Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Systematische aanpak onderpresteerders | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

RSG Magister Alvinus

Contactpersoon

Dhr. G. Bruinsma

Thema

Onderwijs en leren | Zorg en begeleiding

Onderwerpen

 • Typen onderpresteerders
 • Uitwisselen ervaringen met benadering onderpresteerders
 • Systematische aanpak van onderpresteerders

Beschrijving

Een adequate aanpak van hoogbegaafde onderpresteerders is een probleem waar elke school mee worstelt. Verschillende benaderingen hebben elk hun eigen mate van succes. Wat werkt, wanneer, en met welke middelen? Individueel maatwerk is beperkt realiseerbaar binnen de school. In deze workshop willen we ervaringen uitwisselen over de verschillende benaderingen, en proberen om systeem aan te brengen in het maatwerk.

Onderpresteerders kunnen onder meer worden benaderd met uitdagend lesmateriaal, door gesprekken met getrainde mentoren, met een tutorsysteem, via hun ouders, met trainingen of door de leerlingen tijdelijk uit het schoolsysteem te halen. Dit is maar een greep uit de bestaande methoden.

Onderpresteerders laten zich tot op zekere hoogte indelen in aangepast/afhankelijke leerlingen, uitdagende leerlingen, onderduikende leerlingen, risicoleerlingen en hoogbegaafde leerlingen met daarnaast leer- & gedragsproblemen (oorspronkelijk van Betts&Neihart, vertaald en bewerkt door D. Dams, 2013.

In deze workshop willen we proberen op basis van een classificatie van kenmerken te komen tot een op scholen hanteerbare aanpak van hoogbegaafde onderpresteerders. Als een leerling met sterk afhankelijk gedrag zelfvertrouwen moet opbouwen, dan kan dat met een leerlijn van zorgvuldig opgebouwde opdrachten, met steun van thuis, en samen met een buddy die hetzelfde heeft ervaren. Een uitdagende leerling moet de ruimte krijgen, maar ook leren om zijn voordeel te doen met wat een school biedt. Dus ook hier zijn op maat gesneden opdrachten nodig, met steun van thuis, en mogelijk met aanpassingen in het rooster. Hoe organiseer je die verschillen in aanpak, wat kan gecombineerd worden, waar ligt de grens van een school?

Wat levert het op

Deelnemers beschikken na deze workshop over:

 • een praktisch hanteerbare indeling van kenmerken van hoogbegaafde onderpresteerders;
 • een verzameling van bestaande manieren van aanpak;
 • ideeën voor een systematische aanpak, die tegelijk realistisch is wat betreft de haalbaarheid in een school.

Doelgroep en eisen

Docenten, mentoren, coördinatoren die ervaring hebben met ten minste één manier om hoogbegaafde onderpresteerders te laten excelleren. Van hen wordt verwacht dat ze de indeling van Betts en Neihart kennen en dat ze die hebben toegepast op hun leerlingen.

Omvang

Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €150 per individuele deelnemer | €400 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 20. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

RSG Magister Alvinus, Almastraat 5, 8601EW Sneek of in overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.