Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Drie nieuwe leden stellen zich voor: Dollard College

De Vereniging BPS verwelkomt deze maand drie nieuwe aspirant-leden: het Dollard College (Winschoten), Greijdanus (Zwolle) en het Roelof van Echten College (Hoogeveen). Daarmee heeft de vereniging nu in het primair onderwijs 25 leden en in het voortgezet onderwijs 55 leden. In beide groepen hebben enkele leden de aspirant-status.

Hieronder stelt Ans Koster-Schulte, directeur onderwijsprojecten bij het Dollard College, de school voor.

Over de school
Het Dollard College is een scholengemeenschap van zeven vestigingen in de regio Oost-Groningen. Deze vestigingen staan in Winschoten, Woldendorp, Bellingwolde en Pekela. Bij ons kun je terecht voor de volgende niveaus: gymnasium, atheneum, havo, vmbo (tl, gl, kb, bb en lwt), praktijkonderwijs en internationale schakelklas. Wij bieden de volgende onderwijsconcepten aan: dalton, kunskapsskolan, tweetalig onderwijs in de onderbouw vwo. Het Dollard College maakt samen met de scholengemeenschap Ubbo Emmius deel uit van de stichting scholengroep Trivium.

Onderwijsvisie
Onze visie en missie zijn gericht op de ontwikkeling en groei van elke leerling en medewerker, passend bij hun mogelijkheden. Wij zorgen samen voor Goud Onderwijs. Onderwijs is leerlingen wijzer maken, zo wijs dat zij gedurende de schoolloopbaan ontwikkelingen doormaken op meerdere terreinen. We willen hen wegwijs maken voor hun verdere vervolgonderwijs en in de start van het arbeidsleven. Wij willen dat zij zelfverzekerde mensen worden, dat zij kritisch kijken naar hun eigen ontwikkeling en oog hebben voor de ander en directe omgeving maar ook voor bredere globale ontwikkelingen.

Wij bieden passende ondersteuning aan, ook aan (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben recht op goede begeleiding en (individuele) trajecten. Onze school is op weg naar inclusiever onderwijs.

Over hoogbegaafdheid
Er wordt nu expliciet aandacht besteed aan hoogbegaafdheid en aan het feit dat wij deze leerlingen op onze school hebben. Er is een werkgroep ingesteld met enthousiaste, leergierige en gemotiveerde medewerkers. We hebben nog veel op te zetten en leren graag van anderen. Zo zoeken we ook de samenwerking met andere scholen.

De werkgroep Hoogbegaafdheid is vorig jaar voor de zomer bij elkaar gekomen: wat is nu precies hoogbegaafdheid, wat komt hier bij kijken, welke acties gaan we ondernemen? Vanuit het samenwerkingsverband Ommelanden krijgen we subsidie om een hoogbegaadheidstraject op te starten. Dat is heel fijn. We hebben al een beleidsplan geschreven, er is een medewerker geschoold in talentbegeleiding en er zijn activiteiten gestart. Petra Spithost heeft op de studiedag in september 2022 een presentatie over hoogbegaafdheid gehouden en helpt ons in het proces.

We zijn in het najaar begonnen met de signalering van hoogbegaafde leerlingen. De vraag binnen de school is vaak: zijn die er wel op onze school? Veel docenten denken dat die er niet zijn, maar dat komt vaak door een beperkte kennis van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Het zijn niet alleen de leerlingen die hoge cijfers halen, maar ook die juist vastlopen. Of onderpresteren. Dit bleek uit een enquête die we onder de docenten uitgezet hebben.

In de eerste klas en tweede klas blijkt dat we, op basis van de NIO-testen, vijftien leerlingen hebben met hb-kenmerken. Om de testuitslagen beter te kunnen lezen, laten we ook screenings door het CBO afnemen. In de bovenbouw hebben we een aantal leerlingen geïnterviewd die heel goed presteren.
Dit waren erg mooie interviews, er kwamen heel veel verrassende zaken naar voren, zoals de grote onzekerheid en stress die ze voelen en ervaren in de eerste klas bij het maken van de vele toetsen. Dat ze verrast waren dat aan hen werd gevraagd of ze wilden versnellen. Ze wisten niet dat die mogelijkheden er waren. Door die interviews merk je dat er heel veel leeft, maar dat dit in de reguliere coachgesprekken niet aan de orde komt.

We zijn momenteel informatie aan het verzamelen over scholing, wat is er nu nodig voor de docenten om na de zomer leerlingen maatwerk te kunnen bieden. We gaan een hb-lijn voor de onderbouw opzetten, scholing in didactiek aanbieden, meer doen met metacognitie en een hb-coach aanstellen (een voor de onderbouw, en een voor de bovenbouw). Er is heel veel te doen!

We zijn erg enthousiast geworden, we zien het als een ontdekkingsreis. En we nemen iedereen in onze school mee op die reis: wat hebben we geleerd, waar gaan we heen. En we zijn erg benieuwd naar wat we van de andere scholen binnen BPS kunnen leren.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement