Actueel

 • 11 mei 2023

  Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

  Lees meer…

 • 5 mei 2023

  Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

  Lees meer…

 • 4 april 2023

  Hoogbegaafdheid en kansengelijkheid: OCW bezoekt OBS Joseph Haydn

  Lees meer…

 • 29 maart 2023

  Column #10 Marko Otten Geschiedenis Vereniging BPS

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nieuw lid: VO Eemsdelta

Sinds kort is VO Eemsdelta aspirant-lid van de Vereniging BPS. Hier stellen zij zich voor.

“We wilden graag lid worden van het netwerk om kennis en ervaringen op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid te kunnen delen. Wij verwachten vooral te leren van de werkwijze van andere scholen. We staan dan ook zeker open voor good practices van andere scholen. Daarnaast bestaat er vanuit onze ondersteuning de ambitie om nadrukkelijker met hoogbegaafdheid aan de slag te gaan. Tenslotte hebben wij de wens een duidelijkere profilering van onze school te bewerkstelligen.”

Over de school
“Het VO Eemsdelta is een middelgrote school met 1.435 leerlingen. De school heeft een belangrijke regiofunctie en mede daarom vinden we het belangrijk om een breed palet aan vakken, profielen en ontwikkelmogelijkheden aan te bieden. De regio kent veel uitdagingen waarvan krimp en de aardbevingsproblematiek algemeen bekend zijn.

Vanaf volgend schooljaar zullen we gehuisvest zijn op een prachtige Campus, nu nog volop in ontwikkeling. De Campus biedt onderwijs van Pro tot vwo/vwo+. Op zo’n 10 kilometer afstand van de Campus is er een nevenvestiging waar vmbo en onderbouw h/v onderwijs wordt verzorgd. Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, deelschool havo-vwo/vwo+ maakt deel uit van de Campus VO Eemsdelta.
Als school vinden we het belangrijk dat er iets te kiezen valt voor leerlingen en daarom bieden we een breed en gevarieerd onderwijsaanbod aan opdat zij zich zo breed mogelijk kunnen oriënteren en ontwikkelen.

Er is aandacht en ruimte voor het actief werken aan differentiatie in de vorm en inhoud van het onderwijs met als doel de leerlingen die meer kunnen, meer uit te dagen. Het RPCL heeft een gespecialiseerd onderwijsaanbod voor leerlingen die meer kunnen en willen.
– Vwo+ klas/stroom (o.a. met Plusprjecten en wetenschapsoriëntatie)
– Talentstroom onderbouw
– Plusprojecten in de bovenbouw
– Jong Ondernemen
– Cambridge University Certificate (CUC)
– Bèta-excellent
– Maatwerk”

Hoogbegaafdheid op het RPCL
“Binnen het Passend Onderwijs is er op onze school niet alleen aandacht voor de leerlingen met een beperking of leerachterstand, maar ook voor de getalenteerde of (hoog)begaafde leerlingen. Passend Onderwijs houdt immers in: goed onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs en daarbij passende zorg staan voorop. En dat alles in een plezierige sfeer waarin de leerling zich veilig voelt en een passende begeleiding krijgt.

Sinds 2010 bezoeken leerlingen van de scholengroepen Marenland en Noordkwartier op woensdagochtend onze school; leerlingen uit groep 7 en 8 worden geselecteerd naar aanleiding van testen op hoogbegaafdheid en op basis van zeer goede prestaties op school. Deze leerlingen nemen deel aan de Junior Masterclass en komen hier in contact met andere (hoog)begaafde leerlingen, leren samenwerken met anderen en krijgen leerstof en werkvormen die passen bij hun cognitieve niveau.”

Onze hb-aanpak

Zichtbaarheid:
Alle leerlingen in klas 1 nemen deel aan een screening: IST, FES en SVL. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de informatie uit de onderzoeken, informatie van de basisschool en huidige schoolresultaten kijken we of de leerling op de juiste plek zit en of begeleiding gewenst/noodzakelijk is.
Voor de mentor en de vakdocenten is duidelijk welke leerlingen in de klas hoogbegaafd zijn. De ontwikkeling en de vorderingen van de hb-leerlingen worden structureel gevolgd en regelmatig besproken.

Begeleiding:
Hb-leerlingen worden adequaat begeleid door een deskundige met kennis van zaken omtrent hoogbegaafdheid. Het doel van deze begeleiding is om signalen als onderpresteren, vastlopen vanwege het onvoldoende beheersen van gevraagde studievaardigheden in het reguliere curriculum, eerder te onderkennen en om te voorkomen dat leerlingen onnodig vastlopen of afstromen met vaak de nodige problematiek als gevolg.

Onderwijsprogramma:
De hb-leerling is op de hoogte van de mogelijkheden om flexibel om te gaan met het rooster. De docenten bieden voldoende mogelijkheden om te versnellen, lesstof te kunnen compacten en/of te kunnen verrijken (verdiepen/verbreden).
Het hb-programma wordt in samenspraak met de hb-leerling gemaakt en er is voldoende ruimte voor eigen keuzes.

Organisatiestructuur
We hebben een werkgroep HB bestaande uit een teamleider, hb-coördinatoren, begeleiders op het vlak van executieve functies en sociaal emotionele begeleiding en een orthopedagoog. De werkgroep behandelt HB- problematiek en het hb-programma. De hb-coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor mentoren, docenten, ouders en leerlingen.

Deskundigheid
We beschikken over voldoende deskundigheid op het terrein van hb en docenten zijn voldoende competent (pedagogisch-didactisch en qua vakkennis) in bieden van onderwijs aan hb-leerlingen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement