Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Utrechts Stedelijk Gymnasium

“UITDAGING EN BEGELEIDING”

Contactgegevens
Adres: Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3585 VA Utrecht / Website

Over het Utrechts Stedelijk Gymnasium
Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is een categoriaal gymnasium, gelegen aan de oostkant van de stad. In januari 2011 is de school verhuisd naar een gloednieuw gebouw, waar alle voorzieningen aanwezig zijn voor het onderwijs waar de school voor staat. Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is een moderne, overzichtelijke school met sfeer, tolerantie, een goede organisatie en uitstekend onderwijs, aardige leerlingen en prima resultaten.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
De visie en het beleid met betrekking tot begaafdheid rusten op twee pijlers: uitdaging en begeleiding.

Good Practice: uitdaging en begeleiding

Uitdaging
Doel: Leerlingen die veel kunnen en willen, moeten voldoende keuzes hebben zodat zij in hun leerbehoeften worden voorzien. Een aantal voorbeelden:
– Schoolbreed Cambridge English, met de mogelijkheid tot het behalen van het Cambridge English Advanced diploma en het Cambridge English Proficiency.
– (Facultatief) voorbereidingstrajecten volgen voor het behalen van het DELF (Diplôme d’études en langue française) en het Goethe Zertifikat en extra vakken Spaans en Chinees.
– Bèta-Excellent (Platform Bèta-Techniek) en Onderzoekend Leren (PRIMAS).
– Compacten en verrijken in klas 1,2,3.
– Studium Generale (Keuzewerktijd).
– Junior College Utrecht (bèta vakken in klas 5 en 6 bij Universiteit Utrecht).
– Olympiades/Profielwerkstukprijzen: deelname aan wedstrijden wordt gestimuleerd.
– Debatteam (zowel Nederlands- als Engelstalig)/Model European Parliament.
– Leerlingenverenigingen (toneel, muziek, sport, schoolkrant, jaarboek, horeca,
schoolstrijd, leerlingenraad).

Begeleiding
Doel: verbeteren van de werkhouding en motivatie ter bestrijding van onderpresteren:
– Alle leerlingen van klas 1 worden getest bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek in Nijmegen.
– Leerlingen kunnen in de onderbouw een POP–training (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) volgen en in de bovenbouw wordt het TOP (Toekomstgericht Ontwikkelingsplan) aangeboden. Hiermee worden de barrières die het presteren in de weg staan onderkend en verholpen.
– Faalangstreductietraining.
– Geleid zelfmanagement met onder meer persoonlijke gesprekken met een
leerlingbegeleider.

Aanbevelingen
– Zorg voor een gevarieerd aanbod.
– Bied maatwerk.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement