Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Weer zin in school | vo


Type aanbod

Extern aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Tools4teaching

Contactpersoon

Coördinator BPS Academie, info@bpsacademie.nl

Thema

Zorg en begeleiding

Onderwerpen

De studiebijeenkomst omvat een dagdeel en bestaat uit een inleiding, uitwisseling en evaluatie. Inhoudelijk wordt het persoonlijk plusprogramma voor (hoog)begaafde leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs besproken.

Beschrijving

Het persoonlijk +programma is een vorm van begeleiding voor de geheel gedemotiveerde (hb-)leerling. We hebben dan te maken met zwaar onderpresterende, spijbelende en in het ergste geval thuiszittende leerlingen.

Het gaat om een zeer klein aantal leerlingen, maar die hebben in hun schoolloopbaan vaak heel veel tijd gekost van de docenten en de coördinatoren; en meestal zonder meetbare vooruitgang. In het kader van passend onderwijs zullen scholen meer te maken krijgen met dit type leerling en er ook een antwoord op moeten zien te vinden. Het werken volgens het persoonlijk +programma is een aanzet hiervoor.

Wat levert het op

De leerling weer gemotiveerd naar school en een diploma.

Doelgroep en eisen

Begeleiders van (hoog)begaafde leerlingen, schoolleiders en indien van toepassing leerplichtambtenaren. De doelgroep werkt in het  voortgezet onderwijs.

Omvang

Eén dagdeel

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company

Aantal deelnemers

Minimaal tien, maximaal twintig deelnemers. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.