Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Drie nieuwe leden stellen zich voor: Greijdanus

De Vereniging BPS verwelkomt deze maand drie nieuwe aspirant-leden: het Dollard College (Winschoten), Greijdanus (Zwolle) en het Roelof van Echten College (Hoogeveen). Daarmee heeft de vereniging nu in het primair onderwijs 25 leden en in het voortgezet onderwijs 55 leden. In beide groepen hebben enkele leden de aspirant-status.

Hieronder stelt Esther Korterink, hb-coördinator en ECHA-specialist bij het Greijdanus, de school voor.

Over de school
Greijdanus is een christelijke school, met een gereformeerde grondslag. Dat is ook te zien in onze kernwaarden: Christus volgen, genieten, groeien, verschil, samen, dienstbaar en verantwoordelijk, We zijn ook een hele brede christelijke school, met veel verschillende afkomsten.

Vanuit onze gereformeerde identiteit zijn we erop gericht dat iedereen leert, groeit en ontwikkelt. Daarbij hebben we oog voor ‘heel de mens’. Onze school is daarmee een leer- èn leefgemeenschap. We staan we open voor en naar de omgeving. Leerlingen ontdekken wat er ‘in de maatschappij te koop is’, leren dit te beoordelen en dragen ook aan deze maatschappij bij. Zij ondervinden de verscheidenheid aan mensen en opvattingen in de maatschappij en leren hiermee om te gaan.

We hebben vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede. We verzorgen met zo’n 500 medewerkers onderwijs aan ruim 4000 leerlingen, van vmbo tot vwo.

Over de visie en aanpak hoogbegaafdheid
Ik werk nu zes jaar bij het Greijdanus. Daarvoor was de school ook bezig met hoogbegaafdheid. De afgelopen jaren hebben we meer geïnvesteerd. Onze hb-leerlingen zitten niet in aparte klassen, ze doen mee in de reguliere stroom. Vanuit de basisklassen is er sowieso ondersteuning.

Onze aanpak richt zich op drie aspecten: ontmoeting, ondersteuning en uitdaging.

 • Ontmoeting is redelijk eenvoudig te realiseren. We hebben drie peergroepen, een voor de brugklas, de tweede voor de 2e en 3e en een voor de bovenbouw. Deze zijn schoolbreed, er zitten leerlingen in van vmbo, havo en vwo. We kijken goed naar aanmeldingsformulieren van nieuwe leerlingen. Op basis daarvan worden die benaderd om mee te doen in de peergroepen. In die groepen kunnen ze met elkaar ervaringen uitwisselen, maar we bespreken ook voor hen relevante thema’s.
 • De ondersteuning is bij ons erg goed geregeld, we hebben een grote zorgafdeling, daar kunnen alle leerlingen – dus ook hb’ers – terecht. Er is bijvoorbeeld een studiecentrum voor leerlingen die moeite hebben met executieve functies. Daarnaast is er het Perspectief-traject, dat is een-op-een begeleiding, vaak voor dubbelbijzondere leerlingen. De zorgafdeling is een fysieke plek, waar onder andere de orthopedagoog, de leerlingenbeleiders en de hb-coach zitten.Onze hb-coach heeft in eerste instantie een preventieve functie. Elke leerling heeft met hem gesprekken: hoe gaat het, hoe is je klas, hoe gaat het met leren? Met de uitnodiging om vooral de coach te benaderen als het niet zo goed gaat. De coach helpt ook mentoren en docenten.
 • Uitdaging bieden is op het moment voor ons een leertraject, we zouden dat in de vaklessen meer willen kunnen bieden. We zien dat in de klas vaak de motivatie minder wordt. We laten leerlingen dan vaker de klas uitgaan. Bij de hb-coach kunnen ze talentopdrachten doen. Vanaf het derde jaar is er de mogelijkheid om buiten de school bijvoorbeeld stage te lopen. En we hebben contact met de Christelijke Hogeschool Ede. Vijfdeklassers kunnen gedurende 10 werken colleges volgen, als voorbereiding op het PWS.Er is ook veel maatwerk, we moedigen leerlingen aan zelf te kijken – binnen en buiten de school – om extra activiteiten te doen.

Het helpt dat onze leraren flexibel zijn, leerlingen mogen lessen missen. De insteek is van ons allemaal: hoe kunnen we een mooie week voor de leerling maken? Leerlingen zijn ook gewend om de les uit te gaan, voor afspraken, voor de peergroups, voor een afspraak met de begeleider. Het is normaal dat je verschillend bent.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement