Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

CSG Het Streek nieuw BPS-lid

Sinds 1 oktober 2021 is CSG Het Streek lid van de Vereniging BPS. Hieronder stellen zij zich voor.

De school en de hb-aanpak
CSG Het Streek is een brede scholengemeenschap die onder andere gymnasium, Technasium en GeoFuture aanbiedt. Dit brede scala aan onderwijsarrangementen maakt onze school aantrekkelijk voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: er is bij ons op veel manieren verrijking in het schoolprogramma aan te brengen!

Speciaal voor de meer- en hoogbegaafde leerling is het Talent Ontwikkel Programma (TOP) opgezet: een programma dat uitgaat van de behoefte van de leerling om gelijkgestemden te ontmoeten en zich in die veilige omgeving te ontwikkelen, terwijl de leerling anderzijds in een gewone schoolklas meedraait. TOP bestaat uit een aantal peergroupbijeenkomsten per leerjaar, een individuele TOP-mentor die mee kan denken op hb-gerelateerde onderwerpen, en een aantal facultatieve workshops.

Waarom zijn jullie lid geworden?
Bij het opzetten van TOP hebben we zelf al contact gezocht met een aantal scholen om daar te kijken hoe er vorm werd gegeven aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafden. Dit hebben we als ontzettend waardevol ervaren. Het uitwisselen van ervaringen, opdoen van ideeën, aanpassen van situaties aan de werkelijkheid van onze school voelde als putten uit een groot vat vol mogelijkheden. Door ons officieel aan te sluiten bij de vereniging BPS, hopen we nog veel meer inspiratie en ideeën op te doen.

Tegelijkertijd is ons lidmaatschap zowel intern als extern ook een teken dat wij als hele school de hoogbegaafde leerling serieus nemen, ons hard voor hen willen maken en ook voor hen een zo passend mogelijke onderwijsvorm willen bieden.

Wat zouden andere leden van u kunnen leren als het gaat om hb en wat zou u van andere leden willen leren?
De peergroups die we opgezet hebben passen heel goed bij de school die wij willen zijn, onder het motto ‘samen leven, samen leren, maar zijn zeker ook een mooi initiatief waarover we graag aan anderen vertellen. Leerlingen vinden hier herkenning, er is laagdrempelig contact met de begeleidende mentoren en het systeem van peergroupbijeenkomsten mét mentoren groeit gedurende hun hele schoolloopbaan mee.

Van andere scholen zouden we willen leren hoe we kunnen omgaan met maatwerk in de bovenbouw. Hoe geven we de leerling de ruimte in het tempo van zijn/haar ontwikkeling, maar houden we tegelijkertijd zicht op die ontwikkeling?

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement