Actueel

 • 11 mei 2023

  Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

  Lees meer…

 • 5 mei 2023

  Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

  Lees meer…

 • 4 april 2023

  Hoogbegaafdheid en kansengelijkheid: OCW bezoekt OBS Joseph Haydn

  Lees meer…

 • 29 maart 2023

  Column #10 Marko Otten Geschiedenis Vereniging BPS

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

ISG Arcus

“PERSOONLIJK, PLEZIERIG EN PRESTATIEGERICHT”

Contactgegevens
Adres: Lindelaan 99, 8224 KR Lelystad / website

Over de school
ISG Arcus is interconfessionele en multiculturele school en heeft een breed onderwijsaanbod: van basisberoepsgericht onderwijs (met of zonder leerwegondersteuning) tot en met gymnasium. De school werkt met smal -heterogene klassen, met uitzondering van het gymnasium. In principe kunnen alle leerlingen vanuit de basisschool en veelal ook leerlingen uit het speciaal onderwijs op onze school terecht. Momenteel bieden wij onderwijs aan zo’n 1050 leerlingen. We bieden in hoge mate maatwerk aan in ons onderwijs en in onze begeleiding. Bij onze begeleiding richten we ons zowel op het leren tijdens het proces als op het leren van het proces. Daarbij stellen we de leerling en zijn talenten centraal.

Onderwijsvisie
ISG Arcus is een school waar leerlingen gezien worden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilige en plezierige omgeving waarbij zij het beste uit hun zelf kunnen halen. Het team probeert de leerlingen daar in zo goed mogelijk te coachen en te ondersteunen. Wij bieden in hoge mate maatwerk aan in ons onderwijs waarbij wij altijd kijken naar de leerling zelf en het proces van ontwikkeling.

Dit zelfde geldt ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook voor deze leerlingen wil Arcus onderwijs bieden op maat. Op dit moment doen wij dit door bijvoorbeeld het aanbieden van een homogene gymnasiumstroom, waarin leerlingen naast het reguliere curriculum Latijn en Grieks aangeboden krijgen. Om deze extra vakken te kunnen faciliteren betekent dit dat er bij andere vakken tijd vanaf gaat. Naast een breder vakaanbod, ligt het tempo ook hoger. Dit geldt niet alleen voor de vakken die tijd hebben ingeleverd. Daarnaast bieden wij maatwerk door middel van een verbredingsproject aan te bieden, een extra vak te kiezen, versnelling aan te bieden, maar ook begeleiding in het aanleren van executieve functies en voor in de toekomst : hoe om te gaan met een fixed en growth mindset. Kortom wij willen als school echt kijken naar wat een HB leerling nodig heeft om te kunnen ‘vliegen’.

Good practices
Vooral het in gesprek gaan met de leerling en samen met de leerling en ouders bepalen waar de behoeftes liggen en dan proberen maatwerk te organiseren werkt erg goed om de HB-leerling gemotiveerd te houden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement