Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

RATIO: Opmaat naar thematische kennisagenda hoogbegaafdheid

RATIO, NTCN en #Point hebben een eerste verkenning gepubliceerd aangaande vraagstukken, thema’s en doelgroepen met als thema hoogbegaafdheid, als opmaat om te kunnen komen tot een definitieve, thematische hb-kennisagenda.

De verkenning heeft plaatsgevonden tijdens drie online bijeenkomsten in de periode oktober 2020 – april 2021, met in totaal meer dan 100 deelnemers uit verschillende beroepspraktijken. In dit verslag worden de bevindingen gepresenteerd van deze verkenning. Tevens wordt vooruitgekeken naar mogelijke vervolgstappen, waarin de ‘Opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’ omgezet kan worden naar een meer definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. De bevindingen en ontwikkelingen zoals geschetst in dit verslag worden ingebracht bij de PO-raad en NRO. De bedoeling is dat deze opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid verder uitgewerkt kan worden tot een meer definitieve thematische kennisagenda en onderdeel gaat uitmaken van de landelijke kennisagenda van NRO.

Download de verkenning

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring