Actueel

 • 11 mei 2023

  Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

  Lees meer…

 • 5 mei 2023

  Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

  Lees meer…

 • 4 april 2023

  Hoogbegaafdheid en kansengelijkheid: OCW bezoekt OBS Joseph Haydn

  Lees meer…

 • 29 maart 2023

  Column #10 Marko Otten Geschiedenis Vereniging BPS

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Toekomstperspectief voor hoogbegaafde thuiszitters! | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Staan vast

School/organisatie

Eckartcollege

Contactpersoon

Mevr. N. Donkers, adjunct-directeur vwo

Thema

Begeleiding (waaronder ouderbetrokkenheid, ondersteuning onderpresteerders, sociaal-emotionele weerbaarheid)

Onderwerpen

Gefinancierd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio, is het Eckartcollege in Eindhoven begin schooljaar ’18-’19 gestart met een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het onderwijs dreigen uit te vallen of reeds thuis zitten. Het gaat om leerlingen die naast hun hoogbegaafdheid een nevenproblematiek hebben, waardoor hun ondersteuningsbehoefte dusdanig complex is dat zij op dit moment niet mee kunnen doen met hun klas. Binnen de voorziening wordt via maatwerkbegeleiding in een kleinschalige en veilige omgeving, geprobeerd om deze leerlingen zover te krijgen dat naar school gaan weer mogelijk wordt.

Het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen over dit nieuwe initiatief staat centraal tijdens deze studie-activiteit. Kennisdeling dus. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inrichting van de voorziening, inclusief het voortraject;
 • Vormgeven van het proces;
 • Vormgeven van de begeleiding;
 • Communicatie op verschillende niveaus;
 • Ervaringen tot nu;
 • Lessen voor de toekomst.

Beschrijving

Het is moeilijk om eenduidige cijfers te vinden over het aantal hoogbegaafde leerlingen dat thuis zit of dreigt uit te vallen op school, maar iedereen die werkt in het onderwijs aan deze leerlingen pikt de risicogevallen er zo uit. Leerlingen worstelen met het veelvoud aan prikkels in de klas, leggen de lat voor zichzelf heel hoog, hebben sociaal moeite om mee te komen of krijgen hun schoolwerk niet georganiseerd. Of iets anders. Een complexiteit aan factoren draagt ertoe bij dat deze hoogbegaafde (vaak ook: dubbel bijzondere) leerlingen bovengemiddeld vaak vastlopen op school.

Met de inrichting van de Voorziening Hoogbegaafdheid heeft het Eckartcollege, voor de regio Eindhoven, een tijdelijke oplossing gecreëerd voor deze leerlingen. In een veilige en kleinschalige omgeving wordt middels maatwerkbegeleiding geprobeerd om ze zover te krijgen dat naar school gaan weer mogelijk wordt. Een steun in de rug voor leerlingen dus, maar zeker ook voor ouders. Die weten vaak ook niet meer waar ze terecht kunnen met en voor hun kind.

Hoe gaat het inrichten van een dergelijke voorziening? Wij delen onze ervaringen graag tijdens deze studiemiddag/workshop!

Wat levert het op

Doel van de bijeenkomst is het vergroten van kennis en het delen van ervaringen.

Doelgroep en eisen

Beleidsmakers in het onderwijs, (adjunct-) directeuren, zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden.

Omvang

1x dagdeel, zonder voorbereiding of nawerk

Kosten

€ € 95 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €150 per individuele deelnemer | €400 in company [niet-BPS-leden]. Bedragen exclusief reiskosten van de trainers.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 15

Datum

Op afspraak en in overleg

Locatie

Eckartcollege Eindhoven of in-company op de eigen school als dat wenselijk is.