Actueel

 • 14 september 2020

  Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen!

  Lees meer…

 • 26 augustus 2020

  NPO3 – Ik durf het bijna niet te vragen: hoogbegaafden

  Lees meer…

 • 30 juni 2020

  Column # 21 – Een nieuwe stichting: NTCN

  Lees meer…

 • 30 juni 2020

  Het bestuur #1: Tamara van Catsburg

  Lees meer…

 • 25 juni 2020

  Artikel ‘Rubrics in hb-onderwijs van het Bataafs Lyceum’

  Lees meer…

OBS Jan Antonie Bijloo

Naam school
OBS Jan Antonie Bijloo

Motto van de school
Waar het onderwijs het fundament is voor je toekomst

Contactgegevens
Rodaristraat 31-33, 3066 LA Rotterdam / website

Over de school 
Onze school ligt in de Rotterdamse wijk het Lage Land. Wij zijn een sportieve en kleurrijke school met veel aandacht voor de individuele ontwikkelingen van kinderen. De Jan Antonie Bijloo is een sinds 2013 de eerste Minerva school binnen stichting BOOR. Dit betekent dat we passend onderwijs bieden aan o.a. meerbegaafde leerlingen. Ook zijn wij een LekkerFit school en doen we mee aan het Early Bird programma. Momenteel hebben wij ruim 260 leerlingen verdeeld over 11 groepen, met een inpandige peuterspeelzaal. Eigenaarschap bij leerlingen en teamleden vinden we erg belangrijk. Vanaf de kleutergroepen maken wij het leren zichtbaar middels doelenborden, leerdoelen, successtrategieën, metingen, (groeps-)resultaten en de portfolio’s. De successen van de leerlingen worden gevierd en zichtbaar gemaakt.

Onderwijsvisie
OBS Jan Antonie Bijloo heeft als doel iedere leerling in de ongeveer acht jaar dat ze bij ons zijn goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Dat houdt in, dat we voor onze leerlingen maatwerk moeten leveren en daar staan we dan ook garant voor. Zo bieden we uiteraard uitgebreide zorg in de groepen en is er speciale aandacht voor leerlingen, die extra hulp kunnen gebruiken. Voor de leerlingen, die meer aan kunnen, is er verrijkingsmateriaal en voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er plusmomenten (“de leertuin”) georganiseerd. Voor elk kind moet het onderwijs een uitdaging zijn, maar wel zo dat ze succes kunnen behalen en op deze manier hun zelfvertrouwen versterken. De uitdagingen liggen bij ons zowel op cognitief, creatief, sociaal emotioneel als op sportief gebied. Uitgangspunten zijn: bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel en het leren maken van keuzes. Eigenaarschap vinden wij erg belangrijk en daarom werken al onze leerlingen al een aantal jaar met een eigen portfolio.

De leertuin
De J.A. Bijloo besteedt de laatste jaren veel aandacht aan onze meer- en hoogbegaafde kinderen. In de leertuin komen leerlingen uit verschillende groepen bij elkaar om een aantal weken te werken met bijvoorbeeld de Pittige Plus Torens. Daarmee leren de leerlingen samenwerken, plannen en reflecteren in de vorm van projecten. Daarnaast is er in de leertuin ruimte om te werken aan zelfvertrouwen , werken met technisch Lego, en programmeren, computergericht denken m.b.v Dash en Dot. Ook wordt er Frans gegeven en is er mini-bridge. leerlingen die in aanmerking komen voor de Leertuin, worden in overleg met de intern begeleidster en de groepsleerkracht uitgenodigd voor een periode. Na de periode zal er een evaluatie worden geschreven door de leerling en de leerkracht die in het portfolio wordt gestopt. De gemiste lessen hoeven deze leerlingen niet in te halen. Wel houdt de school goed in de gaten, dat de resultaten niet omlaag gaan. De leerlingen zijn razend enthousiast en kijken er echt naar uit. Deze kinderen worden niet op hun intelligentie getest, maar er wordt vooral gekeken naar de resultaten van hun toetsen en hun onderwijsbehoeften. Het gehele team is geschoold op dit gebied, waardoor er vroegtijdig (al bij de jongste kinderen op school) gesignaleerd kan worden of er sprake is van meer- en hoogbegaafdheid. De school gebruikt hier speciale observatiemodellen voor (SiDi-R).

Top Down en onderpresteren
Tevens hebben de leerkrachten geleerd, hoe ze deze leerlingen meer kunnen bieden. Er wordt bijvoorbeeld aan hen minder oefenstof aangeboden. Een methode wordt dan compact gemaakt. Bij een top-down benadering wordt eerst het geheel aangeboden en daarna pas de losse elementen. Meer- en hoogbegaafden leerlingen willen graag weten, wat het uiteindelijke nut is en zijn vaak niet gemotiveerd, als ze in hun ogen nutteloze zaken moeten aanleren of oefenen. Hierdoor kunnen deze leerlingen juist gaan onderpresteren. Het gedrag en de prestaties blijven dan zelfs ver achter bij de andere kinderen in de groep. Op de J.A. Bijloo zijn veel voorbeelden van leerlingen, die door signalering en de bijbehorende aanpak in korte tijd een enorme vooruitgang maken. Sommigen zelfs zo veel, dat ze een groep kunnen doorschuiven. Wat in ieder geval bereikt is, is dat deze leerlingen weer met veel plezier naar school gaan.

Kritische succesfactoren
De belangrijkste stap in de begeleiding van begaafde leerlingen is de signalering. Wie niet als zodanig wordt gesignaleerd krijgt ook geen passend onderwijs.
Het is een bekend fenomeen dat slimme leerlingen gemakkelijk kunnen gaan onderpresteren wanneer ze niet de uitdagingen krijgen die bij hun capaciteiten passen. En eenmaal onderpresterend zijn ze moeilijker te signaleren. Wanneer ze, om de eenvoudige reden dat ze niet worden aangesproken, onvoldoende gebruik (kunnen) maken van hun talenten blijft een deel van hun wezen onzichtbaar voor de leerkracht.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement