Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Fons Vitae Lyceum

“TALENT ERKENNEN, HERKENNEN, STIMULEREN EN FACILITEREN”

Contactgegevens
Adres: Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam / website

Over de school
Het Fons Vitae Lyceum is een levendige school voor havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam Zuid. Onze school heeft een lange traditie waarin betrokkenheid en talentontwikkeling sleutelbegrippen zijn. Het is ook vandaag de dag nog steeds onze missie om leerlingen te helpen bij het ontdekken en optimaal ontwikkelen van hun interesses, talenten en sociale en intellectuele competenties.

Onderwijsvisie
Het Fons Vitae is sinds 2014 een BegaafdsheidsProfielSchool (BPS). De school is trots dit keurmerk te mogen voeren en is zich bewust van de  verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Deze verantwoordelijkheid hebben wij omschreven in de volgende zin, die onze missie aangeeft:

‘Het Fons Vitae wil talent herkennen, erkennen, stimuleren en faciliteren.’

Onze missie geldt voor alle leerlingen. Daarbij hebben wij in het bijzonder aandacht voor de hoogbegaafde leerling.

“Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen (hoogbegaafden) niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen, tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.” Die maatschappelijke noodzaak wordt ook op het Fons Vitae gevoeld. Vanuit die noodzaak is er al in 2010 gestart met een werkgroep BPS. De werkgroep heeft zich gebogen over onderwijs aan leerlingen met extra ontwikkelingspotentieel. Leden hebben zich geschoold en verdiept in het thema talentontwikkeling. Gezien de complexiteit die hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen, heeft de werkgroep BPS er voor gekozen de hoogbegaafde leerling een aparte status binnen het talentontwikkelingsprogramma te geven.

Good Practice
Wij hebben een breed module-aanbod waardoor de leerlingen zich met of zonder peers kunnen verdiepen in allerlei thema’s. Hierdoor is verdieping, verdieping, verbreding en verrijking een mogelijkheid die voor het oprapen ligt. We faciliteren hb-leerling extra door ze tijdens lestijd modules te laten volgen.

Door de kennis die we in huis hebben is er steeds meer aandacht voor de hb-leerling in zijn volle glorie. We kijken naar succesfactoren en mogelijke belemmeringen en coachen daarop.

Kritische succesfactoren
Het bieden van ruimte aan leerlingen is belangrijk. Ruimte in we ze zijn en wat ze mogen doen.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement