Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Picasso Lyceum

“ONDERWIJS OP MAAT VOOR JOU!”

Contactgegevens
Paletsingel 38c, 2718 NT Zoetermeer, 079 – 3471700 / website

Over het Picasso Lyceum
Het Picasso Lyceum is een openbare school met 1070 leerlingen. Wij bieden mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft zijn sporen verdiend in onderwijsinnovatie. Zo heeft het Picasso Lyceum onder andere deelgenomen aan de eerste tranche van Durven Delen Doen en was het een van de elf scholen in Nederland die deelnam aan de Pilot Meerdere Examenmomenten van OCW. De school is in het verleden verbonden geweest aan de Leonardostichting voor onderwijs aan hoogbegaafden. Sinds 2012 is de school lid van de Vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen.

Onderwijsvisie: theorie en praktijk
Wij zijn van mening dat iedere leerling zijn of haar eigen talenten heeft. Het Picasso Lyceum wil leerlingen in staat stellen om deze talenten verder te ontwikkelen. Het motto van de school is dan ook: ‘Talenten Ontwikkelen tot Prestaties’.
 Daarom willen we ervoor zorgen dat leerlingen het onderwijs krijgen dat zo goed mogelijk
bij ze past. We noemen dat Onderwijs op maat voor jou!

 Dit gebeurt onder andere door activerende en prikkelende werkvormen in een uitdagende leeromgeving. In deze uitdagende leeromgeving wordt er zo veel mogelijk ingespeeld op de vraag van de leerling. Excursies, TOPklassen, onderwijs aan de universiteit en de mogelijkheid tot het versnellen van vakken maken deel uit van de mogelijkheden aan het Picasso Lyceum.

Niet de schoolstructuur is heilig maar de ontwikkeling van de leerling. Het ontwikkelen van talenten gebeurt zo nodig en waar mogelijk in een eigen structuur. Leerlingen kunnen examen versneld doen in een beperkt  aantal vakken in het voorexamenjaar. Leerlingen kunnen in vakken examen doen op verschillende niveaus en leerlingen kunnen activiteiten buiten school volgen. Dit alles in overleg. Ons antwoord op een vraag van leerlingen is dat wij niet kijken of het kan, maar hoe het kan. We zetten daarom ook zwaar in op de coachvaardigheden van onze medewerkers.

Good practice: gymnasium+
(tekst uit onze leerlingenfolder voor het gymnasium+)
Het gymnasium op het Picasso Lyceum biedt meer. Daarom heet het ook gymnasium+. We willen jou als meer uitdaging bieden om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je universitaire studie. Daarom krijg je ook lessen filosofie en strategie. Naast deze vakken organiseren wij lezingen. Die worden gehouden door bevlogen mensen (bijvoorbeeld oud-leerlingen, mensen uit het zakenleven, Tweede Kamerleden, journalisten, (eigen) docenten) die naast een boeiend verhaal ook echt iets te vertellen hebben. Over het onderwerp van de lezing duik je dan met je klasgenoten de diepte in. Hun verhaal kun je later misschien wel gebruiken in je studie of je dagelijks leven of beïnvloedt wellicht de manier waarop je over zaken denkt. Daarnaast hebben we voor snelle leerlingen de mogelijkheid om toetsen eerder te doen. De vrijgekomen tijd mag je op een eigen manier invullen. Je maakt met je mentor een eigen plan en bespreekt dat met je docenten. Het kan zijn dat je dan ook eerder aan je examen toe bent. Op onze school zijn er elk jaar leerlingen die voor enkele vakken in de vijfde klas al examen doen!

Het +programma is een uitvloeisel van onze Leonardoklassen. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 volgen al onze gymnasiasten zelfs het +programma. (Hoog)begaafden met een lager basisschooladvies kunnen ook worden toegelaten tot (delen van) dit +programma.

Opbrengsten
Op het moment dat je het leren meer persoonlijk maakt, wordt het motiverender voor een leerling. Laat leerlingen zien waar hun excellentiegebieden liggen en stimuleer hen. Geef leerlingen aan waar hun verbeterpunten liggen en begeleid hen. Onderwijsprogramma’s kunnen uit elkaar lopen omdat voor elke leerling de excellentiegebieden anders liggen. Een doubleur 4H die goed is in natuurkunde, mag met dat programma door en in dat vak examen doen. Een leerling in 6V die door dyslexie Engels op vwo-niveau niet redt, volgt het havo-programma en doet op verschillende niveaus examen. Niet alleen zien wij dat de motivatie van de leerling toeneemt, het voorkomt talentvernietiging. Tot slot geeft het ook ons docententeam energie.

Kritische succesfactoren

 • Docenten moeten kennis hebben van (hoog)begaafden, hen weten te signaleren en weten te coachen. Zorg voor scholing indien nodig.
 • (Hoog)begaafden moeten gezien worden en geaccepteerd worden door iedereen in de school. Misschien is iedereen op zijn/haar gebied wel begaafd!
 • Het vraagt overleg in het team om organisatorische knelpunten op te lossen (immers, leerlingen met programma’s op verschillende niveaus hebben overlappende roosters) en dus ook een flexibele houding van alle medewerkers.
 • Mentoren monitoren de vorderingen van de leerlingen.
 • Vakdocenten maken afspraken met leerlingen met “bijzondere” programma’s.
 • Maak gebruik van je LVS voor je administratie.
 • Als je maatwerk wil leveren, moet je dat borgen in je visie en moet je school ook maatwerk “ademen” (ook in al je uitingen: site, brochures, folders, voorlichtingsavonden, pers,…).

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement