Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het bestuur #1: Tamara van Catsburg

Wie zitten er in het bestuur #1: Tamara van Catsburg

Wie zitten er in het bestuur van de Vereniging BPS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Tamara van Catsburg zich voor, intern begeleider op de Prins Florisschool en ambulant begeleider voor het samenwerkingsverband Zoetermeer. In september start ze met de opleiding Twice exceptional.

Motivatie
“Tijdens mijn hbo-studie Pedagogiek heb ik gewerkt als nazorgconsulent op een praktijkschool. Dat heeft me het inzicht gebracht dat ik voor de klas wilde staan, daarom ben ik de pabo (verkorte deeltijd) gaan doen. Aan het einde van het eerste jaar ben ik gaan werken op de Prins Florisschool. Dat is nu 11 jaar geleden. Toen er op school gewerkt ging worden met expertisegroepen heb ik mij aangemeld voor de expertisegroep meer- en hoogbegaafdheid.

Het onderwerp heeft me altijd getriggerd: waarom hebben sommige kinderen heel veel capaciteiten, maar komt het er niet uit? Ik ben mij gaan scholen op dit gebied door de opleiding Talentbegeleider bij Novilo te doen, en vervolgens de gevorderde-variant. In de tussentijd heb ik samen met de directrice en mijn collega hb-coördinator een plusvoorziening voor de groepen 1 t/m 4 opgericht. Deze plusvoorziening wordt nu bovenschools ingezet.”

De vereniging BPS
“Die interesse in hoogbegaafden is alleen meer geworden, hb-onderwijs is mijn passie. Mijn drive is om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen een leuke, leerzame schoolperiode krijgen waar ze mogen zijn wie ze zijn en durven te laten zien wat ze kunnen. We hebben deze doelgroep tientallen jaren tekort gedaan. Het is dus belangrijk dat we het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen gaan optimaliseren. Dat is juist wat BPS doet: het is een platform waar we kennis delen en van elkaar kunnen leren. Je komt hierdoor makkelijk in contact met andere scholen.”

Het bestuur
“Toen ik werd gevraagd, hoefde ik niet lang na te denken. Ik wil een bijdrage leveren om het primair onderwijs sterker neer te zetten binnen de vereniging, de kennisdeling tussen basisscholen te intensiveren en de brug te slaan naar het voortgezet onderwijs.

Mijns inziens vraagt het primair onderwijs om een andere aanpak in de signalering en begeleiding. Op een basisschool werk je in een klas met vijf niveaus: van cognitieve zwakke leerlingen tot cognitief sterke leerlingen. Dat is een flinke kluif.”

Ideaal
“Mijn ideaal zou zijn dat we etiketten als hoogbegaafd niet meer gebruiken, maar dat we bij elke leerling kijken naar de onderwijsbehoeften. En die ook kunnen bieden.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement