Actueel

 • 1 juli 2022

  ECHA2022: speciaal Nederlandstalig programma

  Lees meer…

 • 24 juni 2022

  Column #7 Marko Otten: “Nou ja, ik ben hoogbegaafd”

  Lees meer…

 • 20 juni 2022

  Nieuw Landelijk Kenniscentrum Begaafdheid

  Lees meer…

 • 2 juni 2022

  Speciaal programma tijdens ECHA2022 voor Nederland en Vlaanderen

  Lees meer…

 • 31 mei 2022

  Ook volgend schooljaar CBO groepsscreening

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

RATIO: Opmaat naar thematische kennisagenda hoogbegaafdheid

RATIO, NTCN en #Point hebben een eerste verkenning gepubliceerd aangaande vraagstukken, thema’s en doelgroepen met als thema hoogbegaafdheid, als opmaat om te kunnen komen tot een definitieve, thematische hb-kennisagenda.

De verkenning heeft plaatsgevonden tijdens drie online bijeenkomsten in de periode oktober 2020 – april 2021, met in totaal meer dan 100 deelnemers uit verschillende beroepspraktijken. In dit verslag worden de bevindingen gepresenteerd van deze verkenning. Tevens wordt vooruitgekeken naar mogelijke vervolgstappen, waarin de ‘Opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’ omgezet kan worden naar een meer definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. De bevindingen en ontwikkelingen zoals geschetst in dit verslag worden ingebracht bij de PO-raad en NRO. De bedoeling is dat deze opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid verder uitgewerkt kan worden tot een meer definitieve thematische kennisagenda en onderdeel gaat uitmaken van de landelijke kennisagenda van NRO.

Download de verkenning

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring