Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Drie nieuwe leden stellen zich voor

De Vereniging BPS verwelkomt drie scholen als nieuw aspirant-lid:
– Helen Parkhurst, Tilburg
– Het Timpaan, Wehl
– Keizer Karel College, Amstelveen

Op dit moment heeft de vereniging in het primair onderwijs 19 leden en 8 aspirant-leden, in het voortgezet onderwijs zijn er 35 gecertificeerde leden en 11 aspirant-leden.
Hieronder stellen de nieuwe leden zich kort voor.
———————–

Helen Parkhurst, Tilburg
Daniëlle van Gruijthuijsen, Talentbegeleider hoogbegaafdheid

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
“Op dit moment zijn we drie jaar intensief bezig met hoogbegaafdheid. Daarvoor waren er proeftuintjes maar was er geen structureel aanbod. Drie jaar geleden heb ik de opleiding talentbegeleider bij Novilo gevolgd en een beleidsplan hoogbegaafdheid geschreven. Dit was ook het moment dat we het onderwijs op onze Daltonschool anders zijn gaan vormgeven. Door het beleidsplan en ons innovatieve onderwijs is het veel meer gaan leven binnen en buiten de school. We werken veel samen met ouders en een aantal netwerken in de regio Tilburg.

Centraal staat bij ons de ontwikkeling van het kind. We werken met de zeven uitdagingen uit het Cheetahboek, met mindset en besteden veel aandacht aan de executieve functies. We richten ons vooral op het proces en niet zo zeer op het product. Onze kinderen stellen hun eigen, specifieke leerdoelen. In ons Talentenlab bieden we uitdaging op maat, en kun je op basis van behoefte inschrijven voor instructie.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“In de netwerken regio Tilburg heb ik veel gehoord over BPscholen. De combinatie van kennis delen en het zoeken naar verbindingen spreekt ons erg aan. Daarnaast is het een mooie manier om ons TalentLab binnen de wijk te kunnen onderscheiden.”

Wat zouden jullie willen leren van andere scholen?
“Het inzichtelijk maken van leerdoelen is bij ons nog in ontwikkeling, we zijn erg benieuwd hoe andere scholen dit vormgeven door bijvoorbeeld een portfolio. Daarnaast zijn we druk aan het stoeien met de signalering in de onderbouw, we hebben het idee dat we nog niet alle kinderen zien.”

Wat kunnen scholen bij jullie leren?
“De manier waarop we het werken aan de leervaardigheden en executieve functies hebben ingericht. Leerlingen werken met een talentmap waar ze hun vorderingen in bijhouden. We merken dat ons vernieuwde Dalton-onderwijs een eye-opener is voor andere scholen. In het TalentLab werken we met verschillende groepen, verschillende niveaus en krijgt iedereen op maat instructie.”

——————————————————-

Keizer Karel College, Amstelveen
Lindy Jansen

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
“We zijn nu ongeveer tien jaar bezig met ons ‘Uitblinkersproject’. In de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid hieraan deel te nemen. Ze kunnen werken aan een eigen project tijdens lessen die zij zelf denken te kunnen missen. Ze worden begeleid door een uitblinkerscoach die met hen het proces in de gaten houdt en vaak ook over de inhoud meedenkt. Het Uitblinkersproject heeft voor veel leerlingen een positief verschil gemaakt.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“In de afgelopen jaren kreeg het Keizer Karel College steeds meer te maken met hoogbegaafde leerlingen. Deze groep komt vaak terecht in een negatieve spiraal van onderpresteren met alle gevolgen van dien. We anticiperen daarop door zo goed mogelijk in te spelen op hun behoeften. Het Uitblinkersproject is al enkele keren herzien en de school is toe aan een volgende stap, we willen werken aan een breder aanbod. Passend onderwijs voor deze leerlingen is zo hard nodig. Aansluiting bij het BSP-netwerk zal ons daarbij helpen, denken we.”

Wat zouden jullie willen leren van andere scholen?
“We horen heel graag hoe andere scholen hun onderwijs op (hoog)begaafde leerlingen afstemmen, waar zij tegenaan lopen en hoe zij dit oplossen. We zouden ook graag meer leren over de coachende rol.”

Wat kunnen scholen bij jullie leren?
“Scholen kunnen bij ons leren over onze ervaringen met ons Uitblinkersproject en ook tegen welke beperkingen we daarbij aan liepen.”

——————————————————

Kindcentrum Het Timpaan in Wehl
Ellen Schennink, talentbegeleider

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
“In 2007 zijn we begonnen met een gezamenlijk project voor hoogbegaafde kinderen met andere besturen uit het primair en voortgezet onderwijs. Doel hiervan was een rijk aanbod te creëren voor kinderen uit de groepen 8 en de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs te versterken. Daarnaast is intern de Kangoeroegroep ingericht voor een extra onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Inmiddels zijn alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten geschoold in het signaleren van het slimme jonge kind. De intakeprocedure is versterkt. We werken samen met verschillende scholen en de Pabo het Iselinge in Doetinchem in een academische werkplaats. Hierbij doen we onderzoek naar de pedagogische sensitiviteit van leerkrachten bij hoogbegaafde kinderen. Er wordt een website ingericht met handige tools, namelijk zijnengezienworden.nl. Volgend schooljaar zullen de hoogbegaafde kinderen twee ochtenden buiten de klas werken aan projecten en extra vakken, excursies en gastlessen. De meerbegaafde kinderen werken een middag buiten de groep aan bijzondere projecten. Ook voor het jonge slimme kind is er een extra aanbod buiten de groep.”

Waarom zijn jullie lid geworden?
“In onze regio is een begaafdheidsprofielschool binnen het voortgezet onderwijs. Wij willen de samenwerking met het voortgezet onderwijs verder uitbouwen en ook in het primair onderwijs een passend aanbod hebben voor de hoogbegaafde kinderen. Verder willen we de doorgaande lijn tussen po en vo versterken. Graag willen we de expertise die we vanuit de samenwerking binnen de academische werkplaats al de school binnen halen vergroten door ook aan te kunnen sluiten bij de begaafdheidsacademie. Daarnaast staat op de agenda van het samenwerkingsverband het aanbod van hoogbegaafden ook hoog genoteerd. Wij willen onze kennis delen met anderen.”

Wat willen jullie leren van anderen en wat kunnen zij van jullie leren?
“Wij willen vooral leren hoe je het hoogbegaafde kind signaleert. Weten we zeker dat we alle hoogbegaafde kinderen in het vizier hebben? Welke instrumenten helpen ons hierbij? Vervolgens zijn we erg benieuwd naar mogelijkheden om de ontwikkeling van deze kinderen te monitoren.
Andere scholen kunnen bij ons geïnspireerd worden op welke wijze wij het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde kinderen inrichten en zien hoe er wordt samengewerkt in een Kindcentrum.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement