Actueel

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…

 • 5 november 2023

  Maatwerk, professionalisering en protocollen. BPS-onderwijs op Het Noordik

  Lees meer…

 • 1 november 2023

  Publicatie KCHB: Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 23 oktober 2023

  Column #12 Marko Otten: Driejarige brugperiode goed voor hoogbegaafden

  Lees meer…

 • 11 oktober 2023

  POINT: Cognitief talent bij minder bevoordeelde scholieren identificeren

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Een nieuw lid stelt zich voor: O.b.s. Mozaïek

O.b.s. Mozaïek Doetinchem is sinds deze maand nieuw aspirant-lid. Monique van Ostaay is leerkracht en specialist begaafdheid voor stichting IJsselgraaf. Zij stelt de school voor.

O.b.s. Mozaïek Doetinchem is een Daltonschool. Wij leren ieder kind zelfstandig te worden en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces. Dit lukt ons doordat ieder kind een persoonlijk takenblad krijgt, keuzes mag maken om wel of niet deel te nemen aan een instructie en een persoonlijke inbreng heeft in welke onderwerpen hij/zij zich verder wil verdiepen. De leraar is coach. Hij/zij houdt de leerlingen in de gaten en stuurt bij indien dit nodig is.

Naast het zelfstandig werken is er ook veel aandacht aan het werken en spelen in groepjes. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Zo leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben

De hoogbegaafde leerlingen leren we uitdagingen aan te gaan die passen bij hun manier van denken. Door moeilijke opdrachten te doen leren ze ook dat niet alles vanzelf gaat maar dat ze zich moeten inspannen om hun doel te bereiken.

Waarom zijn jullie lid geworden?
Op school zijn wij al bezig met het verzorgen van onderwijs aan (hoog)begaafden leerlingen maar hierin willen we ons nog verder ontwikkelen en profileren. Daarom hebben wij dit jaar een aanvraag gedaan voor lidmaatschap bij de vereniging van BegaafdheidsProfielScholen (BPS). Door deel uit te maken van een netwerk van scholen die veel ervaring hebben met onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen hopen wij ons nog verder te kunnen ontwikkelen op dit gebied. Bovendien kunnen wij ons naar ouders toe duidelijker profileren dat wij kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor (hoog)begaafde leerlingen.

Wat zouden andere scholen van jullie kunnen leren?
Voor andere scholen is het mogelijk interessant om te zien hoe Daltononderwijs ervoor zorgt dat er een brede talentontwikkeling mogelijk is. Zo krijgen alle leerlingen in de school de ruimte voor een op hun behoefte samengesteld programma. Om dit mogelijk te maken brengen wij aan het begin van het jaar de onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart en passen hierbij het onderwijsaanbod op individueel niveau aan. Dit vertaalt zich onder andere op de takenbladen. Iedere leerling bewandelt zo (deels) zijn eigen leerroute.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement