Actueel

 • 10 december 2018

  Regeling doorstroom po-vo (hoog)begaafden gepubliceerd

  Lees meer…

 • 5 december 2018

  Het moet schuren. 8+-groepen op het Emelwerda

  Lees meer…

 • 5 december 2018

  Artikel Een soepele overgang voor (hoog)begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 1 december 2018

  Expertmeeting SLO Talentnetwerk Limburg

  Lees meer…

 • 21 november 2018

  Ontwikkelingen in de visitaties


  Lees meer…

Publicatie ‘Slim onderwijs doe je zó’ verschenen

Op 23 januari 2014 tijdens de Leerlingenconferentie Begaafdheidsprofielscholen is de publicatie Slim onderwijs doe je zó. Effectief onderwijs aan hoogbegaafde kinderen verschenen. Het eerste exemplaar ontving Dick van Hennik, voorzitter Vereniging BPS, uit handen van Piet Groenewegen, projectleider Begaafdheidsprofielscholen bij CPS.

Aanbieiding boekjePiet Groenewegen (links) overhandigt de publicatie aan Dick van Hennik (rechts)

In de publicatie wordt teruggekeken op tien projectjaren. Wat is nodig om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen zo effectief mogelijk in te richten? Hoe borg je de kwaliteit van onderwijs en begeleiding op begaafdheidsprofielscholen? En hoe zet je een volgende stap in de ontwikkeling? De publicatie is vooral bedoeld om docenten, teamleiders en schoolleiders binnen en buiten de groep begaafdheidsprofielscholen ideeën en handreikingen te bieden om het onderwijs zó in te richten dat hoogbegaafde leerlingen de kansen krijgen te profiteren van het onderwijsaanbod dat bij hen past.

Tien jaar geleden namen enkele scholen, CPS Onderwijsontwikkeling en advies en het ministerie van OCW het initiatief om een landelijk netwerk van begaafdheidsprofielscholen in het voortgezet onderwijs te doen ontstaan. Begaafdheidsprofielscholen zijn scholen die hoogbegaafde leerlingen zo goed
mogelijk onderwijs en begeleiding bieden. In de afgelopen tien jaren is het netwerk uitgegroeid van een zestal starters tot een groep van 38 begaafdheidsprofielscholen (waarvan een deel nog niet gecertificeerd, maar wel op weg), zowel brede scholen als zelfstandige gymnasia. De begaafdheidsprofielscholen geven op verschillende manieren invulling aan deze uitdaging. Klaar zijn zij niet; de ontwikkeling gaat door. Een belangrijke garantie daarvoor is de uit het project voortgekomen Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (Vereniging BPS) die met haar BPS-Academie waarborgen voor blijvende ontwikkeling kan bieden.

Download de publicatie Slim onderwijs doe je zó

De bijlagen van de publicatie zijn te vinden op de pagina Kennis

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement