Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

RATIO: Opmaat naar thematische kennisagenda hoogbegaafdheid

RATIO, NTCN en #Point hebben een eerste verkenning gepubliceerd aangaande vraagstukken, thema’s en doelgroepen met als thema hoogbegaafdheid, als opmaat om te kunnen komen tot een definitieve, thematische hb-kennisagenda.

De verkenning heeft plaatsgevonden tijdens drie online bijeenkomsten in de periode oktober 2020 – april 2021, met in totaal meer dan 100 deelnemers uit verschillende beroepspraktijken. In dit verslag worden de bevindingen gepresenteerd van deze verkenning. Tevens wordt vooruitgekeken naar mogelijke vervolgstappen, waarin de ‘Opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’ omgezet kan worden naar een meer definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. De bevindingen en ontwikkelingen zoals geschetst in dit verslag worden ingebracht bij de PO-raad en NRO. De bedoeling is dat deze opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid verder uitgewerkt kan worden tot een meer definitieve thematische kennisagenda en onderdeel gaat uitmaken van de landelijke kennisagenda van NRO.

Download de verkenning

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement