Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Wij zijn op zoek naar mensen die de vereniging willen helpen

De Vereniging BPS is zoals bekend een sterk scholennetwerk op het gebied van hoogbegaafdheid. Wij vormen de verbindende schakel tussen de kwaliteitszorg in onze scholen en verschillende kennis- en onderzoekscentra. We kennen een periodiek auditsysteem en zorgen ervoor dat leden elkaar regionaal en landelijk kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en samen programma’s kunnen ontwikkelen. Ook zoeken we de samenwerking met relevante regionale verbanden en organisaties. Wij behartigen de belangen van onze leden. Op dit moment zijn er 55 scholen uit het voortgezet onderwijs en 25 scholen uit het primair onderwijs aangesloten.

In het BPS-Beleidsplan 2023-2026 hebben we verschillende ambities geformuleerd als het gaat om onze drie werkterreinen: kwaliteit&keurmerk, netwerk en kenniscentrum.

Om onze ambities te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar collega’s voor verschillende functies:

 • Secretarissen voor onze visitaties: mensen met een helikopterblik, een goed observatievermogen en adequate schriftelijke vaardigheden. Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met bestuurslid Hans Hampsink: hampsinkhans@gmail.com.
 • Leden van de BPS Academie: mensen die graag (mee-)werken op het terrein van onderzoek en kennisdelen. Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met bestuurslid Margreet Dijkstra: m7dijkstra@gmail.com, 06-29026765.
 • Bestuursondersteuners: mensen die periodiek actief willen en kunnen zijn op de verschillende beleidsterreinen van onze vereniging. Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Safira Habiboellah: info@begaafdheidsprofielscholen.nl.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement