Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Grotiuscollege

“FLEXIBELE INNOVATIEVE LEERWEGEN”

Contactgegevens
Adres: Akerstraat 117, 6417 BM Heerlen / Website

Over het Grotiuscollege
Het Grotiuscollege is een openbare school voor Gymnasium, Atheneum, havo en mavo. De school staat voor modern eigentijds onderwijs waarbij ruimte is voor degelijke kennisoverdracht en vaardigheden. Veel aandacht is er voor reken- en taalonderwijs. Zowel in onder- als bovenbouw worden er verschillende projecten opgezet om de exacte vakken te promoten. Met enige trots noemt het Grotiuscollege zich zelf ‘Scienceschool’. Geregeld zijn er gastdocenten uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg; leerlingen bezoeken grote bedrijven om “science in de praktijk” te zien. Ook bestaan er nauwe samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen. Leerlingen kunnen programma’s/colleges volgen; hun profielwerkstuk in de laboratoria uitvoeren of een dag meelopen met een student in de bèta-vakken. In de bovenbouw wordt er bij de NT- en NG-profielen gedurende één middag in de week thematisch gewerkt aan een exact thema. Voor de meerbegaafde leerlingen zijn er aparte trajecten zowel in onderbouw als bovenbouw.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
Wil je onderwijs op maat krijgen? Wil je excelleren in één of meerdere vakken, maar geen extra tijd op school doorbrengen? Wil je uniek zijn, maar geen uitzondering? Wil je versnellen, verbreden, verdiepen of misschien wel een combinatie van de drie? Wil je onderzoek doen met leerlingen als proefkonijn? Wil je lid worden van de ‘Secret Einstein Society’? Of wil je je eigen genootschap oprichten? Dat kan allemaal op het Grotiuscollege.

Good Practice: begeleiding hoogbegaafde leerlingen

Verrijken
Om aanspraak te maken op verrijkingsstof hoeft een leerling niet te bewijzen dat hij/zij hoogbegaafd is. In de gymnasiumbrugklas krijgt iedere leerling verrijkingsstof aangeboden. Vanaf leerjaar 2 mogen leerlingen afwijken van het reguliere programma om in bepaalde vakken en/of onderdelen te excelleren. Hiervoor wordt ruimte gemaakt binnen de les.

Onderwijs volgen aan universiteit of hogeschool
In de bovenbouw kunnen leerlingen het vwo combineren met de hogeschool of universiteit. Vanaf leerjaar 4 kunnen zij lessen en colleges bijwonen. Daarnaast biedt het Grotiuscollege de mogelijkheid om te wennen aan universitair onderwijs door middel van modules. De leerlingen mogen hiervoor lestijd gebruiken. Hiermee hebben leerlingen veel invloed op hun eigen leertraject.

Testen! Noodzakelijk?
Leerlingen hoeven niet met een test te bewijzen dat ze slim zijn, want dat kunnen ze op het Grotiuscollege op een heleboel andere manieren laten zien. Maar als een leerling is getest op hoogbegaafdheid, dan kan de school uit die test wel meer informatie halen dan uit de Totale Intelligentiescore. Deze informatie is belangrijk om de leerling de juiste begeleiding te kunnen geven. Alle brugklasleerlingen worden in november door een extern bureau getest op capaciteiten en welbevinden. De uitslag hiervan is mede bepalend voor de te volgen richting in de 2e klas. Ook kan deze test laten zien of een leerling onderpresteert. In dat geval probeert de school de leerling door begeleiding en extra uitdaging weer op niveau te krijgen. In een enkel geval is verder onderzoek en eventueel een (nieuwe) test nodig.

Creatief talent
Het Grotiuscollege besteedt aandacht aan alle vormen van talent. Leerlingen met talenten op het gebied van zang, muziek of toneel kunnen terecht bij de dramalessen in de brugklas, bij het schooltoneel (dat meerdere opvoeringen per jaar verzorgt), bij Podium Vrij of in het, inmiddels befaamde, schoolorkest met uitwisselingen en optredens in Duitsland en Engeland. Ook organiseert de school kunstweken en andere kunstactiviteiten.

Ondersteuning en begeleiding
Docenten waarmee hoogbegaafde leerlingen te maken hebben, zijn geschoold in het omgaan met hoogbegaafde leerlingen. Naast een mentor, hebben deze leerlingen een persoonlijke tutor, die hun voortgang in de gaten houdt, samen met hen kijkt of er voldoende uitdaging is en, indien nodig, zorgt voor de juiste begeleiding. De school werkt intensief samen met externe begeleidingsdiensten, die leerlingen kunnen helpen bij het aanpakken van leerwerk of het maken van huiswerk.
Ook kunnen de leerlingen de hulp inroepen van zogenaamde buddy’s. Dit zijn bovenbouwleerlingen, die getraind zijn om leerlingen te helpen bij kleine, dagelijkse problemen. Er zijn in totaal 14 buddy’s; aan elke brugklas zijn er twee buddy’s gekoppeld. De leerlingen kunnen buddy’s gewoon op de gang aanspreken, maar ze kunnen ook via e-mail contact opnemen met een buddy.

Jonge leerlingen en het Precollege
Het komt vaak voor dat leerlingen pas 10 of 11 jaar zijn als ze naar het Grotiuscollege komen. Gelukkig heeft de school de afgelopen 10 jaar voldoende ervaring met jonge leerlingen opgebouwd. Toch is het voor de meeste leerlingen beter als ze de hele basisschool doorlopen. Getalenteerde groep 8-leerlingen die zich hebben aangemeld voor het gymnasium op het Grotius, maar niet kunnen wachten tot augustus, kunnen vanaf de voorjaarsvakantie een middag in de week lessen volgen op vwo-niveau.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement