Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Stedelijk Gymnasium Piter Jelles

“DE LEERLING AAN HET ROER”

Contactgegevens
Adres: Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden / Website

Over het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles
Het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles is een openbaar categoraal gymnasium met 452 leerlingen en is al sinds 2008 een Begaafdheidsprofielschool. De school biedt leerlingen de mogelijkheid zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dat gebeurt zowel in de reguliere vaklessen als daarbuiten.

Naast het reguliere lesprogramma kunnen excellente leerlingen bij ons op school allerlei activiteiten ontplooien. Feit is wel dat begaafde leerlingen het grootste deel van hun tijd doorbrengen in de reguliere vaklessen. Daarom wil het Stedelijk Gymnasium ook daar een uitdagend programma neerzetten. Dat kan onder meer door ‘open’ opdrachten te geven, opdrachten die op verschillende niveaus gemaakt kunnen worden, zodat zowel de ‘gemiddelde’ als de excellente gymnasium leerling bediend wordt. Ook mogen leerlingen zoveel extra vakken volgen als ze willen. De laatste jaren zien we bovendien dat steeds meer leerlingen kiezen voor het afleggen van versneld examen voor enkele vakken.

Ook buiten de vaklessen biedt Het Stedelijk Gymnasium hoogbegaafde leerlingen ruimte om te excelleren. Daartoe zijn er verschillende mogelijkheden. Leerlingen kunnen aan eigen ‘Thales projecten’ werken en delen van het reguliere onderwijsprogramma overslaan, ze kunnen extra vakken als Hebreeuws, filmkunde, wiskunde D of Spaans volgen of aan Olympiades deelnemen. In de workshops van het fOcus-programma en in het door de Stichting het Zelfstandig Gymnasium opgezette Honours-programma wordt de brede ontwikkeling van de leerlingen verder vorm gegeven. Na en soms ook binnen schooltijd werken leerlingen bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van debateer vaardigheden en kunnen ze deelnemen aan debatwedstrijden, het Fries Jeugdparlement en het Model European Parliament.

Deze extra’s worden aangeboden om de resultaten en motivatie van de leerlingen te verbeteren. De school werkt hier in alle lagen aan mee. Docenten op het Gymnasium hebben oog voor de behoeftes van excellente leerlingen, willen op die behoeftes inspelen en zijn altijd bereid met hen mee te denken.

Onderwijsvisie
Leerlingen horen een prettige schooltijd te hebben op een school waar een fijne, gemoedelijke sfeer heerst.

In een doorlopende leerlijn worden leerlingen voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. In de onderbouw werken we aan de executieve functies en in de bovenbouw staan de academische vaardigheden centraal. Docenten geven zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les.

Een van de bijzonderheden van de school is de invulling van het eerste uur. Leerlingen van de onderbouw hebben dan geen les en komen op individuele basis naar school voor hulp en ondersteuning. Tijdens tussenuren kunnen de leerlingen naar de ‘Manege’ waar ze alleen of samen aan het werk kunnen, waar tutoring (leerlingen helpen leerlingen) plaatsvindt en waar workshops worden aangeboden. Doordat de toetsing beperkt is tot vier toetsperiodes staan tijdens de reguliere lesweken reflectie en feedback centraal.

Leerlingen dragen bij aan de cultuur van de school door eigen activiteiten en feesten te organiseren. In de manege worden ouderejaars als tutor ingezet voor jongerejaars leerlingen. Ook heeft elke brugklas een eigen leerling-mentor uit een vierde klas. Met de ‘bijspijkerdagen’ bepalen leerlingen op welk gebied zij extra hulp willen krijgen.

Het Gymnasium zet in op de leerling als wereldburger: internationalisering is een belangrijk thema, dat onder meer vorm krijgt door uitwisselingen met Duitse en Franse scholen. In de bovenbouw kunnen leerlingen moderne vreemde talen op een hoger niveau volgen: Cambridge Engels, Goethe Duits en Delf Frans.

Kritische succesfactoren
– Geef de leerling ruimte, vrijheid en vertrouwen. Begaafde leerlingen willen vaak inspraak hebben in hun eigen leerproces. Sta dat als school waar mogelijk toe.
– Durf los te laten en durf te vertrouwen op de ambitie van leerlingen, maar help en ondersteun hen waar nodig.
– Wees enthousiast! Laat als docent steeds weer zien waarom je vak zo mooi is. Draag dat enthousiasme over op je leerlingen.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement