Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Stedelijk Gymnasium Piter Jelles

“DE LEERLING AAN HET ROER”

Contactgegevens
Adres: Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden / Website

Over het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles
Het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles is een openbaar categoraal gymnasium met 580 leerlingen. Een van de bijzonderheden van de school is het vierkante rooster: leerlingen hebben elke dag vaste begin- en eindtijden en begeven zich in hun tussenuren naar de ‘Manege’ waar ze alleen of samen aan het werk kunnen, waar tutoring plaatsvindt en waar workshops worden aangeboden.

Onderwijsvisie
Eén van de motto’s van het Stedelijk Gymnasium is ‘de leerling aan het roer’. Leerlingen worden voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs en horen daarnaast een prettige schooltijd te hebben op een school waar een fijne, gemoedelijke sfeer heerst. Leerlingen dragen bij aan de cultuur van de school door eigen activiteiten en feesten te organiseren. Met de ‘bijspijkerdagen’ bepalen zij op welk
gebied zij extra hulp willen krijgen. Ook zet het Gymnasium in op de leerling als wereldburger: internationalisering is een belangrijk thema, dat onder meer vorm gegeven wordt door uitwisselingen met Duitse en Belgische scholen. Ook kunnen leerlingen in de bovenbouw moderne vreemde talen op een hoger niveau volgen: Cambridge Engels, Goethe Duits en Delf Frans. In de ‘adstructieweek’ en de KCFV-lessen wordt de brede ontwikkeling van de leerlingen verder vorm gegeven.

Het Stedelijk Gymnasium is een Begaafdheidsprofielschool en biedt hoogbegaafde leerlingen ruimte om te excelleren. Daartoe zijn er verschillende mogelijkheden. Leerlingen kunnen aan eigen ‘Thales projecten’ werken en delen van het reguliere onderwijsprogramma overslaan, ze kunnen extra vakken als Hebreeuws, filmkunde of Spaans volgen of aan Olympiades deelnemen. In het algemeen geldt dat de docenten op het Gymnasium oog hebben voor de behoeftes van excellente leerlingen en daar op in willen spelen.

Good Practice
Naast het reguliere lesprogramma kunnen excellente leerlingen bij ons op school allerlei activiteiten ontplooien. Feit is dat begaafde leerlingen het grootste deel van de tijd doorbrengen in de reguliere vaklessen. Daarom wil het Stedelijk Gymnasium ook in de vakles een uitdagend programma neerzetten. Dat kan onder meer door ‘open’ opdrachten te geven, opdrachten die op verschillende niveaus gemaakt kunnen worden, zodat zowel de ‘gemiddelde’ als de excellente gymnasiumleerling bediend wordt. Differentiatie in de les.

De school biedt aan leerlingen de mogelijkheid zichzelf optimaal te ontwikkelen. Leerlingen mogen zoveel extra vakken volgen als ze willen, ‘Thalesprojecten’ doen en ‘focusuren’ volgen. Dit alles om de resultaten en motivatie van de leerlingen te verbeteren. De school werkt hier aan in alle lagen aan mee.

Kritische succesfactoren
– Geef de leerling ruimte, vrijheid en vertrouwen. Begaafde leerlingen willen vaak inspraak hebben in hun eigen leerproces. Sta dat als school waar mogelijk toe.
– Durf los te laten en durf te vertrouwen op de ambitie van leerlingen, maar help en ondersteun hen waar nodig.
– Wees enthousiast; laat als docent steeds weer zien waarom je vak zo mooi is. Draag dat enthousiasme over op je leerlingen.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement