Actueel

 • 14 september 2021

  BPS-leerlingenconferentie 2021

  Lees meer…

 • 12 juli 2021

  Column Marko Otten #2: De oproep

  Lees meer…

 • 8 juli 2021

  Interessante artikelen, publicaties en onderzoeken juli 2021

  Lees meer…

 • 8 juli 2021

  Het bestuur #7: Bert Mulder

  Lees meer…

 • 6 juli 2021

  Onderzoek naar motivatie bij leraren hb-onderwijs

  Lees meer…

Kindcentrum Het Timpaan

“OP KINDCENTRUM HET TIMPAAN VINDT IEDER TALENT ZIJN PLEK!”

Contactgegevens
Kon. Wilhelminastraat 10, 7031 AC Wehl / website

Over de school
Op Kindcentrum Het Timpaan zitten 393 kinderen in de groepen 1 t/m 8. De directeur geeft samen met een onderwijskundig team leiding en sturing aan het onderwijs. In dit team zitten intern begeleiders, bouwcoördinatoren, een vakspecialist reken, taal en motoriek, een ict’er en de talentbegeleider.

We werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen krijgen de kans om op alle ontwikkelingsgebieden hun talenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving. Het Timpaan werkt samen met organisatie in de nabije omgeving die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de ontplooiing van onze kinderen.

Het onderwijs wordt aangeboden in de groep op drie niveaus. Daarnaast richten we een aanbod voor kinderen die een eigen leerlijn hebben en zich hierdoor ontwikkelen in een eigen tempo. Naast deze ondersteuning werken we met verschillende plusklassen (op twee niveaus) waarbij kinderen in een peergroep werken aan doelen en opdrachten. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan eigenaarschap en zelfregulatie.

Onderwijsvisie
Uitgangspunten voor het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafden zijn:
– onderwijs aan deze groep blijft maatwerk; puzzelen tot het past;
– faciliteren van de talentbegeleider;
– scholing van de talentbegeleider;
– scholing van het team;
– niet alleen uitdaging bieden in de plusklas, maar ook in de eigen groep;
– voorzien in voldoende contact van deze kinderen met hun eigen groep;
– de talentbegeleider is aanwezig bij de voortgangsgesprekken tussen ouders- kind en groepsleerkracht;
– er is een talentgroep met hierin de intern begeleiders, de talentbegeleider en de directeur;
– een rijke leeromgeving bieden

Good practice
De talentbegeleider sluit aan bij de voortgangsgesprekken van de leerlingen.
Er is een sterke verbinding met de Peergroep, maar ook met hun eigen jaargroep.
Kinderen mogen hun eigen leerdoelen opstellen, dit vergroot eigenaarschap.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement