Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Verbreding | po vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Contactpersoon

Dhr. H. van Steen

Thema

Onderwijs en leren

Onderwerpen

 • Schoolklimaat
 • Het verbredingsmodel
 • Getrainde begeleiding
 • Begeleidingsinstrumenten
 • Afspraken en intensieve samenwerking met externe organisaties (universiteit, primair onderwijs)
 • Kritische succesfactoren

Beschrijving

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen kent een klimaat waarin het mogelijk is ‘een beetje anders te zijn’. In dat klimaat is het gewoon dat je meer doet als je dat kunt en wilt, in de klas en daarbuiten. Het verbredingsproject, gebaseerd op het draaideurmodel van Renzulli, is bedoeld voor leerlingen die meer willen leren dan de gemiddelde klasgenoot. Het biedt de leerling de mogelijkheid om zich in schooltijd in meer zaken te verdiepen dan gebruikelijk is. De leerling kiest zelf het onderwerp van zijn project. De achterliggende gedachte is dat hij gemotiveerd zal zijn voor zijn eigen project. Een leerling die deelneemt aan het verbredingsproject mag de klas te verlaten om aan het project te werken.

De leerling stelt zichzelf een leerdoel en bepaalt welke vorm het eindresultaat van zijn project moet krijgen. Dit einddoel moet voor het einde van het schooljaar te bereiken zijn. Op een Verbredingsmarkt (‘V-markt’) aan het eind van het schooljaar presenteren de leerlingen hun werk aan ouders, docenten en medeleerlingen.

Onmisbaar voor een ‘verbredende’ leerling is zijn logboek, het middel waarmee de leerlingbegeleider, overige docenten en ouders de leerling kunnen volgen.Om de ‘verbreder’ te helpen, wordt ondersteuning aangeboden in de vorm van trainingen in vaardigheden die van pas komen bij het uitvoeren van zijn project. Dat zijn o.a. mindmapping, opzoekvaardigheden (heuristiek), presenteren, interviewtechnieken en thinking skills.

Een getrainde begeleider helpt bij de organisatie en de verslaglegging van het project. De ‘verbreder’ krijgt een beoordeling op zijn rapporten en een certificaat bij zijn diploma.

Vanaf de vierde klas kunnen leerlingen in schooltijd colleges volgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, stage lopen bij een bedrijf of instelling, of gedurende een periode lessen volgen op een school in het buitenland. Jaarlijks verbreedt zo’n 15 % van de leerlingen.

Het verbredingsproject is een succes, maar dat is niet vanzelfsprekend. Noodzakelijk zijn kennis van zaken m.b.t. (hoog)begaafdheid en onderpresteren, open staan voor nieuwe ontwikkelingen, voortdurend scholen van de medewerkers, eisen stellen (vrijblijvendheid tegengaan) en het uitgangspunt dat fouten maken mag (en misschien wel moet). Een binnen de school breed gedeelde visie op de ontwikkeling en begeleiding van slimme leerlingen is essentieel, vastgelegd in beleid. Met breed gedeeld bedoelen we hier ook werkelijk onder alle geledingen. Ten slotte een houding van uitdagen die niet alleen voorbehouden is aan leerlingen maar die ook voor de medewerkers geldt. Dat betekent scholing, buiten  de school kijken, experts de school in halen en gebruik maken van de mogelijkheden om de kwaliteit van wat wordt gedaan te laten bekijken door ‘critical friends’.

Wat levert het op

De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van de wijze waarop een begaafdheidsprofielschool een aanzienlijk deel van zijn leerlingen uitdaagt zonder programma voor te schrijven. Zij ontdekken hoe visie, schoolorganisatie, houding van medewerkers en leerlingen erop zijn ingericht om leerlingen op een ‘natuurlijke’ wijze te laten excelleren.

Doelgroep en eisen

Geïnteresseerde schoolleiders en docenten van niet-begaafdheidsprofielscholen en van aspirantscholen voortgezet onderwijs. Vanwege de intensieve samenwerking met primair onderwijs en universiteit zijn ook medewerkers uit deze onderwijssectoren welkom.

Omvang

Eén sessie van 2,5 uur

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €150 per individuele deelnemer | €450 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal zes, maximaal achttien deelnemers. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen of in overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.