coördineren van teamscholing. Zij bewaken en borgen de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen. Hiermee is deze speerpunt in ons onderwijs daadwerkelijk geborgd.

Daarnaast deelt de talentbegeleider van onze school haar expertise op andere scholen binnen de stichting Unicoz Onderwijsgroep door het begeleiden van scholen bij het vormen/implementeren van HB beleid of het begeleiden van leerkrachten en of leerlingen.

De ervaring en mening van hoogbegaafde leerlingen en hun ouders worden serieus genomen. Evaluatie per leerblok, gesprekken in een leerlingpanel en afstemmingsmomenten met de ouderklankbordgroep, geven de school informatie om haar onderwijs aan te toetsen en bij te stellen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement